caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/281263/074119_PutzGrund_610_PL.png

Putzgrund 610

Wypełniający, zwiększający przyczepność środek gruntujący. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na nośnych powierzchniach mineralnych.
 • Zastosowanie

  Wypełniający, dobrze kryjący środek gruntujący przeznaczony do wstępnego, zwiększającego przyczepność przygotowania podłoża. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na nośnych powierzchniach mineralnych. Szczególnie jako środek do gruntowania i wykonywania zwiększających przyczepność warstw pod tynki dyspersyjne, silikonowe, silikatowe, mozaikowe. Składnik systemów ociepleń:
  - Capatect EPS
  - Capatect MW

  Wewnątrz jako nadająca fakturę warstwa gruntująca do technik laserunkowych materiałami Arte-Lasur i Deko Lasur a także podkład pod Capadecor-Putz i Capadecor Calcino-Dekor.

  Właściwości

  Odporny na działanie warunków atmosferycznych, hydrofobowy, dobrze kryjący, zwiększający przyczepność, wodorozcieńczalny, przyjazny dla środowiska o neutralnym zapachu, barwiony w systemie ColorExpress, zawiera piasek kwarcowy.

  Spoiwo

  Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.

  Wielkość opakowań

  25 kg

  Barwa

  Biała.

  Putzgrund 610 można barwić także w systemie barwienia maszynowego ColorExpress na w wszystkie kolory o współczynniku jasności >70. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Dopuszcza się nieznaczne różnice koloru między różnymi partiami produkcyjnymi. 

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

  Gęstość

  około 1,6 g/cm3

  Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

  wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
  +++++
  (–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

  Przygotowanie podłoża

  Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
  Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.

  Sposób nakładania

  Tynki wierzchnie Kolor tynku i podkładu tynkrskiego190186M133
  LEICHT
  700699Carbon-
  Spach-
  tel
  Carbo-
  Nit
  ArmaReno SockelSockel-
  flex
  OrCa-Spach-
  tel
  gotowe do nakładaniaCapatect-
  Fassadenputz R und K
  biały
  barwiony
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  4
  2
  4
  2
  4
  2
  1
  2
  1
  2
  AmphiSilan-
  Fassadenputz R und K
  biały
  barwiony
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  4
  2
  4
  2
  4
  2
  1
  2
  1
  2

  Sylitol-
  Fassadenputz R und K
  biały
  barwiony
  3, 4
  2, 3, 4
  3, 4
  2, 3, 4
  3, 4
  2, 3, 4
  3, 4
  2, 3, 4
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  3, 4
  2, 3, 4
  1
  2

  Capatect-
  Faschenputz K10
  biały
  barwiony
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  4
  2
  4
  2
  4
  2
  1
  2


  Capatect-
  Fassadenputz Fein
  biały
  barwiony
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  4
  4
  4
  4
  4
  4
  1
  1
  1
  2

  Capatect-
  Buntstein-Sockelputz
  barwiony22222222
  Capatect-
  CS-Strukturputze
  biały
  barwiony


  ThermoSan-Fassadenputz NQGbiały
  barwiony
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  4
  2
  4
  2
  4
  2
  1
  2
  1
  2
  5
  5
  sucha zaprawaCapatect-Mineral-
  Leichtputz R und K
  biały
  barwiony
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4  3, 4
  3, 4


  Capatect-
  Mineralputz R und K
  biały
  barwiony
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4  3, 4
  3, 4


  Capatect-
  Modellier- und Spachtelputz
  biały
  barwiony
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4  3, 4
  3, 4


  Capatect-ArmaReno 700biały3, 43, 43, 43, 43, 4
  Capatect-Feinspachtelbiały3, 43, 43, 43, 43, 4
  Capatect-
  Edelkratzputz K40
  biały
  barwiony


  3, 4
  3, 4  Capatect-ArmaReno Sockelbiały
  barwiony
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4
  3, 4


  1 =Gruntowanie jest wymagane
  2 =Wymagane gruntowanie w kolorze tynku wierzchniego
  3 =Gruntowanie jest zalecane przy bardzo niskiej wilgotności powietrza i wysokiej temperaturze jako zabezpieczenie przed przesuszeniem tynku
  4 =Gruntowanie jest wymagane w wypadku dłuższego przestoju (np. pozostawienie nie pokrytej warstwy zbrojącej na okres przerwy zimowej)
  5 =Kombinacja nie jest możliwa z uwagi na ochronę przeciwpożarową
  – =Kombinacja nie jest możliwa

  Rozcieńczenie

  Wyłącznie wodą.

  Układ warstw na przygotowanych podłożach

  Na porowatych, lekko piaszczących i/ lub chłonnych powierzchniach zewnętrznych wykonać gruntowanie środkiem OptiSilan Tiefgrund. Tynki piaszczące, kredujące gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Powierzchnie wewnętrzne – miękkie podłoża gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Filtergrund grob. Na normalnie chłonne, nośne powierzchnie nakładać beż ich wcześniejszego przygotowania.

  Jako środek gruntujący lub warstwa pośrednia Putzgrund 610 rozcieńczyć maks. 10 % wody.

  W wypadku stosowania jako podkład pod barwne tynki syntetyczne (w tym mozaikowe) zabarwić na kolor powłoki końcowej. Receptura barwienia pod tynk Capa-stone podana jest w karcie technicznej tego tynku (nr 230).

  Zużycie

  Na podłożach gładkich ok. 250 - 350 g/m2 zależnie od podłoża i zastosowania. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

  Warunki obróbki

  Minimalna temperatura stosowania:
  +5°C (otoczenia, podłoża i materiału).

  Czas schnięcia

  W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

  Narzędzia

  Pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

  Natrysk typu airless

  Kąt: ok. 50°
  Dysza: 0,027-0,031
  Ciśnienie: 100 - 120 bar
  Narzędzia umyć woda natychmiast po użyciu.

  Wskazówka

  Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. 

  Tolerancja na inne materiały:
  W celu zachowania specyficznych właściwości środek Putzgrund 610 można mieszać wyłącznie z barwnikami CaparolColor (dawna  Alpinacolor) , AVA lub barwić w systemie ColorExpress. Nie mieszać lub nie łączyć z żadnymi innymi środkami.

  Uwaga (stan na dzień wydania)

  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

  Utylizacja

  Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 10 g/l LZO.

  Kod produktu farby i lakiery

  M-GP01

  Deklarowany skład produktu

  Dyspersja żywic akrylowych, ditlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  tel. +48 22 544 20 40
  techniczny@caparol.pl

  Bloki wielorodzinne, Opole Lubelskie

  Osiedle Stacja Łódź, ul. Wieniawskiego,…

  Szkółka roślin ozdobnych „Zielone Kąty”,…

  Dom jednorodzinny, Trzebownisko

  Osiedle Wilgi Park 1, ul. Wilgi 15,…

  Fabryka Norblina, Warszawa

  Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w…

  Osiedle Wieżycka, Gdańsk

  Dom jednorodzinny, Suchy Bór

  Kamienica Żelazko, ul. Ogrodowa 10

  Collegium Novum UAM

  Pałac Miłków