caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/62216/028512_CE_Capacryl_PU_Vorlack_2,5_L.png

Capacryl PU-Vorlack

Wodorozcieńczalny, poliuretanowy lakier podkładowy na drewno i inne zagruntowane podłoża. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie

Do wykonywania wypełniających, dobrze rozlewnych powłok podkładowych na wymiarowych elementach drewnianych, zagruntowanym metalu, powierzchniach szpachlowanych i szlifowanych, a także dobrze przyczepnych istniejących powłokach przez nałożeniem lakierów wierzchnich Capacryl PU-Gloss / Satin lub Capalac Aqua PU-Alkyd.

Właściwości

 • Wodorozcieńczalny
 • Bezwonny
 • Łatwy i przyjemny w nakładaniu
 • Wysoce kryjący
 • Podatny na szlifowanie podobnie jak podkładowe lakiery alkidowe
 • Dyfuzyjny
 • Dobrze wypełniający
 • Mostek szczepny pod powłoki wierzchnie
 • Szybkoschnący
 • Może być stosowany do lakierowania zabawek dla dzieci zgodnie z DIN EN 71-3
 • Może być stosowany pod powłoki końcowe z lakierów wodorozcieńczalnych (akrylowych i alkidowych) i rozpuszczalnikowych (alkidowych)
 • Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM

Spoiwo

Dyspersja poliuretanowo-akrylowa.

Wielkość opakowań

 • Biały:
  375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
 • ColorExpress:
  350 ml, 700 ml, 2,4 l, 9,6 l

Barwa

Biała.

Możliwość barwienia w systemie ColorExpress. W przypadku kolorów słabo kryjących tj. czerwienie, żółcie, pomarańcze, automatycznie zostanie wymieszany w systemie ColorExpres kolor który umożliwi w warstwie końcowej lepsze krycie. Kolor ten będzie różnił się od wybranego wcześniej koloru.

Stopień połysku

Mat.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0º C. Fabrycznie zamknięte opakowanie można składować przez okres 12 miesięcy.

Gęstość

ok. 1,45 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

Obszary zastosowania:
wewnętrzne typ 1 wewnętrzne typ 2 wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Odpowiednie podłoża

Zagruntowane wymiarowe elementy drewniane, metal i twarde PCW. Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać średnio 13% dla elementów wymiarowych.

Przygotowanie podłoża

Drewno:
Powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie.

Żelazo, stal:
Żelazo i stal oczyścić do stopnia czystości 2½ (piaskowanie) lub ST3 (maszynowo) zg. z PN EN ISO 12 944-4.

Ocynk, twarde PCW:
Oczyścić wodą amoniakalną i flizem korundowym.

Aluminium (wyłączając aluminium eloksalowane), miedź:
Oczyścić rozpuszczalnikiem nitro lub roztworem kwasu fosforowego i flizem korundowym.

Istniejące powłoki:
Istniejące powłoki przeszlifować lub wyługować. Powłoki słabo przyczepne lub nienośne usunąć.

Sposób nakładania

Wskazówki dotyczące natrysku:
Ø DyszaCiśnienie natryskuCiśnienie powietrzaRozcieńczenie
Airless0,011–0,015 inch200 barmaks. 5 %
Airmix/Aircoat0,011–0,015 inch120 bar2,5 barmaks. 5 %
Niskociśnieniowy1,8–2,2 mmca. 0,5 bar5–15 %
Wysokociśnieniowy2,0–2,5 mm2–3 bar5–15 %


Obróbka:

Capacryl PU-Vorlack można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać. Przed użyciem dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć dodając  maks. 5-15% wody.
Przy malowaniu ręcznym używać specjalnych pędzli (czarna lub szara szczecina chińska z dodatkiem włókna „Orel”), wałków i  rolek do lakierów. Na większe powierzchnie nakładać wałkiem poliamidowym z niskim runem (4 mm) i natychmiast wygładzać wałkiem z super drobnej gąbki poliestrowej. Wielkość narzędzi odpowiednio dobrać do malowanej powierzchni, zapewniając właściwy postęp prac (patrz także informacje dodatkowe o stosowaniu lakierów PU).

Układ warstw

PodłożeZastosowaniePrzygotowanie podłożaImpregnacjaGruntowanieWarstwa pośredniaWarstwa wierzchnia
Drewno, elementy drewnianeWewnątrz

Szlifowanie/

oczyszczenie
Capacryl Holz-IsoGrund 1)Capacryl
PU-Vorlack 2)
Capacryl
PU-Gloss/PU-Satin
lub Capalac
Aqua PU-Alkyd Gloss/Satin 3)
Wymiarowe elementy drewnianeZewnątrzBFS Nr. 18Capacryl Holzschutz-GrundCapacryl Holz-IsoGrund 1)
Żelazo, stalWewnątrz

Odrdzewienie/

oczyszczenie
Capalac AllGrund
Zewnątrz

Odrdzewienie/

oczyszczenie
2 x Capalac AllGrund
Ocynk

Wewnatrz/

zewnątrz
BFS Nr. 5Capacryl Haftprimer
Aluminium/Miedź

Wewnatrz/

zewnątrz
BFS Nr. 6Capacryl Haftprimer
Twarde PVC

Wewnatrz/

zewnątrz
BFS Nr. 22Capacryl Haftprimer
Istniejące powłoki1)

Wewnatrz/

zewnątrz

Szlifowanie/

ługowanie
Uszkodzone miejsca naprawiać i gruntować odpowiednio do rodzaju podłoża.
Dla elementów wymiarowych wymagana jest zgodnie z BFS Nr. 18 podwójna warstwa pośrednia.
 1. Drewno zawierające rozpuszczalne w wodzie składniki mogące powodować powstawanie przebarwień gruntować materiałem Capacryl Holz-IsoGrund, sęki gruntować dwukrotnie.
 2. Warstwę pośrednią wykonać w kolorze warstwy końcowej. W przypadku kolorów słabo kryjących tj. czerwienie, żółcie, pomarańcze, automatycznie zostanie wymieszany w systemie ColorExpres kolor który umożliwi w warstwie końcowej lepsze krycie. Kolor ten będzie różnił się od wybranego wcześniej koloru.
 3. W wypadku słabo kryjących kolorów (np. żółcie, czerwienie, pomarańcze) może okazać się konieczne naniesienie dodatkowej powłoki.
Wskazówka: w przypadku występowania powłok proszkowych lub typu coil-coating a także innych krytycznych podłoży przeprowadzić próbne malowanie i sprawdzić przyczepność.

Zużycie

Ok. 100 –130 ml/m2 na jedną warstwę. Podane wartości są wartościami orientacyjnymi mogącymi się różnić zależnie od podłoża i jego chłonności. Dokładne wartości ustalić metodą próby.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura podłoża, otoczenia i materiału winna wynosić +8°C

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65% względnej wilgotności powietrza.PyłosuchośćOdporność na dotykCałkowite wyschnięcie
Po godzinach1–210–1248
Przy niskich temperaturach, wysokiej wilgotności powietrza, podane czasy ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, po użyciu.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Nie pić , nie jeść ani nie palić w trakcie używania produktu. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Unikać uwolnienia do środowiska.

Utylizacja

Do recycling oddawać wyłącznie opróżnione opakowania. Pozostałe resztki materiału utylizować jak odpady budowlane.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/d) wynosi: 130 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 130 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-LW01

Deklarowany skład produktu

Dyspersja poliuretanowo-akrylowa, ditlenek tytanu (biel tytanowa), krzemiany, węglan wapnia, woda, glikole, alkohol estrowy, dodatki, konserwanty.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Certyfikaty

Karty charakterystyki

Informacja