caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/248347/066837_StuccoDecorDiLuce_2_5_L_PL.png

Stucco-Decor DI LUCE

Dyspersyjna masa szpachlowa do wykonywania dekoracyjnych powierzchni o wysokim połysku metodą szpachlowania.

Zastosowanie

Dyspersyjna masa szpachlowa o lustrzanym połysku do stosowania na ścianach wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości

 • Wodorozcieńczalna
 • Półprzeźroczysta
 • Wysoki połysk bez konieczności nanoszenia dodatkowej powłoki dekoracyjnej
 • Efektywna i łatwa w stosowaniu.
 • Możliwość barwienia maszynowego w systemie ColorExpress.
 • Podatna na czyszczenie
 • Dyfuzyjna i sorpcyjna

Wielkość opakowań

 • 2,5 l i 5 l

Barwa

półprzeźroczysta biała

Barwienie:
StuccoDecor DI LUCE można barwić maszynowo w systemie ColorExpress na ok. 1300 kolorów wg kolekcji kolorystycznej Caparol 3D-System.

Przy stosowaniu na stykających się ze sobą, lub dużych powierzchniach zabarwiony materiał wymieszać ze sobą celem uniknięcia różnic kolorystycznych. Przy zakupie min. 300 litrów w jednym odcieniu, na specjalne zamówienie, możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie.

Stopień połysku

Zależnie od sposobu wykonania błyszcząca do wysokiego połysku.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C. Napoczęte opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Gęstość

ok. 1,45 g/ml.

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

wartość-sd: ok. 0,06 m.

Odpowiednie podłoża

Powierzchnie wewnętrzne z tynków mineralnych z grupy PII, PIII, tynki gipsowe i maszynowe z grupy PIV, płyty gipskartonowe, elementy gipsowe i powierzchnie betonowe.

Podłoże musi być nośne, suche, czyste, wolne od substancji zmniejszających przyczepność, równe i niekontrastowe.

Przygotowanie podłoża

Gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Zależnie od właściwości podłoża wykonać 1-2 pełnopowierzchniowe szpachlowania materiałem Caparol-Akkordspachtelfein (inne masy szpachlowe nie są zalecane) do stopnia jakości Q4, po wyschnięciu przeszlifować. Wyrównanie chłonności oraz „związanie” pyłu (np. po szlifowaniu) środkiem gruntującym CapaSol LF.

Sposób nakładania

StuccoDecor DI LUCE nanosić cało- powierzchniowo cienką warstwą. Używać możliwie mało materiału.

Pierwszy krok:
Bild 5 (029112_SDDL_1te_2a.jpg)
 • Stykające sie powierzchnie obrabiać metodą "mokrym w mokre".
 • Po wyschnięciu usunać pozostałe po szpachlowaniu zgrubienia materiału.Drugi i w razie potrzeby trzeci krok:
Bild 6 (029113_SDDL_2te_schicht1a.jpg)
 • Drugie szpachlowanie wykonać tak samo jak pierwsze.
 • Przy tej warstwie uzyskuje się połysk.
 • Na życzenie można wykonać trzecie szpachlowanie, przy którym powstaje połysk zblizony do lustrzanego.
Polerowanie powierzchni:
Bild 7 (029114_SDDL_2te_schicht_pol2.jpg)
 • Po krótkim czasie odpowietrzenia albo po wyschnięciu polerujemy powierzchnię szpachlą.
 • Szpachlę prowadzimy płasko pod kątem ostrym do powierzchni z lekkim naciskiem.
 • Dzięki temu powstaje typowa, błyszcząca powierzchnia.

Wskazówka: Polerowanie powierzchni przy pomocy technik maszynowych powinno być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników. Porównywalny połysk można osiągnąć poprzez nalożenie trzeciej warstwy szpachli i wypolerowanie przy pomocy odpowiedniej podwójnej szpachli (z możliwością regulacji elestyczności).


Wskazówki kształtowania powierzchni:
Technika szpachlowania StuccoDedcor Di Luce to fascynująca gra refleksu światła  z głębszej warstwy szpachlowej i ich odbicia na powierzchni. Dodatkowa warstwa  wybłyszczająca albo polerowanie nie jest konieczne. Dzięki różnym technikom pracy można kształtować różny wygląd powierzchni.

Zużycie

ok. 80 – 100 ml/m2/cykl roboczy. Dokładne zużycie należy ustalić na powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura obróbki:
+5°C (otoczenia i podłoża)

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 30 – 60 min. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 1-2 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Narzędzia

Zalecamy nakładanie przy użyciu wykonanej ze stali nierdzewnej szpachelki (podwójnej) w celu racjonalnego i oszczędnego nanoszenia StuccoDecor DI LUCE. Przed rozpoczęciem pracy nową szpachelką koniecznie przeszlifować na mokro papierem (granulacja 400-600) i krawędzie delikatnie podgiąć.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Wskazówki dotyczące pielęgnacji powierzchni:
Powierzchnie wykonaną szpachlówką StuccoDecor DI LUCE można czyścić. Zanieczyszczenia należy natychmiast usunąć przy użyciu wody i miękkiej ściereczki.  Czyszczenie powierzchni należy wykonać starannie i z najwyższą uwagą, tak aby nie uszkodzić powierzchni. Aby podnieść podatność na czyszczenie można wykonać dodatkową warstwę ochronną środkiem Disboxan 450 (rozcieńczonym wodą w proporcji 1:9, patrz karta techniczna 450). Warstwę ochronną nanieść czystą miękką szmatką. Po wykonaniu dodatkowej warstwy ochronnej, kolor szpachlowanej powierzchni będzie bardziej intensywny. W trakcie tej pracy zapewnić odpowiednie wietrzenie pomieszczenia. Jeżeli nie jest to możliwe odradza się stosowanie środka Disboxan 450.

Na powierzchniach/strefach przeznaczonych do zmywania bądź gotowania nie zaleca się stosowania StuccoDecor DI LUCE lub należy powierzchnie te zabezpieczac np. szklanymi ekranami.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF02

Deklarowany skład produktu

Mieszany polimer - akryl- /octan winylu, wypełniacze mineralne, woda, etery glikolowe, glikole, alkohol estrowy, dodatki, konserwanty.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

 

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacje techniczne

Karty charakterystyki