Fungitex-W

Lateksowa, satynowo matowa farba do wnętrz. Klasa I odporności na szorowanie na mokro według PN EN 13 300.

Zastosowanie

Fungitex-W to specjalna farba lateksowa chroniąca powierzchnie przed rozwojem alg, pleśni i grzybów. Przeznaczona przede wszystkim do malowania powierzchni wewnętrznych w pomieszczeniach przemysłowych takich jak: browary, ubojnie, mleczarnie, szpitale, pomieszczenia sanitarne i mieszkalne.

Farba Fungitex-W posiada I klasę odporności na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300:2002 dlatego można ją stosować na powierzchniach które wymagają zmywania i odkażania wodnymi środkami dezynfekcyjnymi.

Przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB (Komitet ds. oceny zdrowotnej materiałów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną.

Właściwości

  • wodorozcieńczalna, o słabym neutralnym zapachu
  • dyfuzyjna
  • wartość - sd < 0,3 m
  • posiada właściwości konserwujące powłokę
  • łatwa w obróbce
  • odporna na szorowanie i działanie wodnych środków dezynfekcyjnych

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945.

Wielkość opakowań

12,5 l, 120 l

Barwa

Biała.

Farbę Fungitex-W można barwić przy użyciu maks. 5% barwników AVA - Amphibolin Voll- und Abtönfarben lub CaparolColor Voll- und Abtönfarben. Całość samodzielnie zabarwionego materiału należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych. Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie.

Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy przed użyciem sprawdzić dokładnośc koloru. Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych należy przed użyciem zmieszać ze sobą w celu uniknięcia możliwych różnic kolorystycznych.
Nieznaczne różnice koloru w przypadku róznych partii produkcyjnych nie należy traktować jak wadę wyrobu. Czyste, intensywne kolory np. żółty, pomarańczowy, czerwony itd. nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Możliwa może okazać się także potrzeba naniesienia drugiej warstwy kryjącej.

Stopień połysku

Satynowy mat (matowy według PN EN 13 300)

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze powyżej 0°C.

Dane Techniczne

Własności według PN EN 13 300:
Barwienie może w nieznacznym stopniu zmieniac parametry techniczne farby.

Odporność na szorowanie na mokro

Klasa 1

Zdolność krycia

Klasa 2, przy wydajności 7 m2/l tj. ok 140 ml/m2

Granulacja

drobna (< 100 µm)

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Tynki z grupy PII i PIII / wytrzymałość na ściskanie według PN EN 998-1, co najmniej 2 N/mm2:
Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF.

Tynki gipsowe z grupy PIV /  wytrzymałość na ściskanie według PN EN 13279, co najmniej 2 N/mm2:
Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Tynki z zeszkliwioną powierzchnią, przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Ścianki z elementów gipsowych:
Silnie chłonne płyty zagruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub Caparol-Tiefgrund TB. Mocno utwardzone gładkie płyty, powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą Caparol-Haftgrund.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund TB. Całą powierzchnię gruntować środkami Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Beton:
Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność a także substancje pylące piaszczące.

Beton komórkowy:
Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Nośne powłoki malarskie:
Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem Caparol-Haftgrund.

Nienośne powłoki:
Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Farby klejowe:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Tapety nieprzylegające:
Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco-odcinającą środkiem Caparol-AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384).

Drewno i materiały drewnopochodne:
Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack. 

Uzupełnianie drobnych ubytków:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Sposób nakładania

Malować pędzlem lub wałkiem. Narzędzia po użyciu myć wodą.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Przygotowanie podłoża:
Nalot z pleśni i grzybów usunąć mechanicznie przez zeszczotkowanie lub zeskrobanie na sucho. Powierzchnię zmyć odpowiednim środkiem grzybobójczym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Warstwa gruntująca lub pośrednia
Fungitex-W, rozcieńczona maksymalnie 10 % wody.

Warstwa wierzchnia
Fungitex-W, rozcieńczona maksymalnie 5 % wody.

Zużycie

Ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne. Grubość nałożonej warstwy ma istotny wpływ na ochronne działanie farby. Dlatego należy zawsze nakładać obfitą i równomierną warstwę farby. Nie należy używać mniejszej ilości farby niż podano w karcie informacyjnej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:
+5°C dla podłoża i otoczenia.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Wskazówka

W pomieszczeniach przeznaczonych do produkcji lub przechowywania żywności nie należy stosować materiałów gruntujących na bazie rozpuszczalników. W w/w pomieszczeniach należy wykonać gruntowanie powierzchni materiałami bezrozpuszczalnikowymi np. środkami Optigrund E.L.F  lub Caparol Haftgrund. Przed użytkowaniem pomieszczeń malowanych farbą Fungitex-W należy je wietrzyć przynajmniej przez 3 dni. Przy zastosowaniu preparatu Caparol-Tiefgrund TB może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W pomieszczeniach w których mogą przbywać osoby „szczególnie wrażliwe” należy stosować Amphisilan-Putzfestiger, łgodny rozpuszczalnikowy śodek gruntująy o nikłm zapachu. Odznaczanie się (widoczność) miejscowych poprawek, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia. Stosowanie środków dezynfekujacych na bazie fenoli może prowadzić do zżółknięcia powierzchni.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. W przypadku połknięiu niezwłocznie zasięnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę produktu ponieważ produkt może powodować zaburzenie flory jelitowej. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. W czasie pracy zapewnić odpowiednie wietrzenie. Nie jeść, nie pić i nie palic w trakcie pracy z produktem. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć je wodą. Bliższe informacje, patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróznione opakowania nadają sie do utylizacji. Utylizacja odpadów zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktów (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 10 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF01F

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic polioctanu winylu, ditlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl