caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/285543/075059_Capatect-Standard-Putzgrund-605_PL.png

Capatect Putzgrund 605

Środek gruntujący zwiększający przyczepność i ułatwiający aplikację tynków strukturalnych.

Zastosowanie

Środek gruntujący z piaskiem kwarcowym przeznaczony do wstępnego, zwiększającego przyczepność przygotowania podłoża przed aplikacją tynków. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na nośnych powierzchniach mineralnych. Szczególnie jako środek do gruntowania i wykonywania zwiększających przyczepność warstw pod tynki mineralne i dyspersyjne. Składnik systemów ociepleń CAPATECT STANDARD A i B oraz systemu CAPATECT INTERIOR ETICS.

Właściwości

  • hydrofobowy
  • odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych
  • zwiększający przyczepność i ułatwiający nakładanie tynku
  • przyjazny dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników, bezzapachowy
  • barwiony w systemie ColorExpress

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.

Wielkość opakowań

25 kg wiadro

Barwa

Biała lub transparentna.

Capatect PutzGrund 605 można barwić także w systemie barwienia maszynowego ColorExpress na w wszystkie kolory o współczynniku jasności >70. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Dopuszcza się nieznaczne różnice koloru między różnymi partiami produkcyjnymi.

Składowanie

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chroniąc przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przechowywania do 12 miesięcy.

Gęstość

około 1,5 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.

Sposób nakładania

Tynki wierzchnie Kolor tynku i podkładu tynkrskiego176
gotowe do nakładaniaCapatect Silikon Fassadenputz K15 i K20 biały
barwiony
1
2
gotowe do nakładaniaCapatect Sil-Si Fassadenputzbiały
barwiony
1
2
sucha zaprawaCapatect Mineral Fassadenputz K15biały
barwiony
3, 4
3, 4
Gruntowanie jest wymagane
Wymagane gruntowanie w kolorze tynku wierzchniego
Gruntowanie jest zalecane przy bardzo niskiej wilgotności powietrza i wysokiej temperaturze jako zabezpieczenie przed przesuszeniem tynku
Gruntowanie jest wymagane w wypadku dłuższego przestoju (np. pozostawienie nie pokrytej warstwy zbrojącej na okres przerwy zimowej)

Rozcieńczenie

Wyłącznie wodą.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Na porowatych, lekko piaszczących i/ lub chłonnych powierzchniach zewnętrznych wykonać gruntowanie środkiem OptiSilan Tiefgrund. Tynki piaszczące, kredujące gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Powierzchnie wewnętrzne – miękkie podłoża gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Filtergrund grob. Na normalnie chłonne, nośne powierzchnie nakładać beż ich wcześniejszego przygotowania.

Jako środek gruntujący lub warstwa pośrednia Capatect PutzGrund 605 rozcieńczyć maks. 10 % wody.

W wypadku stosowania jako podkład pod barwne tynki syntetyczne (w tym mozaikowe) zabarwić na kolor powłoki końcowej.

Zużycie

Na podłożach gładkich ok. 200-250 g/m2 zależnie od podłoża i zastosowania. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+5°C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Narzędzia

Pędzlem lub wałkiem. Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

Natrysk typu airless

Do aplikacji natryskowej stosować urządzenia przystosowane do wyrobów zawierających wypełniacz kwarcowy.

Kąt: ok. 50°
Dysza: 0,027-0,031
Ciśnienie: 100 - 120 bar
Narzędzia umyć woda natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. 

Tolerancja na inne materiały:
W celu zachowania specyficznych właściwości środek Capatect Putzgrund 605 można mieszać wyłącznie z barwnikami CaparolColor (dawna  Alpinacolor) , AVA lub barwić w systemie ColorExpress. Nie mieszać lub nie łączyć z żadnymi innymi środkami.

Uwaga (stan na dzień wydania)

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Utylizacja

Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 30 g/l LZO.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl