caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/279023/073859_CapaCeramic_PL.png

CapaCeramic

Głębokomatowa, cienkopowłokowa, lateksowa farba ceramiczna o wyjątkowo lekkiej aplikacji.

Zastosowanie

Głębokomatowa, cienkopowłokowa, lateksowa farba ceramiczna o wyjątkowo lekkiej aplikacji. Tworzy trwałe powłoki na gładkich jak i teksturowanych powierzchniach. Pozwala uzyskać wyjątkowo gładką, cienką powłokę w głębokim macie na powierzchniach narażonych na duże obciążenia (1 klasa odporności wg PN-EN 13300). Farba charakteryzuje się wyjątkowo lekką i szybką aplikacją zmniejszając nakłady pracy na dużych powierzchniach. Nie barwiona wyróżnia się doskonałą bielą. Do malowania wnętrz, na ściany i sufity z gładzi gipsowych i gipsowych mas szpachlowych, z tynków cementowo-wapiennych lub dyspersyjnych, betonu, cegły klinkierowej i silikatowej, płyt gipsowo-kartonowych. Także na stare powłoki farb dyspersyjnych i na dobrze przylegające tapety typu raufaza czy tapety z włókna szklanego. Ze względu na swoje właściwości, szczególnie zalecana do pomieszczeń mieszkalnych i biurowych na silnie oświetlone powierzchnie obserwowane pod kątem ostrym (sufity, ściany prostopadłe do okien) lub takie, na których należy ukryć drobne nierówności podłoża. Może być stosowana także w obszarze służby zdrowia np szpitalach, przychodniach itp. 

Właściwości

  • Ceramiczna odporność
  • Głęboki mat w 1. klasie (najwyższej) odporności na szorowanie na mokro wg PN EN-13300
  • Maskuje drobne nierówności ścian
  • Ekstremalnie łatwa aplikacja
  • Wydłużony czas na rozprowadzanie i fakturowanie farby
  • Ultragładka powłoka
  • Zachowuje strukturę podłoża
  • Zawiera jony srebra
  • Niskie zużycie
  • Świetne krycie

Spoiwo

Latex syntetyczny wg DIN 55 945

Wielkość opakowań

2,5 L; 10 L
Konsystencja ustawiona do nakładania metodą Airless.

Barwa

Produkt przeznaczony do barwienia w systemie ColorExpress w punkcie sprzedaży na wybrany kolor.
Baza B1 (biała) może być użyta bez barwienia jako farba biała.
Baza B3 (transparentna) musi być barwiona.

Czyste, intensywne kolory np. żółty, pomarańczowy, czerwony itd. nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go jaśniejszym lub mniej intensywnym kryjącym kolorem o zbliżonej barwie, zrobionym na bazie białej (B1). Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy kryjącej.

Stopień połysku

Głęboki mat (wg PN EN 13 300)

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

Dane Techniczne

Własności wg normy PN EN 13 300:
W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.

Odporność na szorowanie na mokro

Klasa 1

Zdolność krycia

Klasa 2 przy wydajności 6 m2/l

Granulacja

drobna (< 100 µm)

Gęstość

ok. 1,42 g/cm3 dla bazy B1 i ok. 1,27 g/cm3 dla bazy B3 przed zabarwieniem

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
++---
(–) / nie nadaje się ○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Zwarte dyspersyjne masy szpachlowe o niskiej lub średniej chłonności:
Gruntować środkiem CapaSol Konzentrat z sugerowanym rozcieńczeniem 1:3 wodą, wcierając pędzlem w podłoże aż do jego pełnego nasycenia (by w całości wniknął w podłoże i nie wyszklił się).

Silnie chłonne lub pylące gładzie i szpachle gipsowe:
- gdy podłoże nie wykazuje wymywania się od gruntów wodnych – stosować OptiSilan TiefGrund metodą wcierania pędzlem ławkowcem. Na bardzo silnie chłonnych podłożach rozcieńczyć 1:1 wodą.
- gdy podłoża te wymywają się od gruntów wodnych, stosować - Dupa-Putzfestiger wcierając go pędzlem ławkowcem lub w przypadku konieczności stosowania preparatu wodnego na takich podłożach – nanosić CapaSol RapidGrund wałkiem, ewentualnie natryskiem.

Możliwe metody gruntowania:
Ławkowcem – Wcierać preparat w podłoże aż do jego pełnego nasycenia. Powinien cały wniknąć w podłoże, aby nie wyszklić powłoki. W przypadku silnie chłonnych podłoży stosować metodę „mokre-w-mokre”. Preparaty wodne podczas wcierania mogą powodować pęcznienie gipsu i prowadzić do wymywania się gładzi. Dlatego bezwonny, rozpuszczalnikowy środek gruntujący Dupa-Putzfestiger nadaje się do tych celów najlepiej.
Wałkiem – W przypadku użycia gruntu przygotowanego specjalnie do nanoszenia wałkiem (CapaSol RapidGrund) - rozprowadzać równomiernie w ilości nie powodującej wyszklenia powłoki. Nie zostawiać niezagruntowanych miejsc. Powierzchnię wmasowywać wałkiem poliamidowym/nylonowym do posadzek (runo 13-15mm) bez przerw, aby utrzymać podłoże mokre w miejscach łączeń obszarów. Podczas wmasowywania produkt może się lekko pienić, co jest celową właściwością zapobiegającą powstawaniu zacieków. Pianka znika.
Natryskiem – prowadzić pistolet ruchem jednostajnym, kierując jego dyszę prostopadle do malowanej powierzchni, zwalniać spust zmieniając kierunek ruchu. Natryskiwać na zakładkę. Stosować zredukowane ciśnienia by nie uszkodzić słabego podłoża. Nie nanosić zbyt dużych ilości, by nie doprowadzić do wyszklenia powłoki lub zacieków.

Słabochłonne i zwarte maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV:
Zapodkładować środkiem Haftgrund EG lub SamtGrund. Zatarte na mokro gipsy z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować, odpylić i zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Ścianki z elementów gipsowych:
Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą podkładową Haftgrund EG lub Caparol SamtGrund. Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Dupa-Putzfestiger. Na całą powierzchnię nanieść warstwę podkładową Haftgrund EG. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia podkładować środkiem AquaSperrgrund.

Tynki grupy P II i P III:
Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate lub silnie chłonne tynki zagruntować środkiem OptiSilan Tiefgrund lub CapaSol Konzentrat rozcieńczonym 1:3 wodą.

Beton:
Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia.

Beton komórkowy:
Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Nośne powłoki malarskie:
Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i podkładować środkiem Haftgrund EG lub Caparol SamtGrund.

Nienośne powłoki:
Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Niechłonne, gładkie powierzchnie podkładować środkiem Haftgrund EG lub CapaGrund Universal. Piaszczące, pylące, porowate lub silnie chłonne tynki gruntować środkiem OptiSilan Tiefgrund lub CapaSol Konzentrat rozcieńczonym odpowiednio do chłonności podłoża (patrz Karta Techn. ww. gruntów). Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Farby klejowe:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Niemalowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Tapety nieprzylegające:
Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Powierzchnie pokryte pleśnią:
Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Zastosować środek grzybobójczy. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią farbą Indeko-W lub Fungitex-W.

Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco-odcinającą środkiem AquaSperrgrund.

Drewno i materiały drewnopochodne:
Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl.

Uzupełnianie drobnych ubytków:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Sposób nakładania

Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless.

Przykładowe parametry natrysku dla urządzenia: WAGNER PS 3.25
Dysza Standard: 517 ; ciśnienie: 180-200 bar
Dysza HEA: 517 ; Ciśnienie HEA 100 – 140 bar
Filtry:  w maszynie 60 mesh ; w pistolecie 50 mesh
Rozcieńczenie: do 3%

Przed malowaniem wymieszać. Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Na pierwszą warstwę farbę można rozcieńczyć max 3% wodą. Warstwę końcową nanosić bez rozcieńczania. Nie stosować, gdy temp. otoczenia, podłoża lub farby jest niższa niż +5°C albo wyższa niż +30°C, a wilgotność wzgl. powietrza przekracza 80%.
Narzędzia po użyciu umyć wodą.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa podkładowa lub pośrednia:
SamtGrund lub HaftGrund EG lub farba CapaCeramic rozcieńczona wodą max. 3%.

Warstwa wierzchnia:
farba CapaCeramic zastosowana bez rozcieńczania.

Zużycie

Ok. 150-200 ml/m2 na gładkich podłożach po dwóch warstwach. Zużycie zależy od podłoża, narzędzia, sposobu malowania. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Zakres temperatur stosowania: +5°C  - +30°C (otoczenia, podłoża i materiału); wilgotność względna powietrza: max 80%.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65%, powłoka wysycha po 4-6 godzinach, a kolejne warstwy można nakładać po 12 godzinach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu, a przy wyższych temperaturach, niższej wilgotności i cieńszych warstwach - skróceniu. Nie dopuszczać do gwałtownego wysychania.

Wskazówka

Aby określić, czy istniejąca powłoka malarska jest wystarczająco przyczepna i nie będzie się nawijać na wałek podczas malowania renowacyjnego, należy ją zwilżyć miejscowo wodą i bezpośrednio po odparowaniu wody z powierzchni - przykleić i oderwać taśmę malarską (do wilgotnej powłoki taśma nie będzie się chciała przykleić). Jeśli taśma nie zerwie powłoki – można malować (ewentualnie rozważyć konieczność podkładowania).

Aby sprawdzić, czy podłoże przeznaczone do malowania należy gruntować, spryskaj je wodą i zobacz tempo wchłaniania. Jeśli wchłania się szybko – należy gruntować. Jeśli spływa kroplami w dół i wchłania się wolno – malować bez gruntowania (ew. rozważyć konieczność podkładowania).

Aby uniknąć śladów po wałku i śladów łączeń obszarów malarskich - należy sprawdzić chłonność podłoża, w razie potrzeby ją ograniczyć i wyrównać właściwym gruntowaniem (przykłady powyżej w sekcji "Przygotowanie podłoża"). Dodatkowo należy pamiętać o utrzymywaniu mokrego brzegu na łączeniach obszarów roboczych i fakturowaniu powłoki zanim zacznie podsychać.

Przed natryskiem metodą  Airless farbę dokładnie zamieszać i przecedzić jeśli trzeba.

W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug.  Dlatego do mocno obciążonych powierzchni  w intensywnych kolorach zalecamy stosowanie farby PremiumColor.

Zmywanie farb matowych może powodować ich wybłyszczenie. Nie jest to wada wyrobu, ale jego specyficzna cecha.

Odznaczanie się miejsc w których wykonywane są miejscowe poprawki, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia. Dla CapaCeramic najlepsze efekty poprawek uzyskuje się metodą tapowania.

Uwaga (stan na dzień wydania)

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Utylizacja

Do recyklingu oddawać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania. Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wylewać do kanalizacji. Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane lub komunalne.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE limit zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (kat. A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 1 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF01

Deklarowany skład produktu

Żywica poliwinylowa, ditlenek tytanu, węglan wapnia, silikaty, pigmenty i wypełniacze mineralne, woda, estry alkoholi, addytywy, konserwanty (BIT, CMIT/MIT 3:1, jony srebra).

Infolinia

Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl