caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/227016/063481_CapaSilan_PL.png

CapaSilan

Silikonowa farba wewnętrzna. Głęboko matowa, antyrefleksyjna.
 • Zastosowanie

  Bezrozpuszczalnikowa, o zminimalizowanej emisji, odporna na szorowanie na mokro, tworząca szlachetną matową powłokę farba przeznaczona do powierzchni wewnętrznych. CapaSilan to nowa generacja farb silikonowych do wnętrz. Doskonałe właściwości obróbki i optymalny czas zachowania właściwości roboczych, umożliwiają bezproblemowe zastosowanie farby także na powierzchniach o bardzo niekorzystnym oświetleniu (odbicia). CapaSilan można także stosować jako farbę renowacyjną na płytach akustycznych i tynkach akustycznych.

  Właściwości

  • Bezrozpuszczalnikowa, o zmniejszonej emisji, o słabym neutralnym zapachu
  • Nie zawiera składników  powodujących „fogging” –  „łapanie” kurzu z powietrza
  • Optymalny czas zachowania właściwości roboczych – umożliwia bezproblemowe zastosowanie na dużych, połączonych ze sobą powierzchniach
  • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
  • wartość-sd < 0,1 m
  • Optymalna możliwość wykonywania poprawek
  • Łatwa w użyciu
  • Wodorozcieńczalna

  Spoiwo

  Kombinacja emulsji z żywicy silikonowej i specjalnej dyspersji tworzyw sztucznych.

  Wielkość opakowań

  • Standardowa:
   2,5 l; 10 l; 12,5

  Barwa

  Biała.

  Można barwić przy użyciu barwników AVA - Amphibolin Voll- und Abtönfarben lub CaparolColor. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych. Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie.

  Farbę CapaSilan można barwić w maszynowym systemie ColorExpress na wszystkie kolory o współczynniku jasności (HBW) > 70. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Na stykających się powierzchniach używać farb z jednej partii produkcyjnej.

  Stopień połysku

  Głęboko matowy (według DIN EN 13 300)

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

  Dane Techniczne

  Własności wg normy PN EN 13 300:
  W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.

  Odporność na szorowanie na mokro

  Klasa 1

  Zdolność krycia

  Klasa 1 przy wydajności 7 m2/l  tj. ok. 140 ml/m2

  Granulacja

  drobna (< 100 µm)

  Gęstość

  ok. 1,45 g/cm3

  Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

  wewnętrzne typ 1 wewnętrzne typ2 wewnętrzne typ3zewnętrzne typ 1 zewnętrzne typ 2
  ++
  (–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo/ (+) nadaje się

  Wymagany stan podłoża

  Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

  Przygotowanie podłoża

  Wapienno-cementowe i cementowe tynki grupy P II i P III/ wytrzymalość na ściskanie według PN-EN 998-1 co najmniej 2 N/mm2:
  Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF.

  Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV / wytrzymalość na ściskanie według PN-EN 13279:
  Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Tynki gipsowe z zeszkliwioną warstwą przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

  Ścianki z elementów gipsowych:
  Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem OptiGrund E.L.F. lub Caparol-Tiefgrund TB. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą Caparol-Haftgrund.

  Płyty gipsowo-kartonowe:
  Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund TB. Wykonać gruntowanie całości środkami Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

  Beton:
  Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia.

  Beton komórkowy:
  Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym  wodą w stosunku 1:3.

  Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Nośne powłoki malarskie:
  Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Na dużych stykających się powierzchniach można w celu przedłużenia czasu otwarcia powłoki zastosować gruntowanie środkiem CapaSol LF lub OptiGrund E.L.F. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem Caparol-Haftgrund.

  Nienośne powłoki:
  Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

  Farby klejowe:
  Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

  Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Tapety nie przylegające:
  Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

  Powierzchnie pokryte pleśnią:
  Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią farbą Indeko-W , Malerit-W lub Fungitex-W.

  Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
  Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384). Na powierzchniach silnie zabrudzonych wykonać warstwę wierzchnią środkiem Caparol Aqua-inn Nr.1.

  Drewno i materiały drewnopochodne:
  Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack (karty informacyjne nr 960 lub nr 052PL, 053PL).

  Uzupełnianie drobnych ubytków:
  Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

  Sposób nakładania

  Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless.

  Natrysk airless:
  Kąt natrysku: 50°
  Dysza: 0,021–0,026"
  Ciśnienie: 150–180 bar
  Narzędzia po użyciu myć wodą.

  Układ warstw na przygotowanych podłożach

  Warstwa gruntująca lub pośrednia:
  CapaSilan rozcieńczona maks. 10 % wody.

  Warstwa wierzchnia:
  CapaSilan rozcieńczona maks. 5% wody.

  Zużycie

  Ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

  Warunki obróbki

  Minimalna temperatura +5 °C (otoczenia, podłoża i materiału).

  Czas schnięcia

  W temp. +20° C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

  Wskazówka

  Przed natryskiem metodą Airless farbę dokładnie zamieszać i przecedzić. Przy zastosowaniu środka Caparol-Tiefgrund TB może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W miejscach pobytu osób szczególnie wrażliwych stosować AmphiSilan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu. Aby zminimalizować smugi od wałka, zaleca się natychmiastowe powtórne rozprowadzenie świeżo nałożonej farby wałkiem o średnim runie, który nie dopuszcza do gromadzenia się materiału w obszarze brzegowym (np. Rotanyl 18 z Rotaplast). Widoczność miejscowych poprawek na malowanej powierzchni zależy od wielu czynników i zazwyczaj jest nie do uniknięcia.
  Zmywanie farb matowych może powodować ich wybłyszczanie. Nie jest to wada produktu ale ich specyficzna cecha.

  Uwaga (stan na dzień wydania)

  Chronić przed dziećmi. Nie pić, nie jeść ani nie palić w trakcie używania produktu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

  Utylizacja

  Do recycling oddawać wyłącznie opróżnione opakowania. Pozostałe resztki materiału utylizować jak odpady komunalne lub budowlane.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera <1 g/l LZO.

  Kod produktu farby i lakiery

  M-SF01

  Deklarowany skład produktu

  Dyspersja żywic polioctanu winylu / polisiloxan, ditlenek tytanu (biel tytanowa), krzemiany, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon).

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  Tel. (22) 544 20 40
  Fax (22) 544 20 41
  techniczny@caparol.pl

  Kamienica Żelazko, ul. Ogrodowa 10

  Kamienica ul. Poznańska 50

  Hotel Poznański

  Osiedle Szmaragdowe

  Pałac w Jakubowicach

  Budynek CMA CGM Gdynia