caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/281263/074119_PutzGrund_610_PL.png

Putzgrund 610

Wypełniający, zwiększający przyczepność środek gruntujący. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na nośnych powierzchniach mineralnych.
 • Zastosowanie

  Wypełniający, dobrze kryjący środek gruntujący przeznaczony do wstępnego, zwiększającego przyczepność przygotowania podłoża. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na nośnych powierzchniach mineralnych. Szczególnie jako środek do gruntowania i wykonywania zwiększających przyczepność warstw pod tynki dyspersyjne, silikonowe, silikatowe, mozaikowe. Składnik systemów ociepleń:
  - Capatect EPS
  - Capatect MW

  Wewnątrz jako nadająca fakturę warstwa gruntująca do technik laserunkowych materiałami Arte-Lasur i Deko Lasur a także podkład pod Capadecor-Putz i Capadecor Calcino-Dekor.

  Właściwości

  Odporny na działanie warunków atmosferycznych, hydrofobowy, dobrze kryjący, zwiększający przyczepność, wodorozcieńczalny, przyjazny dla środowiska o neutralnym zapachu, barwiony w systemie ColorExpress, zawiera piasek kwarcowy.

  Spoiwo

  Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.

  Wielkość opakowań

  25 kg

  Barwa

  Biała lub transparentna.

  Putzgrund 610 można barwić także w systemie barwienia maszynowego ColorExpress na w wszystkie kolory o współczynniku jasności >70. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Dopuszcza się nieznaczne różnice koloru między różnymi partiami produkcyjnymi. 

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

  Gęstość

  około 1,6 g/cm3

  Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

  wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
  +++++
  (–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

  Przygotowanie podłoża

  Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
  Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.

  Sposób nakładania

  Tynki wierzchnie Kolor tynku i podkładu tynkrskiego190186M133
  LEICHT
  700699Carbon-
  Spach-
  tel
  Carbo-
  Nit
  ArmaReno SockelSockel-
  flex
  OrCa-Spach-
  tel
  gotowe do nakładaniaCapatect-
  Fassadenputz R und K
  biały
  barwiony
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  4
  2
  4
  2
  4
  2
  1
  2
  1
  2
  AmphiSilan-
  Fassadenputz R und K
  biały
  barwiony
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  4
  2
  4
  2
  4
  2
  1
  2
  1
  2

  Sylitol-
  Fassadenputz R und K
  biały
  barwiony
  3, 4
  2, 3, 4
  3, 4
  2, 3, 4
  3, 4
  2, 3, 4
  3, 4
  2, 3, 4
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  3, 4
  2, 3, 4
  1
  2

  Capatect-
  Faschenputz K10
  biały
  barwiony
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  4
  2
  4
  2
  4
  2
  1
  2


  Capatect-
  Fassadenputz Fein
  biały
  barwiony
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  1
  1
  1
  2

  Capatect-
  Buntstein-Sockelputz
  barwiony22222222
  Capatect-
  CS-Strukturputze
  biały
  barwiony


  ThermoSan-Fassadenputz NQGbiały
  barwiony
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  4
  2
  4
  2
  4
  2
  1
  2
  1
  2
  5
  5
  sucha zaprawaCapatect-Mineral-
  Leichtputz R und K
  biały
  barwiony
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4  3, 4
  3, 4


  Capatect-
  Mineralputz R und K
  biały
  barwiony
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4  3, 4
  3, 4


  Capatect-
  Modellier- und Spachtelputz
  biały
  barwiony
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4  3, 4
  3, 4


  Capatect-ArmaReno 700biały3, 43, 43, 43, 43, 4
  Capatect-Feinspachtelbiały3, 43, 43, 43, 43, 4
  Capatect-
  Edelkratzputz K40
  biały
  barwiony


  3, 4
  3, 4  Capatect-ArmaReno Sockelbiały
  barwiony
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4


  1 =Gruntowanie jest wymagane
  2 =Wymagane gruntowanie w kolorze tynku wierzchniego
  3 =Gruntowanie jest zalecane przy bardzo niskiej wilgotności powietrza i wysokiej temperaturze jako zabezpieczenie przed przesuszeniem tynku
  4 =Gruntowanie jest wymagane w wypadku dłuższego przestoju (np. pozostawienie nie pokrytej warstwy zbrojącej na okres przerwy zimowej)
  5 =Kombinacja nie jest możliwa z uwagi na ochronę przeciwpożarową
  – =Kombinacja nie jest możliwa

  Rozcieńczenie

  Wyłącznie wodą.

  Układ warstw na przygotowanych podłożach

  Na porowatych, lekko piaszczących i/ lub chłonnych powierzchniach zewnętrznych wykonać gruntowanie środkiem OptiSilan Tiefgrund. Tynki piaszczące, kredujące gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Powierzchnie wewnętrzne – miękkie podłoża gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Filtergrund grob. Na normalnie chłonne, nośne powierzchnie nakładać beż ich wcześniejszego przygotowania.

  Jako środek gruntujący lub warstwa pośrednia Putzgrund 610 rozcieńczyć maks. 10 % wody.

  W wypadku stosowania jako podkład pod barwne tynki syntetyczne (w tym mozaikowe) zabarwić na kolor powłoki końcowej. Receptura barwienia pod tynk Capa-stone podana jest w karcie technicznej tego tynku (nr 230).

  Zużycie

  Na podłożach gładkich ok. 250 - 350 g/m2 zależnie od podłoża i zastosowania. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

  Warunki obróbki

  Minimalna temperatura stosowania:
  +5°C (otoczenia, podłoża i materiału).

  Czas schnięcia

  W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

  Narzędzia

  Pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

  Natrysk typu airless

  Kąt: ok. 50°
  Dysza: 0,027-0,031
  Ciśnienie: 100 - 120 bar
  Narzędzia umyć woda natychmiast po użyciu.

  Wskazówka

  Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. 

  Tolerancja na inne materiały:
  W celu zachowania specyficznych właściwości środek Putzgrund 610 można mieszać wyłącznie z barwnikami CaparolColor (dawna  Alpinacolor) , AVA lub barwić w systemie ColorExpress. Nie mieszać lub nie łączyć z żadnymi innymi środkami.

  Uwaga (stan na dzień wydania)

  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

  Utylizacja

  Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 10 g/l LZO.

  Kod produktu farby i lakiery

  M-GP01

  Deklarowany skład produktu

  Dyspersja żywic akrylowych, ditlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  tel. +48 22 544 20 40
  techniczny@caparol.pl

  Dom Parkowy, dzielnica mieszaniowa,…

  Bloki wielorodzinne, Opole Lubelskie

  Osiedle Stacja Łódź, ul. Wieniawskiego,…

  Szkółka roślin ozdobnych „Zielone Kąty”,…

  Dom jednorodzinny, Trzebownisko

  Osiedle Wilgi Park 1, ul. Wilgi 15,…

  Fabryka Norblina, Warszawa

  Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w…

  Osiedle Wieżycka, Gdańsk

  Dom jednorodzinny, Suchy Bór

  Kamienica Żelazko, ul. Ogrodowa 10

  Collegium Novum UAM

  Pałac Miłków