Przeskocz nawigację

Prawidłowy montaż konstrukcji drewnianych

Konstrukcje drewniane podlegają projektowaniu tak samo, jak inne konstrukcje budowalne. Materiał drewniany posiada określone właściwości wytrzymałościowe, które należy uwzględnić już na etapie planowania. Odpowiednio zaprojektowana elewacja zapewni ochronę drewnu przed działaniem złej pogody, wiatru, śniegu czy przenikaniem wody.

Wprowadzenie do konstrukcji domu takiego detalu jak okap/występ dachu (zalecane jest co najmniej 30cm, przy jednoczesnym odprowadzeniu wody z dachu), chroni jego ściany przed opadami deszczu. Należy również zadbać o właściwe uszczelnienie montowanych elementów drewnianych np. deski boazeryjnej na elewacji. Wykonanie odpowiedniej izolacji cieplnej oraz właściwe wykonanie ościeży i przejść w budynku, zapobiegnie przyspieszonej degradacji biologicznej drewna (pleśnienie, butwienie).

Jednym z ważniejszych elementów wydłużających trwałość elewacji drewnianej jest sposób montażu desek. Ich montaż w układzie poziomym powoduje większe narażenie na zatrzymanie wody na krawędziach czy w ewentualnych pęknięciach (które przebiegają najczęściej w poprzek spływu wody). Zgromadzona tam woda zamarza i niszczy drewno. Natomiast wykonanie montażu w układzie pionowym ułatwia szybkie odprowadzenie wody, co zmniejsza obciążenie i wydłuża okresy między kolejnymi konserwacjami.

Montaż elewacji drewnianej z uwzględnieniem wentylacji pomiędzy drewnem a warstwą ocieplającą, zapewni całej konstrukcji naturalną dyfuzję pary wodnej, a tym samym osłabi wchłanianie wody. Takie działanie zabezpieczy drewno przed pęczeniem czy wręcz pękaniem pod wpływem mrozu.

Zachowanie odpowiedniego odstępu od gruntu dolnej krawędzi drewnianej elewacji ochroni nasze drewno przed ciągłym obciążeniem (wodą odbijającą się od ziemi i pryskającej na drewno). Przyjmuje się, że odstęp powinien mieć 30cm dla powierzchni nie odbijającej wody np. drobny żwir, grys oraz 50cm dla powierzchni twardej np. kostka brukowa.

Nadrzędnym zadaniem dobrej ochrony elewacji jest zapewnienie właściwego odpływu wody w taki sposób, by w żadnym miejscu nie gromadziła się ona na powierzchni.

Wskazówki poprawnego montażu elementów drewnianych:

  • krawędzie elementów budowlanych (desek, belek) muszą być zaokrąglone łukiem o promieniu przynajmniej 2,5 mm,
  • poziome powierzchnie wymagają odpływu o nachyleniu przynajmniej 15°,
  • przed zamontowaniem, deski zawsze należy pomalować ze wszystkich stron. Powłokę wierzchnią kładzie się jako końcową,
  • deska powinna mieć wymiar nie większy niż 120 mm szerokości i nie więcej niż 19 mm grubości,
  • wszelkie szczeliny powinny być większe niż 10 mm przy odpowiedniej konserwacji krawędzi.