caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/238998/065171_CP_Akkordspachtel_SF_Plus_Gebindegruppe_PL.png

Caparol-Akkordspachtel SF plus

Gotowa do stosowania dyspersyjna masa szpachlowa do wnętrz

Gotowa do zastosowania dyspersyjna masa szpachlowa do wnętrz na duże powierzchnie

Zastosowanie

Do efektywnego natryskiwania, wygładzania i nakrapiania ścian i sufitów w zastosowaniach wielkogabarytowych, szczególnie polecana do stosowania na beton wytwarzany na miejscu, na gotowych elementach betonowych i z betonu komórkowego, cegle wapienno-piaskowej, płytach gipsowo-kartonowych, starych powłokach nośnych itp. Odpowiednia do uzyskania jakości powierzchni na poziomie Q3 lub Q4 (wg EUROGYPSUM)) na płytach gipsowych i gipsowo-kartonowych.

Q3 to szpachlowanie szerokie połączeń i jednokrotne szpachlowanie (ostre zatarcie) całych płyt dla zamknięcia porów oraz ujednolicenia tekstury i chłonności na całej ścianie. Np. pod malowanie farbami strukturalnymi lub cienkie tapety. W celu uzyskania gładkich i niewidocznych połączeń.
Q4 to szpachlowanie całopowierzchniowe. Odpowiednik idealnej gładzi dla oświetlenia równoległego przy zastosowaniu odpowiednich materiałów. Niemal całkowicie wyklucza istnienie odrysów i niepożądanych efektów na skutek oświetlenia.

Właściwości

  • Bezrozpuszczalnikowa, o zmniejszonej emisji
  • Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym zapachu
  • Wysoka przyczepność do podłoża
  • Bardzo twarda po wyschnięciu, nie pęczniejąca
  • Do szlifowania na sucho i filcowania na mokro
  • Dyfuzyjna
  • Łatwa do rozprowadzania i wygładzania
  • Reakcja na ogień: A2-s1,d0 wg Klasyfikacji ogniowej wyrobów budowlanych  EN 13501-1

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945.

Wielkość opakowań

25 kg worek PE, 25 kg wiadro

Barwa

Biel naturalna.

Można barwić przy użyciu  max. 5 % barwników z kolekcji kolorystycznych  CaparolColor Vollton- und Abtönfarben lub AmphiColor Vollton- und Abtön­farben. Przy zamówieniu 1000 kg i więcej, w jednym odcieniu, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie (kolory pastelowe).

Stopień połysku

Matowy

Składowanie

Składować w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Produkty uzupełniające

Caparol-Füllspachtel P

Do pomieszczeń wilgotnych:
Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz
Capatect-Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wnętrze typ 1wnętrze typ 2wnętrze typ 3zewnętrze typ 1zewnętrze typ 2
+
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, czyste, suche oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
W zależności od rodzaju i właściwości podłoża przed szpachlowaniem należy położyć odpowiednią warstwę gruntującą. Stare i połyskujące nośne powłoki przeszlifować.

Sposób nakładania

Szpachlowanie na gładko przy nanoszeniu ręcznym:
Przed przystąpieniem do pracy szpachlówkę Caparol-Akkordspachtel należy dokładnie rozmieszać i nakładać pacą stalową, nierdzewną..

Natrysk maszynowy z  nakrapianiem:

Wydajne i praktyczne jest powlekanie i nakrapianie powierzchni ścian i sufitów np. z  prefabrykatów betonowych, betonu odlewanego wygładzonego, betonu komórkowego, płyt gipsowych oraz płyt g-k za pomocą agregatów o dużej wydajności metodą cienkowarstwową.

Wykonanie:

Całą powierzchnię należy obficie natryskiwać nierozcieńczoną szpachlówką  Caparol-Akkordspachtel SF „plus" i natychmiast wygładzić przy pomocy odpowiedniej blichówki stalowej. Akkordspachtel SF „plus" można filcować na mokro lub szlifować na sucho. Po całkowitym wyschnięciu zaszpachlowanych na gładko powierzchni można je nakrapiać szpachlówką tworząc bardziej lub mniej delikatną fakturę. Wygląd uzyskanej struktury może zmieniać się w zależności od stopnia rozcieńczenia i wielkości zastosowanej dyszy. Nakrapianie stosuje się przeważnie na sufitach, które nie będą poddawane dalszej obróbce.

Wskazówki dodatkowe przy szpachlowaniu na gładko i nakrapianiu:
Przed natryskiwaniem powierzchni ścian w większych pomieszczeniach należy najpierw wygładzić szpachlą sufit. W takim przypadku także górna część powierzchni ścian, aż do wysokości osiąganej z podłogi powinna być natryskiwana i wygładzona.
Następnie dolną część powierzchni ściany szpachluje się i wygładza. Po wygładzeniu i lekkim przeschnięciu, wszystkie narożniki przemalować mokrym pędzlem. Zaszpachlować odręcznie kawerny i pęcherzyki. Przebicia rdzy zamknąć odpowiednim antykorozyjnym środkiem gruntującym np. Capalac AllGrund, po dobrym wyschnięciu szpachli.
Bardzo gładkice powierzhnie sufitów betonowych, bez zadziorów i kawern można bezpośrednio nakrapiać, bez ich wcześniejszego wygładzania. 

Zespół roboczy:
Grupa robocza potrzebna do natryskiwania powinna się składać z 2-3 osób: 1 osoba natryskująca, by nanieść materiał na jednolitą grubość warstwy; 1 osoba ściągająca równomiernie nałożony materiał, a następnie wygładzająca powierzchnię; 1 osoba odpowiedzialna za obsługę urządzenia.

Zabezpieczenie powierzchni nieobrabianych:

Przed pracami zabezpieczyć drzwi i okna, najlepiej sporządzonymi na wymiar ramami drewnianymi z naciągniętą folią. Podłogi pokryć grubymi materiałami zabezpieczającymi.

Urządzenia do natryskiwania:

Caparol Akkordspachtel SF "plus" może być nakładana za pomocą agregatów tynkarskich i wysokowydajnych urządzeń typu Airless. Przy pistoletach airless usunąć wszystkie filtry.
Dysza: 0,035-0,043"
Ciśnienie: 150-180 bar
Należy dokładnie przestrzegać wytyczne i wskazówki producentów urządzeń, w tym stosować zalecane do natrysku szpachli pistolety o większym przepływie.
Temperatura materiału przy natryskiwaniu airless nie może być niższa niż +10°C.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Kolejne warstwy:
Przed malowaniem farbą Sylitol Bio-Innenfarbe powierzchnię zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Powierzchnie wygładzone szpachlówką Caparol-Akkord­spachtel SF "plus" można po wyschnięciu malować wszystkimi nadającymi się do tego celu farbami dyspersyjnymi i lateksowymi oraz lakierami akrylowymi firmy Caparol bez ich wcześniejszego gruntowania.
Przed nakładaniem mas plastycznych lub tapetowaniem tapetami z włókna szklanego lub tkanin, konieczne jest wykonanie warstwy gruntującej środkiem Caparol-Haftgrund, a przed nakładaniem tynków z żywic syntetycznych – gruntowanie wykonać środkiem Putzgrund 610

Zużycie

Natrysk:
ok. 1500 g/m2/mm grubości warstwy

Nakrapianie:
400–700 g/m2, w zależności od porządanej faktury.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura obróbki i wysychania:
+5°C dla podłoża i otoczenie.
Temperatura materiału podczas obróbki > +10 °C.

Czas schnięcia

Około 12-48 godzin w zależności od wilgotności, temperatury i grubości warstwy.

Czyszczenie narzędzi

Wodą

Wskazówka

Materiały Caparol-Akkordspachtel fein i mittel nie nadają się do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Ze względu na użycie naturalnych wypełniaczy możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach. Zaleca się, aby nakrapianie i szpachlowanie powierzchni, na które nie będą nanoszone kolejne powłoki, wykonywać przy użyciu materiałów posiadających ten sam numer partii produkcyjnej.

Powierzchnie ścian, na których zostało zastosowane nakrapianie, powinny być pomalowane farbami dyspersyjnymi Caparol. W ten sposób możliwe jest osiągnięcie w razie potrzeby większej wytrzymałości powłoki.

Na zwartych, słabo chłonnych podłożach mogą powstawać drobne pęcherzyki powietrza. Mozna je usunąć poprzez wygładzanie po krótkim czasie odpowietrzania. Czas, po którym należy powtórnie wygładzać zależy od temperatury i wilgotności na danym obiekcie. Gdy po wygładzeniu pojawią się ponownie pęcherzyki, oznacza to, że proces wykonany był za wcześnie. Należy wykonać wygładzanie po raz kolejny.
W przypadku szorstkich, teksturowanych powierzchni może być konieczne wyrównanie w celu uzyskania gładkiej, równej powierzchni.

Podczas korzystania ze szpachlówek zawierających gips mogą pojawić się pęcherze i łuszczenie w wyniku długotrwałej ekspozycji materiału na wilgoć. Dlatego też należy zapewnić szybkie wysychanie powierzchni poprzez odpowiednią wentylację i temperaturę. 

Opinie specjalistyczne

  • Raport  dot. Klasyfikacji ogniowej (reakcji na ogień)

  • Pomiar emisji LZO wg EN ISO 16000-9.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Zapewnic odpowiednie wietrzenie w czasie nakładania i wysychania produktu. Nie jeśc, nie pić i nie palić tytoniu podczas pracy z produktem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiałów do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Bliższe informacje patrz karta charakterystyki wyrobu. 

Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3 (2H) -on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-on.
Może powodować reakcje alergiczne.

Utylizacja

Całkowicie opróżnione pojemniki (wiadra) nadają się do utylizacji. Utylizacja produktu zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE dla tej grupy produktów nie ma okreśronych wartości granicznych. Produkt zawiera max. <1 g / l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF01

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywicy akrylowej, krzemiany, woda, dodatki, środki konserwujące (metylo- / benzizotiazolinon)

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania, wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja