caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/227016/063481_CapaSilan_PL.png

CapaSilan

Silikonowa farba wewnętrzna. Głęboko matowa, antyrefleksyjna.
 • Zastosowanie

  Bezrozpuszczalnikowa, o zminimalizowanej emisji, odporna na szorowanie na mokro, tworząca szlachetną matową powłokę farba przeznaczona do powierzchni wewnętrznych. CapaSilan to nowa generacja farb silikonowych do wnętrz. Doskonałe właściwości obróbki i optymalny czas zachowania właściwości roboczych, umożliwiają bezproblemowe zastosowanie farby także na powierzchniach o bardzo niekorzystnym oświetleniu (odbicia). CapaSilan można także stosować jako farbę renowacyjną na płytach akustycznych i tynkach akustycznych.

  Właściwości

  • Bezrozpuszczalnikowa, o zmniejszonej emisji, o słabym neutralnym zapachu
  • Nie zawiera składników  powodujących „fogging” –  „łapanie” kurzu z powietrza
  • Optymalny czas zachowania właściwości roboczych – umożliwia bezproblemowe zastosowanie na dużych, połączonych ze sobą powierzchniach
  • Wysoka przepuszczalność pary wodnej
  • wartość-sd < 0,1 m
  • Optymalna możliwość wykonywania poprawek
  • Łatwa w użyciu
  • Wodorozcieńczalna

  Spoiwo

  Kombinacja emulsji z żywicy silikonowej i specjalnej dyspersji tworzyw sztucznych.

  Wielkość opakowań

  • Standardowa:
   2,5 l; 10 l; 12,5

  Barwa

  Biała.

  Farbę CapaSilan można barwić w maszynowym systemie ColorExpress. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Na stykających się powierzchniach używać farb z jednej partii produkcyjnej.

  Stopień połysku

  Głęboko matowy (według DIN EN 13 300)

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

  Dane Techniczne

  Własności wg normy PN EN 13 300:
  W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.

  Odporność na szorowanie na mokro

  Klasa 1

  Zdolność krycia

  Klasa 1 przy wydajności 7 m2/l  tj. ok. 140 ml/m2

  Granulacja

  drobna (< 100 µm)

  Gęstość

  ok. 1,45 g/cm3

  Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

  wewnętrzne typ 1 wewnętrzne typ2 wewnętrzne typ3zewnętrzne typ 1 zewnętrzne typ 2
  ++
  (–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo/ (+) nadaje się

  Wymagany stan podłoża

  Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

  Przygotowanie podłoża

  Wapienno-cementowe i cementowe tynki grupy P II i P III/ wytrzymalość na ściskanie według PN-EN 998-1 co najmniej 1,5 N/mm2:
  Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Szorstkie porowate i chłonne tynki zagruntować środkami CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat.

  Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV / wytrzymalość na ściskanie według PN-EN 13279 co najmniej 2 N/mm2:
  Zagruntować środkiem Haftgrund EG. Tynki gipsowe z zeszkliwioną warstwą przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Ścianki z elementów gipsowych:
  Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą HaftGrund EG.

  Płyty gipsowo-kartonowe:
  Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Dupa-Putzfestiger. Wykonać gruntowanie całości środkami HaftGrund EG, CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

  Beton:
  Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia.

  Beton komórkowy:
  Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym  wodą w stosunku 1:3.

  Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Nośne powłoki malarskie:
  Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem HaftGrund EG.

  Nienośne powłoki:
  Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Haftgrund EG. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami CapaSol RapidGrund. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Farby klejowe:
  Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Tapety nie przylegające:
  Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Powierzchnie pokryte pleśnią:
  Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią farbą Indeko-W , Malerit-W lub Fungitex-W.

  Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
  Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384). Na powierzchniach silnie zabrudzonych wykonać warstwę wierzchnią środkiem Caparol Aqua-inn Nr.1.

  Drewno i materiały drewnopochodne:
  Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack (karty informacyjne nr 960 lub nr 052PL, 053PL).

  Uzupełnianie drobnych ubytków:
  Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

  Sposób nakładania

  Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless.

  Przykładowe parametry natrysku dla urządzenia: WAGNER PS 3.25
  Dysza Standard: 517 – 519 ; ciśnienie: 200 – 220 bar
  Dysza HEA: 517 – 519 ; Ciśnienie HEA 140 – 150 bar
  Filtry:  w maszynie 60 mesh ; w pistolecie 50 mesh 
  Wydajność:  2,6 L/min
  Rozcieńczenie: do 10 %
  Narzędzia po użyciu myć wodą.

  Układ warstw na przygotowanych podłożach

  Warstwa gruntująca lub pośrednia:
  CapaSilan rozcieńczona maks. 10 % wody.

  Warstwa wierzchnia:
  CapaSilan rozcieńczona maks. 5% wody.

  Zużycie

  Ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

  Warunki obróbki

  Minimalna temperatura +5 °C (otoczenia, podłoża i materiału).

  Czas schnięcia

  W temp. +20° C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

  Wskazówka

  Przed natryskiem metodą Airless farbę dokładnie zamieszać i przecedzić.
  Aby zminimalizować smugi od wałka, zaleca się natychmiastowe powtórne rozprowadzenie świeżo nałożonej farby wałkiem o średnim runie, który nie dopuszcza do gromadzenia się materiału w obszarze brzegowym (np. Rotanyl 18 z Rotaplast). Widoczność miejscowych poprawek na malowanej powierzchni zależy od wielu czynników i zazwyczaj jest nie do uniknięcia.
  Zmywanie farb matowych może powodować ich wybłyszczanie. Nie jest to wada produktu ale ich specyficzna cecha.

  Uwaga (stan na dzień wydania)

  Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

  Utylizacja

  Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera <1 g/l LZO.

  Kod produktu farby i lakiery

  M-SF01

  Deklarowany skład produktu

  Dyspersja żywic polioctanu winylu / polisiloxan, ditlenek tytanu (biel tytanowa), krzemiany, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty (BIT, CMIT/MIT 3:1, jony srebra).

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  tel. +48 22 544 20 40
  techniczny@caparol.pl

  Willa Bocianie Gniazdo, Ełk

  Fabryka Norblina, Warszawa

  Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w…

  Kamienica Żelazko, ul. Ogrodowa 10

  Kamienica ul. Poznańska 50

  Hotel Poznański

  Osiedle Szmaragdowe

  Pałac w Jakubowicach

  Budynek CMA CGM Gdynia