caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/227017/063482_CapaTrend_PL.png

CapaTrend

Gotowa do użycia, wysoce kryjąca, dyspersyjna farba do wnętrz.

 • Zastosowanie

  Farba do wykonywania wysoce kryjących powłok na ścianach i sufitach na wszystkich typowych powierzchniach wewnętrznych. Doskonale nadaje się zarówno do malowania powierzchni nowych jak też do wymalowań renowacyjnych.

  Właściwości

  • Bezrozpuszczalnikowa, bez zmiękczaczy
  • Nie zawiera składników  powodujących „fogging” –  „łapanie” kurzu z powietrza
  • Wodorozcieńczalna, łagodna dla środowiska o nikłym zapachu
  • Dobrze dyfuzyjna sd < 0,1 m
  • Wysoce kryjąca, często wystarcza jednokrotne nałożenie farby
  • Łatwa w użyciu

  Spoiwo

  Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.

  Wielkość opakowań

  • Standardowe:
   2,5 l, 10 l

  Barwa

  Biała, biel antyczna (zbliżona do RAL 9010), czarna (CapaTrend Schwarz – jako matowa, lateksowa farba do wnętrz w specjalnym, głębokim czarnym kolorze, sprawdzająca się w natryskiwaniu maskującym instalacje wysokich sufitów galerii i centrów handlowych).

  CapaTrend nadaje się do barwienia maszynowego w systemie ColorExpress. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Na stykających się powierzchniach używać farby z jednej partii produkcyjnej. Przy stosowaniu słabo kryjących kolorów takich jak czerwony, pomarańczowy, żółty, zaleca się wykonanie warstwy gruntującej farbą CapaTrend lub środkiem Caparol-Haftgrund w odpowiednio dopasowanym kolorze. Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy kryjącej.

  Stopień połysku

  G4 - Głęboki mat (wg. PN EN 13300).

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

  Dane Techniczne

  Własności wg normy PN EN 13 300:
  W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.

  Odporność na szorowanie na mokro

  Klasa R 3

  Zdolność krycia

  Klasa 2 przy wydajności 7 m2/l  tj. ok. 140 ml/m2

  Granulacja

  S1 drobna (do 100 µm)

  Gęstość

  ok. 1,56 g/cm3 dla B1
  ok. 1,55 g/cm3 dla B3

  Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

  wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
  ++
  (–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

  Wymagany stan podłoża

  Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

  Przygotowanie podłoża

  Wapienno-cementowe i cementowe tynki grupy P II i P III / wytrzymalość na ściskanie według PN-EN 998-1 co najmniej 1,5 N/mm2:
  Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat.

  Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV / wytrzymalość na ściskanie według EN 13279 co najmniej 2 N/mm2  :
  Zagruntować środkiem Haftgrund EG. Tynki gipsowe z zeszkliwioną warstwą przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Ścianki z elementów gipsowych:
  Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat.
  Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą Haftgrund EG.

  Płyty gipsowo-kartonowe:
  Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Dupa-Putzfestiger. Wykonać gruntowanie całości środkami Haftgrund EG, CapaSol RapidGrund lubr CapaSol Konzentrat. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

  Beton:
  Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia.

  Beton komórkowy:
  Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym  wodą w stosunku 1:3.

  Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Nośne powłoki malarskie:
  Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem Haftgrund EG.

  Nienośne powłoki:
  Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków na bazie żywić syntetycznych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami CapaSol RapidGrund. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Farby klejowe:
  Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Tapety nie przylegające:
  Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Powierzchnie pokryte pleśnią:
  Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią grzybobójczą farbą Indeko-W , Malerit-W lub Fungitex-W.

  Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
  Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384). Na powierzchniach silnie zabrudzonych wykonać warstwę wierzchnią środkiem Caparol Aqua-inn Nr.1.

  Drewno i materiały drewnopochodne:
  Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack (karty informacyjne nr 960 lub nr 052PL, 053PL).

  Uzupełnianie drobnych ubytków:
  Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

  Sposób nakładania

  Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless.

  Przykładowe parametry natrysku dla urządzenia: WAGNER PS 3.25
  Dysza Standard: 519 – 521 ; ciśnienie: 200 – 220 bar
  Dysza HEA: 515 – 517 ; Ciśnienie HEA 130 – 150 bar
  Filtry:  w maszynie 60 mesh ; w pistolecie 50 mesh 
  Wydajność:  2,6 L/min
  Rozcieńczenie: do 10 %

  Przykładowe parametry natrysku dla farby w kolorze czarnym dla urządzenia: WAGNER PS 3.25
  Dysza Standard: 519 – 521 ; ciśnienie: 200 – 220 bar
  Filtry:  w maszynie 60 mesh ; w pistolecie 50 mesh 
  Wydajność:  2,6 L/min
  Rozcieńczenie: do 5 %

  Narzędzia po użyciu myć wodą.

  Układ warstw na przygotowanych podłożach

  Nakładać obficie i równomiernie farbą CapaTrend rozcieńczoną maks. 5% wody. Przy dużej różnicy koloru podłoża i farby zaleca się wcześniejsze zagruntowanie podłoża farbą CapaTrend rozcieńczoną maksymalnie 10% wody. Nierównomiernie chłonne podłoża zagruntować środkiem Haftgrund EG.

  Zużycie

  Ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

  Warunki obróbki

  Minimalna temperatura stosowania i wysychania farby: +5°C (materiału, otoczenia i podłoża).

  Czas schnięcia

  W temp. +20° C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

  Wskazówka

  W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Przed natryskiem metodą  Airless farbę dokładnie zamieszać i przecedzić. W wypadku powierzchni o niekorzystnym oświetleniu (smugowym) zalecamy stosować farbę CapaSilan.

  W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug. Dlatego do mocno obciążonych powierzchni w intensywnych kolorach zalecamy stosowanie jako warstwy ochronnej farbę PremiumColor. Przestrzegać wytycznych zawartych w karcie technicznej produktu PremiumColor.  Zmywanie farb matowych może powodować ich wybłyszczenie. Nie jest to wada wyrobu, ale ich specyficzna cecha.
  Odznaczanie się miejsc w których wykonywane są miejscowe poprawki, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia.

  Uwaga (stan na dzień wydania)

  W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed
  dziećmi. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.

  Utylizacja

  Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO.

  Kod produktu farby i lakiery

  M-DF01

  Deklarowany skład produktu

  żywica poliwinylowa, węglan wapnia, ditlenek tytanu, silikaty, pigmenty i wypełniacze mineralne, woda, środki pomocnicze, konserwanty

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  tel. +48 22 544 20 40
  techniczny@caparol.pl

  Fabryka Norblina, Warszawa

  Przychodnia Zdrowia, Dębowiec 825

  Basecamp, Łódź