Tematy przewodnie

Wartość budynku zależy od tego,
co oferuje on użytkownikom

Większość ludzi chciałaby jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem. Życzenie to zaczyna odgrywać coraz większą rolę przy tworzeniu koncepcji budynków. Spędzamy bowiem coraz więcej czasu w pomieszczeniach. Szczególnie istotny wpływ na nasze zdrowie mają otaczające nas wewnątrz powierzchnie. Powinny być one nie tylko wolne od szkodliwych substancji ale także w aktywny sposób przyczyniać się do zapewnienia zdrowego klimatu w pomieszczeniu.

Powierzchnie budynku mają równocześnie wpływ na jego funkcjonalność, na przykład na efektywność energetyczną przegród zewnętrznych, wzornictwo i estetykę. Caparol oferuje rozwiązania zwiększające atrakcyjność budynku pod względem zdrowotnym, designu, efektywności i zrównoważonego rozwoju.