Przeskocz nawigację
Inwestujemy
w Kapitał Ludzki!
Inwestujemy
w Kapitał Ludzki!

2021

Caparol Polska po raz kolejny Laureatem Godła Inwestor w Kapitał Ludzki!

Inwestor w Kapitał Ludzki jest programem badawczym, który sprawdza satysfakcję oraz zaangażowanie pracowników w rozwój i działania firmy. Caparol Polska po raz kolejny może pochwalić się zdobytym Godłem Inwestora w Kapitał Ludzki!

W październiku 2021 roku wszystkich pracowników firmy Caparol Polska zaproszono do udziału w badaniu zaangażowania, które zostało przeprowadzone przy współpracy z Experience Institute w ramach programu certyfikacyjnego Inwestor w Kapitał Ludzki.

Głównym celem badania było zebranie ocen, opinii i komentarzy członków zespołu Caparol Polska na temat organizacji pracy. Badanie stanowiło okazję do podzielenia się opinią o tym, co w firmie jest cenione i funkcjonujące na wysokim poziomie, a także co wymaga zmiany.

Aby odpowiednio zbadać zaangażowanie pracowników organizacji, należy skrupulatnie przeanalizować wyniki badania. Umożliwia ono bowiem wprowadzenie potrzebnych zmian nie tylko na poziomie indywidualnym każdego pracownika, ale także każdego zespołu oraz całej organizacji.

Dlaczego badania satysfakcji i zaangażowania są tak ważne?

Przystępując do tego badania po raz trzeci, Caparol Polska ma możliwość sprawdzić, czy i jakie są skutki działań podjętych przez zespoły, kierowników i zespół zarządzający. Równie istotnym jego elementem jest porównanie wyników z poprzednimi edycjami badania.

Udział pracowników Caparol w badaniu zaangażowania jest więc niezwykle istotny z perspektywy rozwoju organizacji. Jest także wyrazem zainteresowania funkcjonowania firmy, nawet z punktu widzenia jednostkowego pracownika. Przede wszystkim jest to jednak cenny materiał do dalszej pracy nad zmianami i rozwojem miejsca pracy, jakim jest Caparol Polska.


2019

Caparol Polska po raz drugi Laureatem Godła Inwestor w Kapitał Ludzki!

Na przełomie września i października 2019 roku po raz drugi zaprosiliśmy Pracowników naszej firmy do podzielenia się swoimi opiniami w anonimowym badaniu przeprowadzonym przy współpracy z Fundację Digital Knowledge Observatory.

Podstawowym celem badania ta jak w roku poprzednim, było zebranie głosów, opinii i komentarzy naszych Pracowników Caparol o tym co doceniają, a co chcieliby zmienić w organizacji. Badanie stanowi okazję do zebrania i podzielenia się opiniami o tym, czego doświadczamy każdego dnia naszej pracy i tym jak to oceniamy.

Dodatkowo przystępując do badania po raz drugi, mieliśmy możliwość sprawdzić czy i jakie są skutki działań podjętych przez zespoły, kierowników i zespół zarządzający po przednim badaniu w 2018 roku oraz ambicję jeszcze wyższego niż w 2018 roku udziału w badaniu.

Kończąc badanie już wiedzieliśmy, że mamy powód do dumy – w badaniu w 2019 roku wzięło udział 90% naszych pracowników (w 2018 roku było to 78%). 

Po kilku tygodniach poznaliśmy szczegółowe wyniki, które w skali całej organizacji były bardzo zbliżone do wyników z poprzedniego badania i sprawiły, że na Gali 29.01.2020 będziemy mieli przyjemność po raz drugi odbierać godło Inwestora w Kapitał Ludzki. 


2018

Caparol Polska Laureatem Godła Inwestor w Kapitał Ludzki!

Od wielu lat Caparol Polska konsekwentnie buduje organizację, której podstawowymi elementami kultury są otwartość, komunikacja i zaangażowanie. 

Będąc mniejszą organizacją wystarczyło uważnie słuchać i rozmawiać, aby usłyszeć to pracowników. Stale zwiększając liczbę zatrudnionych, w 2018 roku zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie zaangażowania z partnerem zewnętrznym gwarantującym dobrej jakości narzędzia także on-line i poufność badania.

Wyniki badania zostały zaprezentowane i omówione w zespołach oraz stanowiły temat warsztatów menedżerskich. Wnioski z badania zostały wykorzystane do stworzenia planów działań na różnych poziomach w organizacji, włączając liczne grono pracowników Caparol w tworzenie jeszcze lepszego miejsca pracy.

Miłą i bardzo nobilitującą na przyszłość niespodzianką była dla nas informacja, że Caparol znalazł się w gronie laureatów godła Inwestor w Kapitał Ludzki (IwKL), czyli programu certyfikacyjnego prowadzonego od ponad 12 lat przez Digital Knowledge Obserwatory.

Z dużą przyjemnością i ogromną satysfakcją odebraliśmy naszą statuetkę IwKL na gali jaka odbyła się w Warszawie 24 stycznia 2019. Jest dla nas powodem do dumy i zobowiązaniem na przyszłość, ale wiemy że razem stać nas na więcej niż myślimy.