caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/221784/062749_Carbon_Duebel_EP_053_V3_PL.png

STR Carbon


Łącznik mechaniczny wkręcany z talerzykiem, z kontrolą poprawności zakotwienia, posiadający Europejską Ocenę Techniczną. Do montażu w systemach ociepleń zewnętrznych Capatect ETICS.

Zastosowanie

Tworzywowo-metalowy łącznik składa się z trzpienia Ø 8 mm z wstępnie zmontowaną, ocynkowaną śrubą z podwójnym gwintem oraz z talerzyka Ø 60 mm. Talerzyk można montować z licem płyty lub wykonać montaż zagłębiony. 

Przy montażu powierzchniowym (z licem płyty), śruba zostaje przykryta specjalną zatyczką
STR U. Przy montażu zagłębionym przykrywamy talerzyk specjalną zaślepką systemową STR z polistyrenu EPS lub wełny mineralnej MIWO.

Dobór, rozmieszczenie i rodzaj łączników powinien być każdorazowo określony w Projekcie Technicznym ocieplenia.

Właściwości

 • przy montażu z licem płyty (zakrycie śruby zatyczką ze styropianu), wartość punktowego współczynnika przenikania ciepła X 0,002 W/K, 
 • grubość termoizolacji  hD= 60- 400mm przy montażu z licem płyty
 • przy montażu zagłębionym  (zaślepić otwór zaślepką systemową z wełny lub styropianu), wartość punktowego współczynnika przenikania ciepła X 0,001 W/K
 • grubość termoizolacji  hD= 80- 400mm przy montażu zagłębionym
 • szybki w montaż
 • montaż bezpyłowy
 • pewne osadzenie i zakotwienie we wszystkich dostępnych materiałach ściennych
 • optymalizacja mostków termicznych
 • kontrola poprawności zakotwienia
 • nośność talerzyka 2,08 kN
 • sztywnośc talerzyka 0,6 kN/mm

Dane Techniczne

Patrz Europejska Ocena Techniczna ETA 13/0009

Produkty uzupełniające

Przy montażu powierzchniowym:
do płyt z wełny mineralnej talerzyk dociskowy VT90, Ø 90 mm
do płyt lamelowych z wełny mineralnej talerzyk dociskowy Ø 140 mm
Przy montażu zagłębionym w wełnie lamelowej i dwugęstościowej talerzyk dociskowy VT 2G, Ø 110 mm

Kolor talerzyka dociskowego: natur
Prod.-Nr.Ø talerzyka
153/140140 mm
153/VT9090 mm

Produkt nr.

053
Typ łącznikaProdukt-
Nr.
Długość (mm)Talerzyk Ø (mm)Trzpień Ø (mm)Głębokość zakotwienia hv (mm)KolorOpakowanie
(szt./karton)
Zużycie

STR Carbon
Europejska Ocena Techniczna
ETA-13/0009Dla zastosowań dla kategorii użytkowychwg. ETA:

A = Beton
B = Cegła pełna 
C = Pustaki 
D = Porowaty beton lekki
E = Beton komórkowy 

Płyta licowa ≥ 40 mm oraz < 100 mm

Głębokość zakotwienia dla betonu porowatego:hV≥65 mm

053/115115608≥ 25/≥ 65 carbon100

Użycie / model zależy od:
• typu i grubości płyty

• grubości płyty

• podłoża kotwienia
• wysokości budynku

Patrz odpowiednie tabele zużycia dla metody właściwej dla danej budowy

053/135135608≥ 25/≥ 65 carbon100
053/155155608≥ 25/≥ 65 carbon100
053/175175608≥ 25/≥ 65 carbon100
053/195195608≥ 25/≥ 65 carbon100
053/215215608≥ 25/≥ 65 carbon100
053/235235608≥ 25/≥ 65 carbon100
053/255255608≥ 25/≥ 65 carbon100
053/275275608≥ 25/≥ 65 carbon100
053/295295608≥ 25/≥ 65 carbon100

Przygotowanie podłoża

Należy zwracać uwagę na dokładne, równe układanie płyt termoizolacyjnych w jednej płaszczyźnie oraz dokładne przyklejenie krawędzi.

Montaż

Montaż łączników wykonywać po odpowiednim utwardzeniu się podloża- masy klejowej (ok. 1 dzień).
Długość łącznika należy dobrać tak, aby głębokość zakowtwienia wynosiła co najmniej 25 mm w przypadku murów z cięższych materiałów, bądź min. 65 mm w przypadku betonu komórkowego (bez uwzględniania ewentualnej istniejącej warstwy tynku lub innej nienośnej powłoki)

W przypadku mostkowania grubszych warstw jak np. przy dociepleniu istniejącego ocieplenia ETICS lub w przypadku stosowania płyt z wełny drzewnej, należy uwzględnić, że długość trzpienia montażowego pod talerzykiem jest różna w zależności od długości kołka.

Długść kołka        Długość trzpienia
115 - 155 mm  =   40 mm
175 - 195 mm  =   60 mm
215 - 255 mm  =   80 mm
≥ 275 mm        = 120 mm

Wykonać otwory Ø 8 mm pod kołki za pomocą wiertarki (bez udaru w przypadku ceramiki szczelinowej, pustaka szczelinowego wapienno piaskowego, cegły pełnej z betonu lekkiego i pustaka szczelinowego z betonu lekkiego) pod kątem prostym w nośnym podłożu.

a) montaż z licem płyty (powierzchniowy)
Wywiercić otwór Ø 8 mm
Głębokość wiercenia: w masywnym materiale ≥ 35 mm, w betonie komórkowym: ≥ 75 mm
Wywiercony otwór oczyścić z pyłu i kurzu.
Umieścić kołek w wywierconym otworze.
Trzpień wkręcić typową wkrętarką z końcówką bitu Torx T30, tak aby zlicować grzybek łącznika z płytą.
Zatkać otwór zatyczką styropianową.

b) montaż zagłębiony

Wywiercić otwór Ø 8 mm, głębokość otworu: w masywnym materiale : ≥ 50 mm, w betonie komórkowym: ≥ 90 mm. Wywiercony otwór oczyścić z pyłu i kurzu. Osadzić łącznik w wywierconym otworze i przy pomocy zestawu nacinająco wkręcającego (np. Capatect-Uni­­­ver­saldübel-Tool Vario) wkręcić trzpień bitem Torx T30.  Należy ustawić urządzenie na odpowiednią długość łącznika.

Uwaga:
Płyta nacinana jest na głębokosć 20 mm i talerzyk zagłębia się w powstałym otworze. Jeżeli kołek nie będzie dostatecznie zakotwiony w podłożu, talerzyk nie będzie wpuszczony. W takim przypadku należy osadzić kołek na nowo obok, zachowując dostateczny odstęp. Otwór zaślepić systemową zaślepką STR-  EPS lub MW.

Krótka płytka nacinająca dla płyt d = 80 mm
Długa płytka nacinająca dla płyt d > 80 mm

Dopuszczenie

ETA-13/0009

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl