caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/260215/069558_Sylitol-Bio-Innenfarbe-10l_PL.png

Sylitol Bio Innenfarbe

Najwyższej jakości, bezrozpuszczalnikowa, silikatowa farba do wnętrz. Przyjazna dla alergików.
 • Zastosowanie

  Najwyższej jakości farba przeznaczona do wymalowań wewnętrznych różnego typu pomieszczeń np.: mieszkalnych, szkół, przedszkoli, budynków użyteczności publicznej, a także renowacji wnętrz zabytkowych. Odpowiednia dla alergików dzięki kontrolowanej recepturze całkowicie wolnej od alergenów.

  Szczególnie polecana na: niemalowane tynki mineralne z grupy zapraw wapiennych, cementowo-wapiennych i cementowych PI, PII i PIII, beton, mur licowy z cegły wapienno-piaskowej, tapety Capaquarz, Glasvlies-Wandbelägen, Rauhfaser oraz nośne powłoki krzemianowe.

  Po odpowiednim przygotowaniu do malowania farbą Sylitol-Bio-Innenfarbe nadają się również tapety z włókna szklanego Capaver Glasgewebe, tynki gipsowe, płyty gipsowe i gipsowo-kartonowe oraz nośne warstwy farb dyspersyjnych. Naturalna zasadowość spoiwa farby zapewnia ochronę przed rozwojem bakterii i grzybów.

  Odpowiednia dla Capatect IDS Mineral.

  Właściwości

  • Nie zawiera środków konserwujących
  • Bezrozpuszczalnikowa
  • Nie zawiera zmiękczaczy
  • Nie zawiera składników  powodujących „fogging” –  „łapanie” kurzu z powietrza
  • Pomaga w utrzymaniu higieny powietrza w pomieszczeniu
  • Posiada certyfikat o neutralności i przydatności do stosowania dla alergików zgodnie ze świadectwem wydanym przez TÜV Nord
  • Podlega kontroli zewnętrznej
  • Wodorozcieńczalna
  • Przyjazna dla środowiska, o nikłym zapachu
  • Biała
  • Łatwa w obróbce
  • Bardzo dobrze dyfuzyjna sd H2O< 0,02 m wg. PN EN 1062
  • Powłoki krzemianowe zachowują właściwości podłoża zapewniając przepuszczalność powłoki
  • Niepalna, A2 według DIN 4102, nr certyfikatu P-BAY26-04659

  Spoiwo

  Szkło wodne potasowe z dodatkiem stabilizatorów organicznych wg DIN 18 363 ust. 2.4.1.

  Wielkość opakowań

  Dla bazy B1: 2,5 l; 10 l

  Dla bazy B3: 2,375 l; 11,75 l (po zabarwieniu 2,5 l; 12,5 l)

  Barwa

  Biała, biel antyczna (zbliżona do RAL 9010).

  Certyfikat TÜV Nord oraz Natureplus-Siegel dotyczy wyłącznie koloru białego. Poprzez barwienie neutralność alergologiczna produktu może ulec nieznacznemu zakłóceniu.

  Farbę Sylitol-Bio-Innenfarbe można barwić w systemie ColorExpress na wszystkie kolory o współczynniku jasności > 70. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Na stykających się powierzchniach używać farb z jednej partii produkcyjnej.

  Stopień połysku

  Głęboki mat (według PN EN 13300).

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C wyłącznie w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Farbę można przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji.

  Dane Techniczne

  Własności wg normy PN EN 13 300:
  W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.

  Odporność na szorowanie na mokro

  Klasa 2

  Zdolność krycia

  Klasa 2 przy wydajności 7 m2/l  tj. ok. 140 ml/m2

  Granulacja

  granulacja drobna (< 100 µm)

  Gęstość

  ok. 1,5 g/cm3

  Produkty uzupełniające

  Haftgrund EG biała farba gruntująca, o wysokiej przyczepności do podłoża, stosowana jako podkład pod Sylitol Bio-Innenfarbe.

  Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

  wnętrze typ 1wnętrze typ 2wnętrze typ 3zewnętrze typ 1zewnętrze typ 2
  ++
  (–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

  Wymagany stan podłoża

  Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

  Przygotowanie podłoża

  Podłoża mineralne z zeszkliwioną powierzchnią, podłoża o osypującej i ścierającej się powierzchni:
  Warstwę wierzchnią usunąć mechanicznie lub przez fluatowanie środkiem Histolith Flaut i następnie zmyć  wodą.

  Tynki grupy PIc, PII i PIII jak również stare tynki grupy PI z minimalną wytrzymałością na ściskanie 1N/mm2:
  Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Porowate, piaszczące, chłonne tynki zagruntować środkiem gruntującym Sylitol® RapidGrund 111. Miejsca uzupełniania tynku po całkowitym wyschnięciu fluatować środkiem Histolith Flaut, a następnie zmyć wodą.

  Tynki gipsowe PIV z minimalną wytrzymałością na ściskanie 2N/mm2:
  Zwarte tynki gruntować środkiem Haftgrund EG. Miękkie tynki gipsowe wzmocnić materiałem Dupa-Putzfestiger. Tynki z zeszkliwioną powierzchnią, przeszlifować i oczyścić z pyłu. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. Po całkowitym wyschnięciu wykonać warstwę pośrednią poprawiającą przyczepność środkiem Haftgrund EG.

  Tynki gliniane:
  Powierzchnie przeznaczone do malowania oczyścić, zagruntować środkiem Sylitol® Rapidgrund 111 rozcieńczonym wodą. Wykonać malowanie próbne, sprawdzające ewentualność pojawienia się brązowych przebarwień.

  Płyty gipsowo-kartonowe:
  Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Zagruntować środkiem Haftgrund. Miękkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Dupa-Putzfestiger. Gruntować środkiem HaftGrund EG. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund, a następnie wykonać warstwę pośrednią środkiem HaftGrund EG.

  Ścianki z elementów gipsowych:
  Zagruntować środkiem Haftgrund EG.

  Beton:
  Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność oraz substancji osypujących się i piaszczących. Gruntować środkiem Haftgrund EG.

  Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej:
  Wykwity solne zeszczotkować na sucho.

  Mur licowy z cegły ceramicznej:
  Gruntować środkiem Haftgrund EG.

  Nośne powłoki wapienne, cementowe lub krzemianowe:
  Na powierzchniach silnie chłonnych wykonać warstwę gruntującą środkiem Sylitol® Rapidgrund 111.

  Nośne, matowe powłoki z farb dyspersyjnych i tynków z żywic syntetycznych:
  Matowe równomiernie chłonne podłoża można wykonywać bez gruntowania. Silnie chłonne podłoża gruntować środkiem Haftgrund EG. W celu zoptymalizowania przyczepności i uniknięcia pęknięć włosowatych na powierzchni, należy na starych, dyspersyjnych powłokach o matowym lub błyszczącym połysku wykonać gruntowanie za pomocą HaftGrund EG.

  Powłoki nienośne:
  Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych i tynków z żywic syntetycznych całkowicie usunąć. Gruntować środkiem Haftgrund EG. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie. Gruntować środkiem Sylitol® RapidGrund 111.

  Farby klejowe:
  Zmyć do podłoża. Wykonać warstwę gruntującą środkiem Dupa-Putzfestiger i warstwę pośrednią środkiem Haftgrund EG.

  Nie malowane tapety typu „Rauhfaser”:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania. Na tapetach wytłaczanych, o nierównomiernej powierzchni wykonać malowanie próbne.

  Tapety z włókna szklanego z systemu Capaver:
  Gruntować środkiem Haftgrund EG.

  Tapety nieprzylegające do podłoża:
  Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Powierzchnię zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. Wykonać warstwę pośrednią środkiem Haftgrund.

  Powierzchnie pokryte pleśnią:
  Nalot z pleśni usunąć przez czyszczenie na mokro. Powierzchnie zmyć środkiem grzybobójczym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

  Niewielkie ubytki:
  Po odpowiednim przygotowaniu uzupełnić ubytki szpachlówką Caparol-Akkordspachtel lub Caparol-Füllspachtel P zgodnie z instrukcją obróbki, następnie pomalować środkiem poprawiającym przyczepność  Haftgrund EG. Miejsca szpachlowane gipsem gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Sposób nakładania

  Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless.

  Przykładowe parametry natrysku dla urządzenia: WAGNER PS 3.25
  Dysza Standard: 519 – 521 ; ciśnienie: 200 – 220 bar
  Filtry:  w maszynie 60 mesh ; w pistolecie 50 mesh 
  Wydajność:  2,6 L/min
  Rozcieńczenie: do 5 %
  Narzędzia po użyciu myć wodą. 

  Układ warstw na przygotowanych podłożach

  Farbę nierozcieńczoną lub rozcieńczoną maks. 5 % wody nakładać obficie i równomiernie. Przy dużej różnicy koloru podłoża i farby zaleca się wcześniejsze zagruntowanie podłoża farbą Sylitol Bio-Innenfarbe rozcieńczoną maksymalnie 5% wody. Nierównomiernie lub silnie chłonne podłoża zagruntować środkiem Haftgrund EG.

  Zużycie

  Ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

  Warunki obróbki

  Minimalna temperatura stosowania:
  +8°C podłoża otoczenia i materiału.

  Czas schnięcia

  W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

  Wskazówka

  Aby zachować specyficzne właściwości farby nie należy jej mieszać z innymi materiałami. W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Nie stosować na powierzchniach lakierowanych, drewnianych z tworzyw sztucznych oraz z wykwitami solnymi. W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug.

  Do mocno obciążonych powierzchni w intensywnych kolorach zalecamy stosowanie farby PremiumColor. W wypadku natrysku Airless farbę należ dokładnie wymieszać i przecedzić. Odznaczanie się miejsc w których dokonywano poprawek zależne jest od wielu czynników i jest nieuniknione. Zastosowanie na całej powierzchni warstwy pośredniej  z Haftgrund EG zmniejsza ryzyko odznaczeń. Na podłożach zawierających gips zawsze konieczne jest wykonanie warstwy podkładowej produktem Haftgrund EG.

  Zabezpieczenie otoczenia:
  Starannie zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny, metal i drewno naturalne oraz lazurowane. Miejsca spryskane farbą natychmiast zmywać wodą.

  Uwaga (stan na dzień wydania)

  W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.

  Utylizacja

  Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  Dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l. Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO.

  Kod produktu farby i lakiery

  M-SK01

  Deklarowany skład produktu

  szkło wodne, żywica poliakrylowa, węglan wapnia, silikaty, ditlenek tytanu, woda, środki pomocnicze

  Bliższe informacje

  Patrz karta charakterystyki wyrobu.

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  tel. +48 22 544 20 40
  techniczny@caparol.pl

  Kościół P.W. Św. Franciszka z Asyżu w…

  Kościół P.W. Św. Mikołaja w Borowej

  Kamienica ul. Poznańska 50