Capaver AkkordVlies G130/190 VB

Biała, wstępnie powlekana tapeta z włókna szklanego, z naturalnych surowców do zakrywania / mostkowania drobnych rys na powierzchniach wewnętrznych.

Zastosowanie

Poprzez zastosowanie różnych wzorów, typów, barw i technik podczas aplikacji farby, można uzyskać na tapetach Capaver bardzo różnorodne efekty na powierzchni ściany. W przypadku konieczności zmiany efektu wizualnego, w łatwy i ekonomiczny sposób mozna dokonać zmiany poprzez przemalowanie powierzchni.

Właściwości

 • Możliwość bezpośredniej obróbki przy renowacji
 • Nie pęczniejąca, odporna na butwienie, stabilna wymiarowo
 • Mostkuje drobne rysy
 • Przyjazna dla otoczenia powłoka gruntująca
 • Wysoce odporna na wilgoć
 • Reakcja na ogień wg normy DIN 4102: zależnie od powłoki A2 lub B1

Szklana tapeta włókninowa jest wstępnie pokryta po obydwu stronach powłoką w białym kolorze i przy użyciu matowych/satynowo matowych oraz białych lub jasnych powłok malarskich z reguły wymaga tylko jednej warstwy wykończeniowej.

Spoiwo

Szklane tapety włókninowe Capaver są produkowane ze specjalnie wykonanych czysto mineralnych włókien szklanych.

Dostępne rodzaje

Oznaczenie Faktura Ciężar na m2 Wymiary rolki
AkkordVlies G130 VBdelikatna–średniaok. 130 g50 x ok. 1 m
AkkordVlies G190 VBdelikatna–średniaok. 190 g25 x ok. 1 m

Wielkość opakowań

Patrz tabela "Dostępne rodzaje" - jednostka dostawy; pojedynczy karton.

Składowanie

Składować w suchym miejscu.

Ciężar powierzchniowy

Patrz tabela "Dostępne rodzaje"

Produkty uzupełniające

Capaver CapaColl GK

Wskazówka

Szklane tapety włókninowe Capaver są produkowane z włókien szklanych o średnicy > 5 µm, które dzięki temu nie przedostają się do płuc. Pomimo bardzo mocnego związania włókien szklanych przy przycinaniu tapety mogą się one uwalniać w bardzo ograniczonym zakresie i powodować swędzenie u osób o wrażliwej skórze, które zanika po zakończeniu klejenia. Zasadniczo po położeniu okładziny włókna szklane już nie są uwalniane.

Przy użyciu tapet włókninowych Capaver AkkordVlies G139 VB i G190 VB nie da się zlikwidować rys dynamicznych

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Podłoża

Wewnętrzne powierzchnie z tynków mineralnych z grupy zapraw PI, PII i PIII, tynków gipsowych i prefabrykowanych z grupy zapraw PIV, płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowych, betonu.

Kontrastowe podłoża zgruntować podkładem Caparol Haftgtrund.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być mocne, suche, nośne, czyste i pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Minimalna temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania robót wynosi +5°C.

 

Sposób nakładania

Klej:

Nanoszenie wałkiem:

 • CapaColl GK równomiernie nanieść wałkiem o długości runa 18 mm i zależnie od panującej temperatury położyć 1 - 2 pasy.
 • Uwaga! Klej rozprowadzać możliwie równomiernie, ponieważ jego skupienie pod tkaniną może negatywnie wpłynąć na jej wygląd

Natrysk:

 • Metoda natrysku jest możliwa tylko przy zatrudnieniu przynajmniej 3 osób.
 • CapaColl GK zależnie od lokalnych warunków trzeba przy tym rozcieńczyć wodą w ilości 20 %.
 • Ważna wskazówka! Przy natryskiwaniu szczególną uwagę zwrócić na zalecane zużycie materiału i równomierne rozprowadzenie tak, by na podłożu nie znalazło się zbyt dużo kleju.

 

Układanie/przyklejanie tkanin szklanych i tapet włókninowych:

 • Nadruk na tylnej stronie okładziny, jeżeli występuje, powinien być przy klejeniu zwrócony do ściany. By zapewnić jednolitość faktury, nigdy nie obracać materiału ani nie przyklejać go drugą stroną.
 • Tapety włókninowe zalecamy przyklejać na styk, przy czym tapety z włókna szklanego można robić też na zakładkę.
 • Uwaga! Pasy muszą stykać się ze sobą dokładnie, ale tak, by w obszarze styku nie powstało zgrubienie, tworzące nieestetyczne łączenie.
 • Przyklejone pasy wystarczająco mocno docisnąć do podłoża na całej powierzchni szpachlą do tapetowania lub wałkiem dociskowym. Wystające kawałki odciąć, przytrzymując krawędzie szpachlą do tapetowania.
 • Wskazówka! Przy oklejaniu narożników zewnętrznych pas wyprowadzić przynajmniej 10 cm poza narożnik. Klejenie znacznie ułatwiają specjalne profile narożnikowe z tworzywa sztucznego (np. dostępne w handlu profile HoBus, DLW, Protector itd.), które dodatkowo chronią narożnik przed uderzeniami. Użyć w tym celu kleju montażowego, który pozwala na korygowanie położenia. Powstałe nierówności zniwelować dyspersyjną masą szpachlową (bez domieszki gipsu). Zaleca się zastosowanie szpachlówki Caparol-Akkordspachtel fein lub mittel. Profile plastikowe i zaszpachlowane miejsca zasadniczo zagruntować preparatem Caparol-Haftgtrund.

Układ warstw

Warstwa pośrednia:
Warstwa pośrednia tworzy bazę dla bezbłędnej warstwy wykończeniowej. Po wyschnięciu okładziny ściennej nanieść warstwę pośrednią pasującą do warstwy wykończeniowej. Przy niekryjących/cienkowarstwowych powłokach wierzchnich, jak np. farby lateksowe, zalecamy zastosowanie Capaver Gewebegrundierung jako materiał wypełniający przy wykonywaniu warstwy pośredniej. Przy jasnych, głęboko matowych powłokach malarskich i przy użyciu tapety AkkordVlies G130/190 VB warstwa pośrednia w większości przypadków nie jest konieczna. Sprawdzić przez wykonanie próby.

Warstwa wykończeniowa: 
Dobór odpowiedniej warstwy wykończeniowej zależy od wymaganej obciążalności i stopnia połysku. W poniższej tabeli podano materiały odpowiednie przy wymaganym obciążeniu. Zasadniczo warstwy nakładać mokre na mokrym. Dotyczy to także obszarów przycinania. 

ObciążenieWarstwa pośredniaWarstwa wykończeniowaStopień połysku
MateriałOperacje roboczeMateriałOperacje robocze
NORMALNECapaTrend
Malerit E.L.F.
Sylitol Bio-Innenfarbe
1CapaTrend
Malerit E.L.F.
Sylitol Bio-Innenfarbe
1MATT
NORMALNE-ŚREDNIECapaMaXX 
MattLatex
CapaSilan
NespriSilan
1CapaMaXX 
MattLatex
CapaSilan
NespriSilan
1MATT
Indeko-plus1Indeko-plus1MATT
ŚREDNIE- DUŻEAmphibolin
Latex Samt 10
1Amphibolin
Latex Samt 10
1SM
SeidenLatex1SeidenLatex1SGL
Amphibolin1–2 zależnie od koloruMetallocryl Interior2GL
EffektGrund1–2 zależnie od koloruCapaGold/CapaSilber2SGL
DUŻEPremium Clean1Premium Clean1SM
Latex Satin 20
Latex 201 SG
1Latex Satin 20
Latex 201 SG
1SGL
Latex Gloss 601Latex Gloss 601GL
EKSTREMALNEDisbopox 447
E.MI
Wasserepoxid
1Disbopox 447
E.MI
Wasserepoxid
1SGL

Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych wyżej materiałów powłokowych zamieszczono w odpowiednich informacjach technicznych poszczególnych produktów.

ProduktObciążalność
CapaTrend 
Malerit E.L.F
Sylitol Bio-Innenfarbe
- Klasa odporności na ścieranie na mokro 3 wg EN 13300
CapaMaXX 
MattLatex
CapaSilan
NespriSilan
SeidenLatex
- Klasa odporności na ścieranie na mokro 2 wg EN 13300
- Odporność na wodne środki dezynfekcyjne
Indeko-plus
Amphibolin
Latex Samt 10
Premium Clean
Latex Satin 20
Latex 201 SG
Latex Gloss 60
Metallocryl Interior
CapaGold/CapaSilber
- Klasa odporności na ścieranie na mokro 1 wg EN 13300
- Odporność na wodne środki dezynfekcyjne
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid- Klasa odporności na ścieranie na mokro 1 wg EN 13300
- Odporność na wodne środki dezynfekcyjne
- Podwyższona odporność na zadrapania i uderzenia
- Odporność na chemikalia
- Możliwość odkażania wg normy DIN 25415

nie zbadano odporności na środki dezynfekcyjne

Czas schnięcia

Przyklejone pasy przed pomalowaniem pozostawić do wyschnięcia.

Wskazówka

Okładziny ścienne Capaver przed opuszczeniem zakładu produkcyjnego są dokładnie sprawdzane. Mogą sie zdarzyć sporadyczne wady fabryczne. Są one oznakowane na krawędziach cięcia i rekompensowane dodatkowym materiałem. Tego typu wady nie uprawniają do reklamacji. Przy przycinaniu pasów zasadniczo należy zwracać uwagę, by nie zawierały wad.

Po przyklejeniu ponad 10 pasów reklamacje nie mogą być uznane.

Oznakowana wewnętrzna strona rolki zasadniczo powinna być zwrócona do ściany. Późniejsza strona licowa znajduje się na zewnątrz rolki. By zapewnić jednolitość faktury, nigdy nie obracać materiału ani nie przyklejać go drugą stroną. W razie ew. reklamacji trzeba podać nr partii/nr kontrolny i nr artykułu.

Opinie specjalistyczne

Świadectwa badań i ekspertyzy

 • Trudnozapalne wg DIN 4102, B1
 • Niepalne wg DIN 4102, A2
 • Możliwość odkażania przy użyciu Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

 

Przegląd klas reakcji na ogień przy użyciu Capaver Akkordvlies G 130/190 VB
PowłokaKlasa reakcji na ogień
CapaTrendA2
Malerit E.L.F.A2
Indeko-plusA2
CapaSilanA2
Sylitol Bio-InnenfarbeA2
Latex Samt 10A2
Latex Satin 20A2
Latex Gloss 60A2
Amphibolin E.L.F.A2
SeidenLatexB1
Premium CleanB1
Disbopox 447 E.MI WasserepoxidB1

Wszystkie świadectwa badań i ekspertyzy poszczególnych produktów można pobrać ze strony www.caparol.de

Utylizacja

Tkaniny szklane i tapety włókninowe mogą być utylizowane jako odpady budowlane.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne