caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/93285/036156_carbosol_grund-0.png

CarboSol Grund

Bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący.

Zastosowanie

Specjalny, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący do egalizacji silnie i/lub nierównomiernie chłonnych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń pod farby CarboSol NESPRI i CarboSol Compact a także pod inne farby silikonowe.

Spoiwo

Silany i żywice akrylowe.

Wielkość opakowań

12 kg

Barwa

Mleczno-niebieska, po wyschnięciu prawie bezbarwna.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem. Trwałość produktu w opakowaniu zamkniętym fabrycznie – 12 miesięcy

Sposób nakładania

Nakładać typowymi pędzlami, wałkami lub aparatami natryskowymi, również typu airless. Na podłoża normalnie chłonne nakładać jednokrotnie w stanie nierozcieńczonym. Na powierzchniach silnie chłonnych nakładać jednokrotnie w stanie nierozcieńczonym, mocno nasycając podłoże. Warstwa gruntująca nie może tworzyć zamkniętej, błyszczącej powierzchni.

Natrysk airless:
kąt natrysku: 20-50°
dysza: 0,015"
ciśnienie: 60 bar
Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

Rozcieńczenie

Uwaga: Produkt jest dostarczony w postaci gotowej do użycia, nie wolno go rozcieńczać! W celu zachowania specyficznych właściwości produktu nie można także mieszać z innymi środkami.

Zużycie

Ok. 100-150 g/m2 w zależności od chlonności podłoża.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
Obróbka w temperaturach poniżej +5°C (podłoża, materiału lub powietrza), na ostrym słońcu, silnym wietrze, deszczu bez odpowiednich osłon, mgle lub poniżej punktu rosy jest niedopuszczalna. Uważać na nocne przymrozki.

Czas schnięcia

W temp +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 6-8 godzinach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Wskazówka

Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego!

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Nie wylewać do kanalizacji i wód powierzchniowych.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/h) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 1 g/l LZO.

Doradztwo techniczne

Gwarantujemy jakość produktu w deklarowanym zakresie oraz przydatność do zamierzonego celu. Dane o zastosowaniu obróbce i zużyciu nie zwalniają użytkownika z wykonania próby. W razie wątpliwości służymy radą i pomocą.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja