caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/286186/075105_Sylitol-RapidGrund-111_PL.png

Sylitol RapidGrund 111

Niekapiący, mineralny grunt penetrujący, zoptymalizowany do aplikacji wałkiem.
 • Zastosowanie

  Sylitol RapidGrund 111 idealnie nadaje się do ekonomicznej aplikacji wałkiem. Transparentny środek do wyrównywania chłonności na mocno i nierównomiernie chłonnych na mocnych podłożach mineralnych. Idealnie nadaje się do aplikacji na porowate, chłonne podłoża t.j. tynki mineralne, stare powłoki silikatowe, mur z cegły wapienno-piaskowej, gazobeton, kamienie naturalne, a także beton, beton lekki, zaprawa. Może być stosowany do rozcieńczania farb i tynków silikatowych.

  Właściwości

  • wzmacniający, krzemionkujący grunt penetrujący
  • niekapiący, nadaje się do aplikacji wałkiem 
  • czysta i pewna aplikacja

  Spoiwo

  Szkło wodne potasowe z organicznymi stabilizatorami według DIN 18 363 rozdz. 2.4.1.

  Wielkość opakowań

  2,5 l, 10 l

  Barwa

  transparentna

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem. Trwałość produktu zamkniętego fabrycznie – min. 24 miesięce. Napoczęte opakowania przechowywać dobrze zamknięte. Składować tylko w pojemnikach z tworzywa sztucznego.

  Gęstość

  ok. 1,1 g/cm3

  Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

  wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
  +++++
  (–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

  Wymagany stan podłoża

  Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

  Przygotowanie podłoża

  Prosimy o zapoznanie się z naszymi informacjami technicznymi nr. 650 w celu doboru odpowiedniego przygotowania podłoża.

  Sposób nakładania

  Idealnie nadaje się do aplikacji wałkiem, aplikacja pędzlem lub szczotką jest również możliwa. W przypadku natrysku Airless należy liczyć się z powstawaniem mgły rozpryskowej. Przed użyciem należy rozmieszać.

  Rozcieńczenie

  W przypadku stosowania jako rozcieńczalnik do produktów Sylitol® (tynków elewacyjnych oraz farb elewacyjnych i wewnętrznych) - należy rozcieńczyć w sotunku 1:1 z wodą.
  Należy uwzględnić informacje zawarte w poszczególnych kartach technicznych tynków, farb elewacyjnych i wewnętrznych Sylitol®. Przy zastosowaniu Sylitol®RapidGrund 111 jako ochrony przeciwodparzeniowej można połączyć z maks dwiema częściami objętościowymi wody.

  Układ warstw na przygotowanych podłożach

  Optymalna aplikacja nierozcieńczonym produktem za pomocą wałka. W razie konieczności rozcieńczyć 1 częścią wody i nanosić aż do pełnego nasycenia podłoża, mokrym w mokre za pomocą ławkowca lub pędzla.
  Po rozcieńczeniu wodą nie zaleca się aplikacji wałkiem.

  Zużycie

  W zależności od chłonności podłoża ok. 50-200 ml/m2. Dokładne zużycie należy ustalić na podstawie próby na danym obiekcie.

  Warunki obróbki

  Zakres temperatur stosowania:
  Co najmniej. + 8° C do maks.+ 30°C.

  Czas schnięcia

  W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje
  się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności
  powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

  Narzędzia

  Wałek (poliamidowy 13-15 mm), pędzel lub szczotka.

  Czyszczenie narzędzi

  Wodą, natychmiast po użyciu.

  Natrysk typu airless

  Kąt natrysku: 60°
  Dysza: 0,029"
  Ciśnienie: 50 bar

  Wskazówka

  Nie używać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, w czasie deszczu, dużej wilgotności powietrza (mgła) lub przy silnym wietrze. W tym wypadku nałożyć siatkę na rusztowania. Uwaga przy przymrozkach. Nie nadaje się do stosowania na powłoki emailii i lakierów, podłoża z wykwitami solnymi, tworzywa sztuczne, gipsy i drewno. Nie nadaje się do poziomych powierzchni obciążonych wodą. Przy powierzchniach z niedużym spadkiem, zwrócić uwagę na zachowanie swobodnego odpływu wody.
  Tolerancja na inne materiały powłokowe:
  Może być łączony wyłącznie z farbami dyspersyjno-silikatowymi. Nie mieszać z innymi rodzajami materiałów.

  Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

  Obowiązuje aktualna karta charakterystyki.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera max. < 1 g/l LZO.

  Deklarowany skład produktu

  Szkło wodne alkaliczne, żywica poliakrylowa, woda, dodatki.

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  tel. +48 22 544 20 40
  techniczny@caparol.pl

  Kościół P.W. Św. Franciszka z Asyżu w…

  Kościół P.W. Św. Mikołaja w Borowej

  Kamienica mieszkalna, Warszawa, Powiśle,…