Ocena ryzyka zawodowego – dlaczego należy uwzględnić działanie farb?

Ryzyko zawodowe jest wpisane w każdą pracę – zarówno biurową, jak i fizyczną. Nie inaczej jest w przypadku malarzy. Wśród czynników ryzyka wymienia się w tym przypadku możliwość upadku z wysokości, przeciążenia mięśni i stawów, a także szkodliwe działanie farb. Ostatni z nich jest szczególnie istotny, mimo że na co dzień trudno zauważalny i pomijany. Dowiedz się, co zrobić, aby znacząco zwiększyć bezpieczeństwo malarza w czasie pracy. 

Z tekstu dowiesz się:

·       czym jest ocena ryzyka zawodowego i kto zajmuje się jej opracowaniem,

·       dlaczego szkodliwe działanie farb musi zostać ujęte w ocenie ryzyka zawodowego malarza,

·       jakie inne czynniki ryzyka występują w pracy malarza.

Farby do wnętrz zwykle są nieszkodliwe dla zdrowia osób, które używają ich tylko od czasu do czasu. Jednak w przypadku malarza, który na co dzień pracuje ze szkodliwymi substancjami zawartymi w farbach niższej jakości, zagrożenie niepokojąco rośnie. Na szczęście istnieją produkty, które dzięki odpowiedniemu składowi są w pełni bezpieczne dla zdrowia. Dowiedz się, dlaczego pracodawca powinien uwzględnić szkodliwe działanie farb w ocenie ryzyka zawodowego i udostępniać swoim pracownikom wyłącznie bezpieczne narzędzia pracy.

Ocena ryzyka zawodowego – co to takiego?

Ocena ryzyka zawodowego to, najprościej mówiąc, prawdopodobieństwo, z jakim ktoś może zostać poszkodowany w związku z istniejącym podczas wykonywania pracy zagrożeniem. Poszczególne czynniki określa się za pomocą prostej skali: małe, średnie, duże. Czasami stosuje się także uszczegółowienia tych stopni. Zebrane zagrożenia dzieli się następnie na dopuszczalne i niedopuszczalne. Jeśli w karcie ryzyka zawodowego występują czynniki z drugiej grupy, niezbędne jest zastosowanie przez pracodawcę środków ochrony w celu ich całkowitego wykluczenia.

Ocena ryzyka zawodowego jest istotna, ponieważ dzięki niej można wskazać przyczyny zagrożeń i spróbować je wyeliminować. Opracowaniem materiałów potrzebnych do stworzenia karty może się zająć inspektor BHP lub pracodawca.

Oceny ryzyka zawodowego – ważna kwestia działania farb

Farby lateksowe do ścian emitują LZO, czyli lotne związki organiczne. To substancje, które przedostają się do powietrza, a następnie są wdychane przez malarzy. Negatywne objawy, które mogą się pojawić po ekspozycji na tego typu substancje w dużej ilości, to bóle i zawroty głowy, podrażnienia skóry i dróg oddechowych, pieczenie oczu. Najgorszej jakości farby, produkowane z wykorzystaniem rozpuszczalników, mogą nawet mieć działanie rakotwórcze. Dlatego też takie działanie, chociaż niewidoczne gołym okiem, bezwzględnie musi znaleźć się w ocenie ryzyka zawodowego malarza.

Normy europejskie dopuszczają zawartość LZO 30 g/l, jednak przy częstej, nawet codziennej ekspozycji na ich działanie, warto ograniczyć kontakt z tymi szkodliwymi substancjami jeszcze bardziej. Farby wodorozcieńczalne Caparol Samtex zawierają jedynie 1 g/l LZO. O tym, że dany produkt zawiera znacznie mniej związków niekorzystnych dla dróg oddechowych malarzy, niż przewidziano normą, świadczy oznaczenie E.L.F. na jego opakowaniu. W składzie takiej farby nie znajdą się także konserwanty i półlotne związki organiczne (plastyfikatory).

Zobacz także: Technologia E.L.F. – co to jest?

Co jeszcze wziąć pod uwagę w ocenie ryzyka w pracy malarza?

Oprócz szkodliwego działania niektórych farb i możliwości zatrucia w ocenie ryzyka zawodowego pracy malarza powinno się uwzględnić także inne zagrożenia.

·       Ryzyko upadku – malarz pokojowy nie używa rusztowania, jednak warto pamiętać, że upadek z drabiny może powodować równie niebezpieczne uszkodzenia ciała. Konieczne jest więc zadbanie o to, aby każdy pracownik posiadał odpowiedni strój roboczy, w tym obuwie antypoślizgowe i kask ochronny.

·       Ryzyko przeciążenia – częste dźwiganie dużych puszek z farbą, drabiny czy innego sprzętu potrzebnego do pracy może powodować urazy i zwyrodnienia kręgosłupa i całego układu kostnego. Maksymalny ciężar możliwy do przenoszenia przez jedną osobę określają normy europejskie (dla mężczyzn 30 kg, dla kobiet 12 kg).

Zobacz także: Jak malować ściany, aby było bezpiecznie?

Niezależnie od tego, czy w firmie malarskiej jesteś pracodawcą, czy pracownikiem, warto dokładnie zapoznać się z płynącymi z tej pracy zagrożeniami i sumiennie sporządzić kartę ryzyka zawodowego. Dzięki temu jako szef możesz ograniczyć niekorzystne czynniki, a jako podwładny – skutecznie egzekwować swoje prawa w zakresie BHP.