Elementy budowlane trudne w ociepleniu – cokoły i ościeża okien

Aż 15% energii cieplnej ucieka przez okna, natomiast 40% przez ściany budynku. Skuteczna termoizolacja obiektu to zatem gwarancja zauważalnych oszczędności na ogrzewaniu. Niektóre elementy budynku, takie jak cokoły i ościeża okien, są jednak trudniejsze w wykonaniu i wymagają zastosowania specjalnych materiałów. Sprawdź, w jaki sposób ocieplić cokoły i ościeża okien.

O efektywności ocieplenia decyduje prawidłowe rozpoznanie właściwości budynku, jakość zastosowanych materiałów wchodzących w skład ocieplenia oraz wykonawstwo czyli właściwe wykonanie projektu zachowującego odpowiednie wartości izolacyjne oraz wykonawstwo. Stosowanie nawet najlepszych jakościowo produktów wchodzących w skład danego systemu ocieplenia może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, jeśli gdziekolwiek popełniano błędy wykonawcze. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na tzw. trudne miejsca na elewacji. Pojęciem tym określa się strefy, gdzie mocowanie lub wykończenie systemu ociepleniowego może przysporzyć pewnych problemów. Wszelkie niedopatrzenia i niedokładność w tym względzie mogą znacząco pogorszyć parametry termoizolacyjne budynku.

Cokoły – jak prawidłowo przeprowadzić ocieplenie cokołu?

Cokół budynku to górna część ściany fundamentowej, wystająca ponad poziom terenu. Jego wysokość przeważnie wynosi 30–50 cm. Wyższe cokoły występują z reguły w domach podpiwniczonych, w których piwnica jest częściowo zagłębiona w gruncie. Jeśli cokół sięga powyżej poziomu gruntu, to jego izolacyjność cieplna jako ściany zewnętrznej powinna być taka sama jak ścian nadziemnych. Ocieplenie cokołu zmniejsza straty ciepła, które przenikałoby w pionie przez ściany spoczywające na warstwie cokołowej.

Standardowe ocieplenie cokołu polega na wykonaniu ściany fundamentowej z kilku warstw, przy czym zewnętrzna warstwa jest od razu jego wykończeniem. Do wykonania ocieplenia najczęściej wykorzystywany jest polistyren ekspandowany lub ekstrudowany (styropian) o zamkniętych porach lub wełna mineralna, która ma zwiększoną odporność na wilgoć i może mieć styczność z gruntem.

Do przyklejenia płyt termoizolacyjnych podczas ocieplania cokołu najlepiej użyć uniwersalnego kleju Capatect Dämmkleber 185. Do zatopienia siatki zbrojącej – najlepiej Capatect-Gewebe 650/110 z włókna szklanego – w strefie cokołowej najlepiej nadaje się masa szpachlowa o minimalnej wodochłonności CarboNit. Jednak zanim wykonasz warstwę zbrojoną, pamiętaj o zamontowaniu narożników Capatect Gewebe Eckschutz 656 na warstwę kleju w taki sposób, aby nie było pod nimi wolnej przestrzeni. Na powierzchnię klejoną nie należy nanosić kleju plackami, lecz pokrywać ją nim równomiernie. 

W przypadku cokołu cofniętego połączenie części elewacyjnej z cokołową wymaga zamontowania listwy z kapinosem Capatect Tropfkantenprofil 668/00, służącej do odprowadzania wód opadowych na przejściu pomiędzy pionową powierzchnią a poziomymi uskokami. Jako dolne wykończenie ocieplenia (cokołu) należy zamontować dwuczęściową listwę startową Capatect Thermoschiene 6680 i Capatect-Thermoprofil 6680/30.

Jako warstwę wierzchnią do wykończenia cokołu można zastosować mozaikowy tynk dekoracyjny marki Caparol, na bazie spoiwa z wodnych dyspersji żywic akrylowych oraz barwionego kruszywa kwarcowego o wybranej kolorystyce. Tynk ten dobrze wiąże się z podłożem i jest odporny na uderzenia mechaniczne, wilgoć oraz niskie temperatury. 

Ościeża okien – ocieplanie okien krok po kroku

Ocieplenie okien i ścian budynku obejmuje także ościeża okienne.  Tym terminem określa się powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym, czyli wewnętrzne powierzchnie otworu okiennego – powierzchnie boczne pionowe i powierzchnie poziome (góra i dół) zamykające otwór okienny. Styk ramy okna i muru jest miejscem, gdzie mogą wystąpić mostki termiczne.

Z tego powodu, aby uniknąć strat ciepła w trakcie eksploatacji budynku, należy zwrócić szczególną uwagę na ocieplenie tych miejsc. Ze względów technicznych grubość izolacji ościeży okiennych musi być mniejsza niż grubość izolacji układanej na ścianach. Nie powinna być szersza niż ościeżnica oraz węższa niż 2 cm. Jeśli ocieplenie ościeży okiennych nie zostanie wykonane prawidłowo, strefy te mogą przemarzać, a wewnątrz budynku w tych miejscach zacznie pojawiać się pleśń. W projekcie technicznym budynku muszą być zawarte informacje o materiałach i sposobie wykonania robót. Kolejność prac przy ociepleniu ościeży wygląda następująco:

 

  • na oczyszczoną powierzchnię ościeży okiennej nanosimy klej do płyt ze styropianu i wełny mineralnej  np. Capatect Dämmkleber 185 i przyklejamy płytę; 
  • po 24 godzinach należy nanieść warstwę zaprawy szpachlowej Longlife Spatchel i zatopić w niej siatkę zbrojącą z włókna szklanego Capatect 650/110 (siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie masy szpachlowej); 
  • wcześniej na krawędziach ościeży należy również zamontować narożniki ochronne Capatect Gewebe Eckschutz 656, a na styku płyt izolacyjnych z ramą okienną profile przyokienne np. Capatect Anputzleiste 694;
  • całość malujemy środkiem gruntującym Putzgrund 610; 
  • nakładamy tynk elewacyjny np. silikonowy tynk Longlife Putz, który jest paroprzepuszczalny oraz odporny na zabrudzenia i korozję mikrobiologiczną.

Zaleca się wykonanie ocieplenia ościeży okiennych z materiałów o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła. Ważne jest również to, aby płyty izolujące elewację budynku nachodziły na boczne krawędzie płyt ocieplających ościeża. Przy ocieplaniu wymagających elementów budynku jak cokół i ościeża okienne możesz skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań – zespolonych systemów izolacji cieplnej Capatect, które zawierają wszystkie materiały niezbędne do skutecznego przeprowadzenia prac ociepleniowych.