caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/221785/062750_CarbonFix_061_PL.png

Carbon Fix

Łącznik mechaniczny wbijany z talerzykiem, z tworzywa sztucznego posiadający aprobatę techniczną, do mocowania systemów ociepleń Capatect ETICS na wszystkich podłożach.

Łączniki mechaniczne składają się z tulei z polietylenu Ø 8 mm, talerzyka do przytrzymywania termoizolacji Ø 60 mm i wstępnie zamontowanego, stalowego, ocynkowanego kołka rozporowego ze wzmocnioną włóknem szklanym główką do wbijania w otulinie natryskowej.

Zastosowanie

Do istotnego statycznie mocowania systemów ociepleń Capatect ETICS, które dla potwierdzenia swojej stabilności wymagają mocowania łącznikami posiadającymi aprobatę techniczną.

Łączniki mechaniczne wbijane należy, zależnie od rodzaju izolacji cieplnej, łączyć z talerzykami dociskowymi Capatect 153/VT90, Ø 90 lub 153/SBL140plus, Ø 140 mm. Talerzyki łączników należy wówczas przed montażem wcisnąć w uformowane szczeliny talerzyków dociskowych.

Właściwości

 • Talerz teleskopowy do pewnego montowania powierzchni
 • Zmienna strefa rozporowa od 25 do 55 mm
 • Grubość termoizolacji hD = 60 - 260 mm
 • Do wszystkich podłoży (A-E)
 • Wysoka obciążalność niewielkiej ilości kołków
 • Punktowy współczynnik strat ciepła χ = 0,001 W/K
 • Główka talerza z tłoczeniem wypukłym dla przyczepności masy zbrojącej
 • Sztywność talerzyka 1,17kN/mm
 • Nośność talerzyka 1,5kN

Barwa

Kołek = czarny

Dane Techniczne

Patrz Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0208.

Produkty uzupełniające

 • Talerzyk dociskowy Capatect-Dübelscheibe 153
Kolor talerzyka dociskowego: biały
Prod.-Nr.Ø talerzyka
153/SBL140plus140 mm
153/VT9090 mm

Produkt nr.

061
Typ łącznika mechanicznegoProdukt-
Nr.
Długość
[mm]
Głębokość zakotwienia
hef [mm]
Opakowanie
(szt./Karton)
Zużycie
Carbon Fix
Europejska Ocena Techniczna: ETA-15/0208;

Kategoria użytkowania według ETA, tzn. do materiałów ściennych:

A = beton

B = elementy ścienne pełne
C = elementy perforowane

D = beton lekki jamisty

E = beton komórkowy

(100mm≥Płyta licowa, grubość h ≥ 40mm)

061/9595≥ 25/45100

Zużycie według normy oddziaływania wiatru, jest zależne od:

 • strefy obciążenia wiatrem
 • kategorii terenu
 • wysokości budynku
 • typu materiału izolacyjnego

Patrz odpowiednie tabele zużycia dla metody właściwej dla danej budowy.


061/115115≥ 25/45
061/135135≥ 25/45
061/155155≥ 25/45
061/175175≥ 25/45
061/195195≥ 25/45
061/215215≥ 25/45
061/235235≥ 25/45
061/255255≥ 25/45
061/275275≥ 25/45
061/295295≥ 25/45
   = dla podłoży A,B,C
= dla podłoży D,E


Przygotowanie podłoża

Płyty izolacyjne ułożyć w jednej płaszczyźnie, przestrzegać poprawnego przyklejenia krawędzi.

Montaż łączników należy wykonać dopiero po dostatecznym utwardzeniu podkładu masy klejowej (ok. 1 dzień).

Montaż

Długość łącznika mechanicznego należy określić według następującego przykładu: grubość izolacji (np. 140 mm) + grubość warstw nienośnych (np. 10 mm kleju i 20 mm starego tynku podkładowego) + 25 mm głębokości zakotwienia daje długość łącznika wynoszącą 195 mm.

Efektywna strefa rozporowa łącznika wynosi 55 mm. Przy niedostatecznej obciążalności łącznik z jego głębokościami związania 25/45 można też osadzić głębiej.

Otwory Ø 8 mm na łączniki wykonać za pomocą wiertarki (w pustakach komorowych i betonie komórkowym bez działania udarowego i młotkowego) prostopadle w nośnym elemencie konstrukcyjnym. Zawsze wiercić ok. 10 mm głębiej niż wynosi wybrana długość łącznika. Z otworu usunąć pył i zwierciny.

Wstępnie zmontowany łącznik osadzić z talerzykiem w płycie izolacyjnej i wbić stalowy kołek rozporowy za pomocą zatyczki z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (skrót niem. GfK). Talerzyk łącznika musi płasko leżeć w płaszczyźnie izolacji, należy unikać jego zatopienia w materiale izolacyjnym.

Należy kontrolować jakość osadzenia w podłożu każdego łącznika. Jeśli jakiś łącznik ze względu na właściwości podłoża nie jest osadzony dostatecznie mocno, należy go usunąć i zastąpić nowym, osadzonym w odpowiednim odstępie.


Wskazówka:
Mocowanie płyt z wełny mineralnej:

Elewacyjne płyty izolacyjne Capatect MW 149 i 151 EXTRA /151 EXTRA L:

Łącznik Carbon Fix uzupełnić o talerzyk dociskowy Capatect 153/VT90 (Ø 90 mm).

Mocowanie lamel z wełny mineralnej:

Elewacyjne płyty izolacyjne Capatect LS 101 VB:

Łącznik Carbon Fix uzupełnić o talerzyk dociskowy Capatect 153/140 (Ø 140 mm). Należy przestrzegać postanowień rozdziału „Nadzór wykonania" zgodnie z decyzją dopuszczającą.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl