caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/242232/065845_CAPAROL_Longlife-produkty5_PL.png

Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 155 WLZ 032

Płyty styropianowe Dalmatiner-Fassadendämmplatte do stosowania w systemach ociepleń Capatect.

Zastosowanie

Płyty styropianowe do stosowania w systemach z motażem klejonym oraz poprzez kołkowanie.
Mocowane za pomocą kleju lub kleju i łączników mechanicznych.
Kod oznaczenia wyrobu:
EPS-EN13163-L2-W2-T1-S2-P3-BS100-TR100-DS(N)2-DS(70,-)-SS50-GM1000

Właściwości

  • niewrażliwy na oddziaływanie temperatury
  • przyjazne w obróbce
  • Klasa palności materiału - klasa E (EN 13501), B1 (DIN 4102)
  • nie zawiera FCKW, HFCKW

Barwa

szaro/biała

Składowanie

W miejscu suchym. Chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem (miejsce zacienione lub zadaszone i zamknięte). Nie narażać na dłuższe oddziaływanie promieniowania UV.

Przewodność cieplna

0,032 W/(m · K) wg DIN 4108
0,031 W/(m · K) wg EN 13163+A1:2015

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

30/70 wg EN 13163/ EN 12086

Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne

≥ 100 kPa

Gęstość objętościowa

ok. 20 kg/m³ wg EN 1602

Nieodwracalne odkształcenie liniowe

< 0,15 %

Produkt nr.

Grubość (mm)Format: 1000 x 500 mm
Produkt-Nr.
Krawędź: gładka
Opakowanie (m2)
w folie
10155/0125,0
20155/0212,5
30155/038,0
40155/046,0
50155/055,0
60155/064,0
70155/073,5
80155/083,0
100155/102,5
120155/122,0
140155/141,5
160155/161,5
180155/181,0
200155/201,0
220155/221,0
240155/24 1,0
260155/261,0
280155/28 1,0
300155/30 1,0
Inne wymiary wykonywane na specjalne zamówienie
Powierzchnia użytkowa redukuje się przy krawędzi pióro i wpust o ok. 3 %, a przy krawędzi frezowanejo ok. 4 %.

Wymagany stan podłoża

Podłoża mineralne identyczne jak w przypadku nowego budynku, stare, mocne tynki, nośne stare farby lub powłoki, jak również inne nośne, gładkie podłoża. Również płyty włókno-cementowe bądź V100 według DIN 68763 np. w obszarze domów prefabrykowanych.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche i nośne. 
Usunąć zanieczyszczenia i substancje zmniejszające przyczepność (np. środek antyadhezyjny) oraz odstające pozostałości zaprawy.
Uszkodzone, złuszczające się farby i tynki strukturalne należy w miarę możliwości usunąć. Miejsca z pustkami należy odbić a następnie otynkować. 
Powierzchnie o wysokiej chłonności, piaszczyste lub pylące muszą być dokładnie oczyszczone i zagruntowane koncentratem Sylitolu 111.

Sposób nakładania

Ręczne nakładanie kleju
Nakładanie masy klejowej odpowiedniej dla danego systemu w przypadku podłoży typowych odbywa się tzw. metodą obwodowo (obwiedniowo) – punktową, tzn. na obwodzie płyty należy nałożyć wałek masy klejącej o szerokości ok. 5 cm, a na środku płyty 2 lub 3 placki wielkości dłoni. W zależności od nierówności podłoża należy tak regulować ilość masy klejącej i wysokość nakładanej warstwy, aby po dociśnięciu płyty uzyskać ≥ 40% kontaktu podłoża z masą klejową. Dla systemów z płytkami okładzinowymi Keramik ≥ 60%).

Alternatywnie, na odpowiednich podłożach można masę klejową nakładać na całej powierzchni płyty i  i rozprowadzać ją przy pomocy pacy zębatej.
W przypadku absolutnie równych powierzchni można nakładać gotową do obróbki masę klejową Capatect 615 Rollkleber na podłoża lub powlekać nią spodnią stronę płyt przy pomocy pacy zębatej lub wałka.Zużycie

1 m2/m2

Warunki obróbki

W trakcie obróbki oraz w fazie schnięcia temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 °C i wyższa niż +30 °C.
Nie dopuszczać do kontaktu z rozpuszczalnikami aromatycznymi.

Utylizacja

Resztki materiału należy utylizować według  EAK 170203 (tworzywo sztuczne) lub 170604 (materiał izolujący).

Dopuszczenie

Z-33.41-130
Z-33.43-132
Z-33.47-859
Z-33.46-1091
Z-33.84-995
Z-33.49-1071
Z-33.84-1018

ETA-07/0184
ETA-10/0160
ETA-13/0289

Infolinia

Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl