Capaplex

Specjalny, wodorozcieńczalny środek gruntujący do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako środek ochronny do tapet we wnętrzach.

Zastosowanie

Specjalny, wodorozcieńczalny, bezbarwny środek gruntujący do egalizacji mocnych, silnie i/lub nierównomiernie chłonnych powierzchni. Polecany szczególnie do betonu komórkowego.

Po zagruntowaniu środkiem Capaplex czas „otwarcia” przy nanoszeniu kolejnych warstw plastycznych ulega znacznemu wydłużeniu. Dodatkowo można stosować Capaplex jako bezbarwna środek, odporna na zmywanie i nie żółknąca powłoka do tapet papierowych. 

Właściwości

Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, wodorozcieńczalny o słabym, neutralnym zapachu, wzmacnia podłoże, nie żółknący.

Spoiwo

Modyfikowana, wodna dyspersja tworzyw sztucznych.

Wielkość opakowań

1 l, 5 l, 10 l

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Gęstość

około 1,0 g/cm3

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.

Rozcieńczenie

Wyłącznie wodą.

Układ warstw

Podłoża normalnie chłonne malować środkiem Capaplex rozcieńczonym 1 - 2 części wody. Do gruntowania silnie chłonnych podłoży środek Capaplex rozcieńczać 3 - 4 częściami wody, w razie konieczności nanosić dwukrotnie. Na niepowlekanym betonie komórkowym stosować środek Capaplex rozcieńczony 3 częściami wody.

W celu uzyskania powierzchni wewnętrznych o jedwabiście matowym połysku lub w przypadku zastosowania jako środek ochronny do tapet, środek Capaplex rozcieńczać 1 - 2 częściami wody, a w celu uzyskania  jedwabistego połysku stosować w stanie nierozcieńczonym. W celu uszlachetniania farb klejowych i bezklejowych dodawać ok. 5% środka Capaplex.
W przypadku niektórych tapet może dojść do rozmycia się nadruku. Z tego powodu należy najpierw wykonać próbę na wzajemną tolerancję materiałów.

Zużycie

W zależności od zastosowania, właściwości podłoża a także stopnia rozcieńczenia ok. 50 - 200 ml/m2. Dokładne zużycie, można ustalić wyłącznie w praktyce na obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura +5 °C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Narzędzia

Pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku.

Natrysk airless:
kąt natrysku: 60°
dysza: 0,029"
ciśnienie: 50 bar

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

Wskazówka

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.


Tolerancja na inne materiały:
Dobra tolerancja ze wszystkimi materiałami dyspersyjnymi Caparol.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W trakcie szlifowania stosować filtr pyłowy P2. Zapewnić odpowiednie wietrzenie w trakcie nakładania oraz wysychania. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w trakcie stosowania produktu. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/h) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 5 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-GF01

Deklarowany skład produktu

Dyspersja polioctanu winylu, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja