caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/258824/069206_Capatect_AmphiSilan_Fassadenputz_NQG_Sprinter_K30_PL.png

AmphiSilan Fassadenputz SPRINTER

Gotowy do użycia tynk strukturalny na bazie żywicy silikonowej  - SPRINTER - receptura na chłodniejszą porę roku
Uwagi wstępne
Wariant receptury SPRINTER nie został opracowany z myślą o stosowaniu w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych. Osiągnięto jednak, przyspieszone powierzchniowe wysychanie (wytworzenie się naskórka), dzięki czemu powierzchnia tynku jest w krótkim czasie odporna na niewielki deszcz. Ostateczne utwardzenie i wyschnięcie zależne jest tak jak w przypadku receptury standarowej od warunków pogodowych.
Alkaliczne podłoża np. cementowe warstwy zbrojące, mają niekorzystny wpływ na przyspieszenie tworzenia naskórka.
Nie mieszać z produktem w wersji standardowej.

Zastosowanie

Gotowy do użycia cienkowarstwowy, dekoracyjny, stosowany jako wyprawa tynkarska w systemach / na:

 • systemy ETICS
 • beton, niepowlekany
 • na tynkach podkładowych grupy PII i PIII wg DIN 18 550-1
 • na matowych nośnych powierzchniach malowanych farbami dyspersyjnymi
 • na nośnych powłokach silikatowych
Nie należy stosować na powierzchniach z wykwitami solnymi, jak również na podłożach z tworzyw sztucznych lub drewna.

Właściwości

 • A2-s1, d0 według DIN EN 13501-1
 • Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej
 • Hydrofobowy
 • Spoiwo: żywica silikonowa
 • Odpowiednio dobrana kombinacja światłotrwałych barwników, wypełniaczy i granulatów
 • Wodorozcieńczalny
 • Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQG Sprinter wyposarzony jest w środki konserwujące wydłużające ochronę przed porażeniem grzybami i algami
 • Przyspieszone tworzenie naskórka
 • Zapach zbliżony do amoniaku

Wielkość opakowań

wiadro 25 kg

Barwa

Biała.
Możliwe jest barwienie w odcieniach z kolekcji kolorystycznej CaparolColor lub w systemie Caparol 3D System. Tynk dostosowany jest do barwienia fabrycznego i maszynowego w systemie ColorExpress. 

UWAGA:  tynku AmphiSilan Fassadenputz w kolorze o HBW (współczynniku jasności) < 20 nie zaleca się stosować w systemach ociepleń ETICS. Jeżeli ze względów projektowych wystąpi konieczność zastosowania ciemnego koloru o HBW < 20, należy zabarwiony tynk 2-krotnie pomalować farbą CoolProtekt  lub zastosować jeden z systemów dedykowanych  do ciemnych kolorów:

Capatect EPS i MW  odmiana LONGLIFE; możliwość stosowania kolorów o HBW ≥ 15

Capatect EPS odmiana CARBON  możliwość stosowania kolorów o HBW ≥ 10

Capatect MW odmiana CARBON ; możliwość stosowania kolorów o HBW > 5

Możliwe jest samodzielne barwienie niewielkich ilości materiału poprzez dodanie maks. 2% barwników CaparolColor (dawniej AlpinaColor) lub Amphibolin Vollton- und Abtonfarbe. Dodanie większej ilości barwnika powoduje powstanie zbyt rzadkiej konsystencji materiału.

Stopień połysku

matowy

Składowanie

Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C nie dłużej niż 8 tygodni. Aplikować tylko materiał przechowywany w chlodnym miejscu.

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

sd (przy 3 mm) < 0,1 m według DIN EN ISO 7783
Klasa V1 (wysoka) według DIN EN 15824

Reakcja na ogień

A2-s1, d0 według DIN EN 13501-1

Współczynnik nasiąkliwości wodą

w < 0,25 kg/(m2 · h0,5) według DIN EN 1062-3
Klasa W2 według DIN EN 15824

Konsystencja

pasta

Produkt nr.

ProduktFakturaUziarnienie
(mm)
zużycie ok.
(kg/m2)
Capatect AmphiSilan-Fassadenputz NQG SPRINTERK20 baranek2,03,2
Capatect AmphiSilan-Fassadenputz NQG SPRINTERK30 baranek3,04,1
Podane wartości zużycia są danymi orientacyjnymi, które nie uwzględniają strat przy nakładaniu.
Należy uwzględnić także odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, czyste, suche, mocne, nośne oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub tynków z żywic syntetycznych usunąć całkowicie. Nośne powłoki oczyścić na mokro lub na sucho.
Powierzchnie opanowane przez glony, pleśnie i mchy oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem, zdezynfekować środkiem Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Powierzchnie z zanieczyszczeniami przemysłowymi i sadzą zmyć strumieniem wody pod ciśnieniem z dodatkiem odpowiedniego środka myjącego.

Sposób nakładania

Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej , a następnie ściągnąć na grubość ziarna. Tynki typu baranek wygładzić koliście packą tynkarską z tworzywa sztucznego lub poliuretanową bezpośrednio po nałożeniu. Wybór narzędzia do wygładzania
tynku wpływa na fakturę uzyskanej powierzchni, dlatego prace należy zawsze wykonywać przy użyciu tego samego narzędzia.

Przylegające do siebie płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indywidualnych różnic związanych z wykonywaniem prac przez różne osoby. W celu
uniknięcia różnic na złączach pasm roboczych należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach rusztowań, a powierzchnię obrabiać metodą „mokrym w mokre”.

Ze względu na użycie dodatków naturalnych możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach. Na obrabianych na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu używać tylko materiałów o tym samym numerze serii. Materiały posiadające różne numery serii wymieszać ze sobą przed rozpoczęciem prac. AmphiSilan Fassadenputz NQG Sprinter nie nadaje się do stosowania na poziomych płaszczyznach obciążonych działaniem wody.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Mineralne masy zbrojone muszą być zagruntowane Putzgrund 610 SPRINTER, ponieważ alkaliczne podłoża opóźniają tworzenie się korzucha na powierzchni tynku.
Putzgrund 610 in SPRINTER stosowany jako warstwa gruntująca lub pośrednia powinen byc w przypadku stosowania tynku barwionego, zabarwiony na kolor tynku.
Warstwa gruntująca lub pośrednia musi być przed dalszą obróbką całkowicie wyschnięta.

Beton (surowy):
Powierzchnia zwarta i nośna:
- warstwa gruntująca Putzgrund 610 SPRINTER

Powierznia szorstka, porowata, lekko piaszcząca, chłonna:
- warstwa gruntująca OptiGrund E.L.F.
- warstwa pośrednia Putzgrund 610 SPRINTER

Powierzchnia kredujących:
- warstwa gruntująca Dupa-grund
- warstwę pośrednia Putzgrund 610 SPRINTER

Tynki podkładowe grupa P II i P III:
Nowe tynki:
- pozostawić na ok. 2-4 tygodni
-
warstwa gruntująca Putzgrund 610 SPRINTER

Powierznia szorstka, porowata, lekko piaszcząca, chłonna:
- warstwa gruntująca OptiGrund E.L.F.
- warstwa pośrednia Putzgrund 610 SPRINTER

Powierzchnia silnie chłonna, kredująca:
- warstwa gruntująca Dupa-grund
- warstwa pośrednia Putzgrund 610 SPRINTER

Matowe, nośne powłoki z farb dyspersyjnych:
Słabo chłonne powłoki:
- warstwa gruntująca Putzgrund 610 SPRINTER

Zanieczyszczone, kredujące powłoki:
- oczyścić wodą pod ciśnieniem
- warstwa gruntująca Dupa-grund, rozcieńczony 20 % denaturatu
- warstwa pośrednia Putzgrund 610 SPRINTER

Nośne powłoki z farb silikatowych:
powłoki bez odspojeń:
- oczyścić na mokro lub na sucho
- warstwa gruntująca Putzgrund 610 SPRINTER


Czas schnięcia

Temperatura obróbki: idealna +2°C do +8°C, maksymalna +15°C
Minimalna temperatura obróbki: powyżej 1°C
Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 90%.

Temperatury graniczne powinny być utrzymane w czasie fazy wysychania co najmniej przez 6 godzin. Dopiero po tym czasie utworzony na powierzni tynku naskórek odporny jest na lekki bądź średni deszcz oraz niewrażliwy na nocne przymrozki do -5°C.
Tynk zasycha w sposób fizyczny, tzn. poprzez tworzenie się naskórka z dyspersji oraz przez odparowanie wody. Aby zapewnić odpowiednie wysychanie musi być zapewniony ruch powietrza. Im niższe temperatury i im wyższa wilgotność tym bardziej wydłuża się ten proces.
Dalszą obróbkę można wykonać po całkowitym wyschnięciu.
Nie wykonywać prac przy tem powyżej +15°C, przy bezpośrednim nasłonecznieniu, ponieważ może dojść do zbyt szybkiego utworzenia się korzucha przez co uniemożliwione zostanie wykonanie struktury.
Czas otwarcia może również zostać skrócony przez zbyt nagrzane podłoże albo materiał który ma teperaturę pokojową.
Wysychanie jest zależne od warunkow atmosferycznych! Z tego powodu nie można  jednoznacznie określić przedziału czasu potrzebnego do całkowitego wyschnięcia.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Przygotowanie materiału

Zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. W razie konieczności rozcieńczyć wodą maks. 0,5%.
Na obrabianej powierzchni należy zachować odpowiednie do panujących warunków atmosferycznych środki ochronne (plandeki, ochrona przed deszczem). Nie należy stosować na jednej fasadzie Capatect AmphiSilan-Fassadenputz NQG K Sprinter wraz z Capatect AmphiSilan-Fassadenputz NQG.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast obficie przemyć je wodą. Przy natryskiwaniu nie wdychać oparów  Preparatu lub jego pozostałości nie wylewać do kanalizacji lub wód powierzchniowych.

W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ może dojść do zaburzenia flory jelitowej.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Zaschnięte resztki utylizować jak odpady budowlane.

Giscode

BSW50

Dopuszczenie

Z-33.41-130
Z-33.43-132
Z-33.44-133

Infolinia

Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Informacje techniczne