Przeskocz nawigację
Diizocyjaniany
rozporządzenie
reach
Diizocyjaniany
rozporządzenie
reach

Rozporządzenie REACH w sprawie certyfikowanych szkoleń z zakresu korzystania z diizocyjanianów

Nowe rozporządzenie dotyczy wyłącznie kilku produktów z oferty Caparol Polska, o stężeniu diizocyjanianów równym lub większym niż 0,1% masy.

W dniu 3 sierpnia 2020 roku, w ramach rozporządzenia REACH, władze Unii Europejskiej przyjęły ograniczenia dotyczące diizocyjanianów. Rozporządzenie określa konieczność wprowadzenia wymogów dotyczących oznakowania i szkoleń dla użytkowników przemysłowych oraz profesjonalnych, korzystających z diizocyjanianów o stężeniu większym niż 0,1% wagowo.
Nowe rozporządzenie wchodzi w życie 24 sierpnia 2023 roku i określa, że wszyscy użytkownicy profesjonalni oraz przemysłowi powinni uzyskać certyfikat szkoleniowy w zakresie korzystania z takich produktów. Głównym celem tego rozporządzenia jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony podczas pracy w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Wynikiem niewłaściwego stosowania produktów zawierających diizocyjaniany mogą być reakcje alergiczne na skórze i w układzie oddechowym.

Czym są diizocyjaniany?
Diizocyjaniany to substancje chemiczne występujące głównie w wyrobach poliuretanowych, np. farbach, powłokach posadzkowych, szczeliwach i piankach PU. Należy pamiętać, że diizocyjaniany zawarte w produktach mogą wywołać problemy zdrowotne w przypadku wdychania lub kontaktu ze skórą. Dlatego ważne jest przestrzeganie odpowiednich środków ostrożności podczas pracy z tego rodzaju wyrobami.

Które produkty zawierają diizocyjaniany?
Nowe rozporządzenie dotyczy wyłącznie kilku produktów z oferty Caparol Polska, o stężeniu diizocyjanianów równym lub większym niż 0,1% masy.
Są to następujące wyroby:

 • Capatect EcoFix 055/20 - klej pianowy PU
 • Capatect Füllschaum B1 056/00 - uszczelniająca piana PU 
 • Disbothan 446 PU-Klarschicht - transparentna powłoka PU do zastosowań zewnętrznych
 • DisboTHAN 449 - powłoka PU do zastosowań zewnętrznych
 • DisboPUR W 458 2K-PUVersiegelung - transparentna powłoka PU do wnętrz
 • Disbopur 459 PU-AquaColor – barwiona powłoka PU do wnętrz
 • DisboPUR 305 2K-PU-Balkonbeschichtung – żywica poliuretanowa do zastosowań zewnętrznych
 • DisboPUR 374 2K-PU-Beschichtung - żywica poliuretanowa 2K do wnętrz

Kto jest zobowiązany do odbycia szkolenia?
Wszyscy użytkownicy profesjonalni, którzy mają kontakt z otwartymi pojemnikami lub stosują produkty zawierające diizocyjaniany o stężeniu równym lub większym niż 0,1% masy, są zobowiązani do odbycia szkolenia. Użytkownicy, którzy operują wyłącznie z zamkniętymi pojemnikami produktów, nie są zobligowani do uczestnictwa w szkoleniu. Rozporządzenie nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia takiego szkolenia swoim pracownikom, mając na celu zapewnienie im bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Jaki jest czas ważności szkolenia?
Certyfikat umożliwiający bezpieczne korzystanie z diizocyjanianów jest ważny przez okres 5 lat. Po tym czasie profesjonalista jest zobligowany do uaktualnienia swoich umiejętności poprzez ponowne odbycie szkolenia.

Jaki jest cel szkolenia?
Głównym celem szkolenia jest zapewnienie świadomości pracowników na temat zagrożeń związanych z diizocyjanianami oraz przekazanie im umiejętności prawidłowej ochrony oraz bezpiecznej pracy z tymi produktami. Szkolenie obejmuje m.in. zapoznanie się z niebezpiecznymi właściwościami diizocyjanianów, identyfikację potencjalnych zagrożeń, metody zapobiegania i kontroli, właściwe stosowanie środków ochrony osobistej, poprawne przechowywanie, bezpieczne obchodzenie się z materiałami oraz procedury awaryjne. Ta wiedza jest kluczowa w zapobieganiu wypadkom i zachowaniu zdrowia.

Kto organizuje szkolenia?
Aktualnie, szkolenia są oferowane przez następujące europejskie stowarzyszenia:

 • ISOPA: Europejskie Stowarzyszenie Producentów Aromatycznych Polioli i Diizocyjanianów
 •  ALIPA: Europejskie Stowarzyszenie Producentów Alifatycznych Izocyjanianów

Warto podkreślić, że rozporządzenie REACH nie dotyczy indywidualnych konsumentów.

Dostęp do platformy szkoleniowej w języku polskim:

https://www.safeusediisocyanates.eu/pl/

Jeśli nie wiesz, które szkolenie wybrać, oto nasza sugestia: 

 • 048 - Profesjonalne zastosowanie klejów i uszczelniaczy / Małe opakowania w temperaturze otoczenia. Powyższe szkolenie jest odpowiednie dla typowych zastosowań uszczelniaczy, pianek oraz klejów PU w małych opakowaniach (np. kartusze, worki foliowe lub puszki z pianką PU). Program szkolenia - przewidywany czas trwania: ok. 30 minut.
 • 005  -  Malowanie pędzlem lub wałkiem, postępowanie z otwartymi mieszaninami, czyszczenie i odpady. Program szkolenia - czas trwania ok. 90 minut.