caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/226924/063457_Latex-Gloss-60_PL.png

Latex Gloss 60

Farba do wnętrz lateksowa z połyskiem. 1 klasa odporności na szorowanie na mokro.
 • Zastosowanie

  Do wykonywania gładkich, niewrażliwych na uszkodzenia, odpornych na szorowanie na mokro i utrzymujących strukturę powłok wewnętrznych o błyszczącej powierzchni. Ze względu na dużą odporność uzyskanej powłoki i jej znakomitą podatność na czyszczenie farba szczególnie dobrze nadaje się do zastosowania na powierzchniach znajdujących się w miejscach mocno obciążonych np.: w szpitalach, szkołach, przedszkolach, budynkach użyteczności publicznej, biurach, hotelach, restauracjach, na korytarzach, klatkach schodowych itp. Farba Latex Gloss 60 doskonale nadaje się również do malowania tapet z włókna szklanego Capaver ponieważ dzięki efektowi połysku podkreśla ich fakturę.

  Właściwości

  • O zmniejszonej emisji, bezrozpuszczalnikowa, nie zawiera zmiękczaczy
  • Nie zawiera składników powodujących „fogging” - „łapanie” kurzu z powietrza
  • Wodorozcieńczalna, ekologiczna o słabym neutralnym zapachu
  • Dyfuzyjna
  • Wartość-sd < 0,5 m
  • Zachowująca fakturę podłoża 
  • Dobrze kryjąca
  • Wysoki stopień bieli
  • Stabilny połysk, nie żółknie
  • Podatna na czyszczenie, odporna na działanie wodnych środków dezynfekcyjnych
  • Łatwa w użyciu

  Spoiwo

  Latex syntetyczny wg DIN 55 945.

  Wielkość opakowań

  • Standardowe:
   2,5 l , 12,5 l
  • ColorExpress:
   12,5 l

  Barwa

  Biała.

  Farba Latex Gloss 60 nadaje się do maszynowego barwienia w systemie ColorExpress na wszystkie dostępne kolekcje kolorystyczne w kolorach jasnych o współczynniku jasności > 70. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy przed użyciem sprawdzić dokładność koloru. Na stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Czyste, intensywne kolory np. żółty, pomarańczowy, czerwony itd. nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kryjącym, pastelowym kolorem na bazie białej. Możliwa może okazać się także potrzeba naniesienia dodatkowej warstwy kryjącej.

  Stopień połysku

  Połysk (wg PN EN 13 300)

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

  Dane Techniczne

  Własności wg PN EN 13 300:
  Barwienie może nieznacznie zmieniać parametry techniczne.

  Odporność na szorowanie na mokro

  Klasa 1

  Zdolność krycia

  Klasa 2, przy wydajności 7 m2/l tj. ok. 140 ml/m2

  Granulacja

  granulacja drobna (< 100 µm)

  Gęstość

  ok. 1,3 g/cm3

  Wymagany stan podłoża

  Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

  Przygotowanie podłoża

  Tynki grupy P II i P III:
  Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat

  Maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV:
  Zagruntować środkiem HaftGrund EG. Tynki z zeszkliwiona powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Ścianki z elementów gipsowych:
  Silnie chłonne płyty zagruntować środkami CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą HaftGrund EG.

  Płyty gipsowo-kartonowe:
  Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Dupa-Putzfestiger. Całą powierzchnię gruntować środkami HaftGrund EG, CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol AquaSperrgrund.

  Beton:
  Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące.

  Beton komórkowy:
  Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

  Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Nośne powłoki malarskie:
  Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem HaftGrund EG.

  Nienośne powłoki:
  Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Haftgrund EG. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkami CapaSol RapidGrund. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Farby klejowe:
  Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Tapety nieprzylegające:
  Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Powierzchnie pokryte pleśnią:
  Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią grzybobójczą farbą Indeko-W, Malerit-W lub Fungitex-W.

  Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
  Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco-odcinającą środkiem Caparol AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384).

  Drewno i materiały drewnopochodne:
  Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack.  

  Uzupełnianie drobnych ubytków:
  Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

  Sposób nakładania

  Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless.

  Natrysk airless:
  Kąt natrysku: 50°
  Dysza: 0,019–0,021"
  Ciśnienie: 150–180 bar
  Narzędzia po użyciu umyć wodą.

  Układ warstw na przygotowanych podłożach

  Farbę Latex Gloss 60 nakładać obficie, równomiernie, rozcieńczając wodą maksymalnie 5 %. Na podłożu kontrastowym, mocno i/lub nierównomiernie chłonnym nakładać obficie i równomiernie farbę Latex Gloss 60 rozcieńczoną maks. 10 % wody. Podłoża o nierównomiernej chłonności zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund.

  Zużycie

  Ok. 140 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

  Warunki obróbki

  Minimalna temperatura stosowania i wysychania:
  +5°C dla otoczenia i podłoża.

  Czas schnięcia

  W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 4 - 6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

  Wskazówka

  W celu uniknięcia różnic kolory­stycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą "mokre na mokre". Przy nakładaniu natryskiem Airless przed użyciem farbę dokładnie wymieszać i przecedzić.

  Widoczność miejscowych poprawek zależna jest od wielu czynników i zazwyczaj jest nie do uniknięcia. Stosowanie środków dezynfekcyjnych na bazie fenoli może prowadzić do zżółknęcia powierzchni.

  Uwaga (stan na dzień wydania)

  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas szlifowania stosować filtr P2. W trakcie nakładania i wysychania zapewnić odpowiednie wietrzenie. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu w trakcie pracy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. W trakcie pracy i wysychania zapewnic odpowiednie wietrzenie. Unikać jedzenia i picia w trakcie pracy. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych. Czyścić narzędzia wodą natychmiast po użyciu.
  Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.

  Utylizacja

  Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/b) wynosi: 100 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maks. 1 g/l LZO.

  Kod produktu farby i lakiery

  M-DF01

  Deklarowany skład produktu

  Dyspersja żywic akrylowych, dyspersja polioctanu winylu, biel tytanowa, krzemiany, woda, dodatki, środki konserwujące.

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  Tel. (22) 544 20 40
  Fax (22) 544 20 41
  techniczny@caparol.pl