caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/205568/059815_CAPAROL_Samtex_20-czarne_PL.png

Caparol Samtex 20

Odporna na szorowanie i wybłyszczanie doskonale kryjąca farba lateksowa do wnętrz, o składzie i właściwościach dobranych pod kątem ochrony zdrowia osób zawodowo zajmujących się malowaniem. Półpołysk.

 • Zastosowanie

  Do malowania wnętrz, na ściany i sufity z gładzi gipsowych i gipsowych mas szpachlowych, z tynków cementowo-wapiennych lub dyspersyjnych, betonu, cegły klinkierowej i silikatowej, płyt gipsowo-kartonowych. Także na stare powłoki farb dyspersyjnych i na dobrze przylegające tapety typu raufaza czy tapety z włókna szklanego. Ze względu na swoje właściwości, szczególnie zalecana na ściany pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, hotelowych, restauracyjnych, sportowych, oświatowo-wychowawczych czy służby zdrowia, narażonych na częste mycie i przecieranie (np. ściany korytarzy i klatek schodowych, kuchni, łazienek, pokoi dziecięcych czy ściany w bezpośrednim sąsiedztwie stołów, łóżek i kominków). Szczególnie dobrze sprawdza się na tłoczonych tapetach z włókna szklanego.

  Właściwości

  • Wodorozcieńczalna, bez rozpuszczalników, co przyczynia się do poprawy ochrony zdrowia osób zawodowo zajmujących się malowaniem

  • Bez plastyfikatorów, co przyczynia się do poprawy ochrony zdrowia użytkowników malowanych pomieszczeń
  • Rozprowadza się lekko, bez uczucia oporu na wałku
  • Tworzy cienkie, dyfuzyjne (sd < 0,3 m) powłoki lateksowe o wykończeniu półpołysku, nie zalewające naturalnej faktury podłoża.
  • Odporność na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 1.
  • Powłoka o wykończeniu półpołysku pozwala na czyszczenie bez wybłyszczeń.
  • Odporna na wodne środki dezynfekcyjne i detergenty.
  • Dająca wysoki stopień bieli gdy stosowana bez barwienia.
  • Wykonana w technologii E.L.F.

  Spoiwo

  Latex syntetyczny wg DIN 55 945

  Wielkość opakowań

  2,5 L, 10 L, , 15 L (15 L tylko baza B1)

  Barwa

  Produkt przeznaczony do barwienia w systemie ColorExpress w punkcie sprzedaży na wybrany kolor.

  Baza B1 (biała) może być użyta bez barwienia jako farba biała.
  Bazy B2 (półtransparentna) i B3 (transparentna) muszą być barwione.

  Czyste, intensywne kolory np. żółty, pomarańczowy, czerwony itd. nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go jaśniejszym lub mniej intensywnym kryjącym kolorem o zbliżonej barwie, zrobionym na bazie białej (B1). Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy kryjącej.

  Stopień połysku

  Półpołysk (wg PN EN 13 300).

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

  Dane Techniczne

  Własności wg normy PN EN 13 300:
  W zależności od koloru w nieznacznym stopniu mogą zmieniać się parametry techniczne farby.

  Odporność na szorowanie na mokro

  Klasa 1

  Zdolność krycia

  Klasa 2 w zakresie: 80-180 ml/m2 dla koloru białego2

  Granulacja

  drobna (< 100 µm)

  Gęstość

  ok. 1,37 g/cm3 dla B1

  Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

  wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
  +++
  (–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

  Wymagany stan podłoża

  Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

  Przygotowanie podłoża

  Silnie chłonne lub pylące gładzie i szpachle gipsowe:
  Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger metodą wcierania pędzlem ławkowcem lub w przypadku konieczności stosowania preparatu wodnego – nanosić CapaSol RapidGrund wałkiem, ewentualnie natryskiem.

  Możliwe metody gruntowania:
  Ławkowcem – Wcierać preparat w podłoże aż do jego pełnego nasycenia. Powinien cały wniknąć w podłoże, aby nie wyszklić powłoki. W przypadku silnie chłonnych podłoży stosować metodę „mokre-w-mokre”. Preparaty wodne podczas wcierania mogą powodować pęcznienie gipsu i prowadzić do wymywania się gładzi. Dlatego bezwonny, rozpuszczalnikowy środek gruntujący Dupa-Putzfestiger nadaje się do tych celów najlepiej.

  Wałkiem – W przypadku użycia gruntu przygotowanego specjalnie do nanoszenia wałkiem (CapaSol RapidGrund) - rozprowadzać równomiernie w ilości nie powodującej wyszklenia powłoki. Nie zostawiać niezagruntowanych miejsc. Powierzchnię wmasowywać wałkiem poliamidowym/nylonowym do posadzek (runo 13-15mm) bez przerw, aby utrzymać podłoże mokre w miejscach łączeń obszarów. Podczas wmasowywania produkt może się lekko pienić, co jest celową właściwością zapobiegającą powstawaniu zacieków. Pianka znika.

  Natryskiem – prowadzić pistolet ruchem jednostajnym, kierując jego dyszę prostopadle do malowanej powierzchni, zwalniać spust zmieniając kierunek ruchu. Natryskiwać na zakładkę. Stosować zredukowane ciśnienia by nie uszkodzić słabego podłoża. Nie nanosić zbyt dużych ilości, by nie doprowadzić do wyszklenia powłoki lub zacieków. (parametry: kąt 60°; dysza 0,029’’ ; ciśnienie 50 bar).

  Słabochłonne i zwarte maszynowe tynki gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV: Zapodkładować środkiem Haftgrund EG lub SamtGrund.
  Zatarte na mokro gipsy z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować, odpylić i zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Ścianki z elementów gipsowych:
  Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. Mocno utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą podkładową Haftgrund EG lub Caparol SamtGrund.

  Płyty gipsowo-kartonowe:
  Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Dupa-Putzfestiger. Na całą powierzchnię nanieść warstwę podkładową Haftgrund EG. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia podkładować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

  Tynki grupy P II i P III:
  Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez wcześniejszego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate lub silnie chłonne tynki zagruntować środkiem OptiSilan Tiefgrund lub CapaSol
  Konzentrat rozcieńczonym 1:3 wodą.

  Beton:
  Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia.
  Beton komórkowy:
  Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

  Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Nośne powłoki malarskie:
  Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio.
  Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i podkładować środkiem Haftgrund EG lub Caparol SamtGrund.

  Nienośne powłoki:
  Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Niechłonne, gładkie powierzchnie podkładować środkiem Haftgrund lub CapaGrund Universal. Piaszczące, pylące, porowate lub silnie chłonne tynki gruntować środkiem OptiSilan Tiefgrund lub CapaSol Konzentrat rozcieńczonym odpowiednio do chłonności podłoża. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Farby klejowe:
  Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Niemalowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
  Malować bez wcześniejszego przygotowania.

  Tapety nieprzylegające:
  Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

  Powierzchnie pokryte pleśnią:
  Nalot z pleśni i grzybów usunąć na mokro. Powierzchnię zmyć środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią farbą Indeko-W, Malerit-W lub Fungitex-W.

  Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
  Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco-odcinającą środkiem Caparol AquaSperrgrund.

  Drewno i materiały drewnopochodne:
  Malować wodorozcieńczalnymi, ekologicznymi lakierami Capacryl.

  Uzupełnianie drobnych ubytków:
  Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

  Sposób nakładania

  Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiwać urządzeniami airless.

  Natrysk airless:
  Kąt natrysku: 50°
  Dysza: 0,021–0,025"
  Ciśnienie: 150–180 bar

  Przed malowaniem farbę wymieszać. Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem - bez rozcieńczania lub w razie potrzeby dodać max 5% wody. By wydłużyć utrzymywanie tzw. mokrego brzegu i łatwiej uzyskać jednolitą powłokę bez „pasów po wałku” – zwiększyć nieco zużycie. Nie stosować, gdy temp. otoczenia, podłoża lub farby jest niższa niż +5°C albo wyższa niż +30°C. Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić wodą.

  Układ warstw na przygotowanych podłożach

  Warstwa podkładowa lub pośrednia:
  SamtGrund lub farba Samtex 2 rozcieńczona wodą max 2% lub farba Samtex 20 rozcieńczona
  max 5% wody.

  Warstwa wierzchnia:
  farba Samtex 20 (w razie potrzeby rozcieńczona max 5% wody).

  Zużycie

  Ok. 110 ml/m2 na gładkich podłożach na warstwę. 2 warstwy wałkiem 12 mm na GK ok.190 ml/m2; na słabych gładziach i chłonnych farbach dyspersyjnych ok. 240 ml/m2 (2 klasa krycia w zakresie: 80-180 ml/m2 dla koloru białego).
  Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

  Warunki obróbki

  Minimalna temperatura stosowania i wysychania:
  +5°C (otoczenia, podłoża i materiału).

  Czas schnięcia

  W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65%  farba jest sucha po 4–6 godzinach. Kolejne warstwy można nakładać po 18 godzinach. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała na obciążenia po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu, a przy wyższych temperaturach, niższej wilgotności i cieńszych warstwach -skróceniu. Nie dopuszczać do gwałtownego wysychania.

  Wskazówka

  Aby określić, czy istniejąca powłoka malarska jest wystarczająco przyczepna i nie będzie się nawijać na wałek podczas malowania renowacyjnego, należy ją zwilżyć miejscowo wodą i bezpośrednio po odparowaniu wody z powierzchni - przykleić i oderwać taśmę malarską (do wilgotnej powłoki taśma nie będzie się chciała przykleić). Jeśli taśma nie zerwie powłoki – można malować (ewentualnie rozważyć konieczność podkładowania).
  Aby sprawdzić, czy podłoże przeznaczone do malowania należy gruntować, spryskaj je wodą i zobacz tempo wchłaniania. Jeśli wchłania się szybko – należy gruntować. Jeśli spływa kroplami w dół i wchłania się wolno – malować bez gruntowania (ew. rozważyć konieczność podkładowania).
  Aby uniknąć śladów po wałku i śladów łączeń obszarów malarskich - należy sprawdzić chłonność podłoża, w razie potrzeby je ograniczyć i wyrównać właściwym gruntowaniem. Dodatkowo należy pamiętać o utrzymywaniu mokrego brzegu na łączeniach obszarów roboczych i fakturowaniu powłoki zanim zacznie podsychać.
  Przed natryskiem metodą Airless farbę dokładnie zamieszać i przecedzić jeśli trzeba.
  Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać ze wględy na zawartość grafitu, który może być widoczny na powierzchni.
  Zmywanie farb matowych może powodować ich wybłyszczenie. Nie jest to wada wyrobu, ale jego specyficzna cecha.
  Odznaczanie się miejsc w których wykonywane są miejscowe poprawki, zależy od wielu czynników i jest z tego powodu nie do uniknięcia.

  Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

  W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

  Utylizacja

  Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów.
  Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (od 1.1.2010).
  Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO.

  Kod produktu farby i lakiery

  M-DF01

  Deklarowany skład produktu

  żywica poliwinylowa, węglan wapnia, ditlenek tytanu, silikaty, woda, środki pomocnicze, konserwanty, jony srebra, grafit.

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  Tel. (22) 544 20 40
  Fax (22) 544 20 41
  techniczny@caparol.pl