caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/278973/073854_StuccoDecor_Di_Perla_Silber_2,5L_PL.png

StuccoDecor DI PERLA

Dekoracyjna masa szpachlowa o metalicznej poświacie do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie

Dyspersyjna masa szpachlowa o metalicznej poświacie do stosowania na ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości

  • Łagodna dla środowiska
  • Nie zawiera rozpuszczalników i zmiękczaczy
  • Wodorozcieńczalna
  • Dyfuzyjna
  • Łatwa w obróbce
  • Odporna na uszkodzenia mechaniczne

Spoiwo

Organiczne spoiwo żywicy polimerowej.

Wielkość opakowań

1,25 l; 2,5 l

Barwa

Baza złota (Gold)
Baza srebrna (Silber)

Można barwić w systemie ColorExpress na 73 kolory (55 kolorów na bazie Silber i 18 kolorów na bazie Gold). W przypadku barwienia ręcznego należy wymieszać całość potrzebnego zabarwionego materiału aby uniknąć różnic kolorystycznych. Bazy stosować wyłącznie po zabarwieniu.

Stopień połysku

Satynowy połysk.

Składowanie

Przechowywać w miejscu chłodnym w temperaturze powyżej 0°C. W oryginalnie zamkniętym opakowaniu materiał można przechowywać przez conajmniej 2 lata.

Dane Techniczne

Własności według PN EN 13 300:
Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2
Uziarnienie: drobne

Gęstość

ok. 0,96 g/cm3

Produkty uzupełniające

CapaGrund Universal

Wymagany stan podłoża

Wszystkie typowe mineralne podłoża (wszystkie tynki, beton, mur), płyty gipsowo-kartonowe, płyty pilśniowe, prefabrykaty, przylegające istniejące powłoki malarskie.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, czyste i suche. Podłoże należy najpiew zaszpachlować na gładko (np. stosując Akkordspachtel mittel lub fein), tak aby nie było nierówności, dziurek itp. Następnie zgruntować powierzchnię środkiem guntującym CapaGrund Universal w kolorze odpowiadającym kolejnej powłoce. Stosować się do odpowiednich wskazówek technicznych.

Tynki grupy P I, P II i P III:
Mocne, normalnie chłonne tynki zagruntować środkiem CapaGrund Universal. Lekko piaszczące, chłonne tynki zagruntować środkiem CapaSol LF. Silnie piaszczące tynki zagruntować środkami Caparol Tiefgrund TB bądź AmphiSilan Putzfestiger. 

Tynki gipsowe i maszynowe z grupy P IV:
Tynki gipsowe z zeszkliwioną warstwą przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem CapaGrund Universal.

Ścianki z elementów gipsowych, płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem CapaSol LF. Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan Putzfestiger. Normalnie chłonne powierzchnie zagruntować środkiem CapaGrund Universal. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Beton:
Usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność i inne luźne zanieczyszczenia. Silnie chłonne podłoże zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan Putzfestiger. Normalnie chłonne powierzchnie zagruntować środkiem CapaGrund Universal.

Nośne powłoki malarskie:
Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować), odpylić i gruntować środkiem CapaGrund Universal.

Nienośne powłoki:
Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne powierzchnie gruntować środkiem CapaSol LF. Słabe powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, odpylić i gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan Putzfestiger.

Farby klejowe:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan Putzfestiger.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan Putzfestiger.

Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384).

Uzupełnianie drobnych ubytków:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Uwaga:
Przy zastosowaniu środka Caparol Tiefgrund TB może pojawic się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W pomieszczeniach w których mogą przebywać osoby szczególnie wrażliwe stosować AmphiSilan-Putzfestiger, łagodny środek o nikłym zapachu.

Sposób nakładania

Podłoże zagruntować środkiem CapaGrund Universal w kolorze warstwy wierzchniej. Do nakładania używać specjalnych narzędzi (paca wenecka). Zwykle konieczne jest wykonanie dwóch cykli roboczych do uzyskania gotowej powierzchni.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

1. cykl roboczy:
Szpachlę Capadecor StuccoDecor DI PERLA zabarwioną na wybrany kolor (rozcieńczoną 20% wody), nanieść równomiernie na podłoże, wałkiem moherowym o krótkim włosiu (ok. 40 ml/m2). Pozostawić do wyschnięcia (min. 12 godz.)

2. cykl roboczy:
Szpachlę Capadecor StuccoDecor DI PERLA - nierozcieńczoną, w tym samym kolorze nakładać pacą wenecką aż do całkowitego pokrycia podłoża (ok. 80 ml/m2), następnie, po krótkim odpowietrzeniu (ok. 3 minuty) tą samą kielnią przetrzeć lub nadać fakturę. Na tym etapie powstaje charakterystyczna aksamitna powierzchnia.

Uwaga:
Aby uniknąć widocznych łączeń, nakładać metodą "mokrym w mokre" w jednym cyklu roboczym. Przeciągi i ciepłe lub rozgrzane podłoża mają negatywny wpływ na obróbkę i uzyskany efekt.

Zużycie

Około 120-150 ml/m2 na gotową powłokę. Do dokładnej kalkulacji należy wykonać powierzchnię próbną na obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura materiału, otoczenia i podłoża: 5°C
Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%.

Czas schnięcia

Ok. 24 godziny.
Pomiędzy poszczególnymi cyklami należy zachować co najmniej 12 godzinną przerwę. W przypadku niższych temperatur i wyższej wilgotności powietrza należy odpowiednio wydłużyć ten czas.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.
Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie <1 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

Dyspersja kopolimeru akrylowo-styrenowego, pigmenty, wypełniacze mineralne, woda, dodatki.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja