caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/100911/037804_VarioPutz_13.png

Capadecor VarioPutz

Wielobarwna, matowa, bardzo ekonomiczna, wewnętrzna powłoka dekoracyjna z drobnych płatków, do nakładania wałkiem lub metodą natrysku.

Zastosowanie

Wielobarwna, odporna na uszkodzenia, ścienna powłoka wewnętrzna. Doskonale nadaje się do wykańczania ścian wewnętrznych w biurach, korytarzach, klatkach schodowych, poczekalniach, itp. pomieszczeniach.

Właściwości

  • Wysoce podatna na czyszczenie
  • Odporna na mechaniczne obciążenia
  • Niepalna, klasa A2 wg DIN 4102 (klasyfikacja niemiecka), obowiązuje dla aplikacji wałkiem
  • Łatwa w obróbce, nakładana wałkiem lub metodą natrysku 
  • Możliwe wykonywanie poprawek i korekt powierzchni

Spoiwo

Dyspersja żywic tworzyw sztucznych

Wielkość opakowań

12,5 kg

Barwa

Bezbarwne spoiwo z barwnymi płatkami.

Uwaga: Wszystkie desenie VarioPutz wymagaja warstwy pośredniej z odpowiednio zabarwionego środka gruntujacego Putzgrund 610. Odpowiednie receptury znajdują sie w systemie ColorExpres w kolekcji "CD VarioPutz".

Desenie:Numer koloru:Oznaczenie koloru:
VarioPutz Nr. 13VP Nr. 13VP Nr. 13
VarioPutz Nr. 14VP Nr. 14VP Nr. 14
VarioPutz Nr. 19VP Nr. 19VP Nr. 19
VarioPutz Nr. 21VP Nr. 21VP Nr. 21
VarioPutz Nr. 23VP Nr. 23VP Nr. 23
VarioPutz Nr. 25VP Nr. 25VP Nr. 25
VarioPutz Nr. 27VP Nr. 27VP Nr. 27
VarioPutz Nr. 29VP Nr. 29VP Nr. 29
VarioPutz Nr. 30VP Nr. 30VP Nr. 30
VarioPutz Nr. 31VP Nr. 31VP Nr. 31
VarioPutz Nr. 32VP Nr. 32VP Nr. 32
VarioPutz Nr. 35VP Nr. 35VP Nr. 35
VarioPutz Nr. 41VP Nr. 41VP Nr. 41
VarioPutz Nr. 49VP Nr. 49VP Nr. 49
VarioPutz Nr. 51VP Nr. 51VP Nr. 51
VarioPutz Nr. 53VP Nr. 53VP Nr. 53
VarioPutz Nr. 55VP Nr. 55VP Nr. 55

Wskazówka:
Desenie zawierają płatki metaliczne, które są widoczne tylko przy bezpośrednim oświetleniu.

Barwienie według kolekcji Caparol 3D może powodować niewłaściwe zabarwienie podkładu.

Stopień połysku

Matowy

Składowanie

Składować opakowania oryginalnie, fabrycznie zamknięte w pomieszczeniach chłodnych powyżej 0°C.

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

wartość-sd: ok. 0,10 m

Produkty uzupełniające

Putzgrund 610
Capadecor Vario-Finish Matt/Seidenmatt (zalecane jako ochronna powłoka zamykająca)

Odpowiednie podłoża

Podłoża powinny być nośne, czyste, suche i pozbawione wszelakich substancji mogących utrudniać przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Podłoża strukturalne:
Dobrze przylegające tapety rauhfaser lub z włókna szklanego, także tynki o delikatnej lub średniej strukturze po nałożeniu podkładu z materiału Putzgrund 610 można pokrywać masą VarioPutz. Należy uwzględnić przy tym, że różnice w strukturze podłoża nie zostaną zniwelowane. Może się okazać konieczne nałożenie drugiej warstwy VarioPutz.

Tynki cementowo-wapienne i cementowe:
Tynki zwarte, normalnie chłonne pokrywać bez wcześniejszego przygotowania. Tynki porowate i silnie chłonne zagruntować wstępnie środkiem OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF Konzentrat.

Tynki gipsowe i maszynowe z grupy PIV:
Tynki gipsowe z zeszkliwiona powierzchnią przeszlifować, odkurzyć, gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger. Powierzchnie normalnie chłonne gruntować środkami Caparol-Haftgrund lub Putzgrund 610.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Usunąć pozostałości szpachlówki. Miękkie szpachlowane miejsca wzmocnić przez zagruntowanie środkiem Caparol Tiefgrund TB lub Amphisilan-Putzfestiger. Powierzchnie normalnie chłonne gruntować środkami Caparol-Haftgrund lub Putzgrund 610. Płyty z zawartością wodorozcieńczalnych składników mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol AquaSperrgrund.

Beton:
Oczyścić, usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność. Powierzchnie normalnie chłonne gruntować środkami Caparol-Haftgrund lub Putzgrund 610.

Nienośne powłoki:
Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub powłok tynków na bazie żywic syntetycznych usunąć całkowicie aż do podłoża. Podłoża porowate, osypujące się lub silnie chłonne gruntować środkami OptiGrund E.L.F. lub CapaSol LF Konzentrat.

Podłoża z nalotami grzybów i pleśni:
Nalot grzybów lub pleśni usunąć mechanicznie przez zeszczotkowanie na mokro, zeskrobanie lub zdrapanie. Podłoża zmyć grzybobójczym środkiem Capatox i dobrze wysuszyć.

Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów rozpuszczających tłuszcze i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384).

Niewielkie ubytki w podłożach:
Niewielkie ubytki uzupełniać szpachlówkami z grupy Caparol Akkordspachtel i odpowiednio zagruntować.

Sposób nakładania

Nakładanie wałkiem lub metodą natrysku.

Układ warstw

Warstwa pośrednia:
Putzgrund 610 zabarwiony odpowiednio do wybranego deseniu VarioPutz. Na kontrastowych i/lub słabo chłonnych podłożach może wystąpić potrzeba nałożenia podwójnej warstwy pośredniej. Podkłady nie zawierające piasku kwarcowego są nieodpowiednie.

Nakładanie wałkiem:
Przed użyciem tynk VarioPutz dobrze wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym lub ręcznie. Odpowiedni wałek przed rozpoczęciem pracy nasączyć i "rozwałkować" na osobnej powierzchni. Tynk nakładać obficie, nierozcieńczony, równomiernie krzyżowo metodą „mokrym na mokre” Po krótkim przeschnięciu (ok. 10 - 30 min) wygładzić miękkim pędzlem. W narożnikach wewnętrznych nakładać mniejszym wałkiem.

Natrysk:
Masę VarioPutz wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym i natryskiwać nie rozcieńczoną odpowiednim urządzeniem ruchami kolistymi. Powierzchni nie wykańczać wałkiem.
Dysza: 4–5 mm
Ciśnienie: 2,5–3,5 bar
Odległość od ściany ok.: 60 - 80 cm

Zużycie

Zużycie przy nakładaniu wałkiem:
Ok. 350 g/m2, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie metodą próby na danym podłożu.

Zużycie przy natrysku:
Ok. 800-1100 g/m2, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie metodą próby na danym podłożu.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+8°C przy wilgotności powietrza poniżej 65 %.

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65% wilgotności  warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 6-8 godz. Całkowicie wyschnięta i obciążalna po ok. 3 dniach. Przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności powyższe czasy ulegają proporcjonalnemu wydłużeniu.

Narzędzia

Odpowiednie wałki:
  • Wysokości włosa powinna wynosić pomiędzy 12 i 16 mm. Narzędzia umyć woda natychmiast po użyciu.

Odpowiednie narzędzie do natrysku:

  • Pistolet koszowy
    Narzędzia umyć woda natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Celem uniknięcia powstawania widocznych styków pasm roboczych oraz różnic kolorystycznych nakładać na większych powierzchniach bez przerw w jednym ciągu i stosować materiał z tej samej partii produkcyjnej.

Przy gruntowaniu materiałem Caparol-Tiefgrund TB wewnątrz pomieszczeń może pozostawać typowy dla niego zapach. Zapewnić dobrą wentylację. W pomieszczeniach wrażliwych stosować niskoaromatyczny materiał AmphiSilan-Putzfestiger.

W przypadku obróbki mas szpachlowych zawierających gips, moze dojść w wyniku wnikania wilgoci do powstania pęcherzy i odprysków. W związku z tym należy zapewnić szybkie wysychanie poprzez odpowiednie wietrzenie, wentylację pomieszczeń.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. W trakcie szlifowania stosować filtr P2. w trakcie obróbki i wysychania należy zapewnic odpowiednie wietrzenie. Nie jeść, nie pic i nie palić w trakcie pracy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Stosować filtr A2/P2. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Dalsze informacje zawiera Karta Charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać wyłącznie opakowania całkowicie opróżnione. Płynne pozostałości usuwać jak farby wodorozcieńczalne. Zaschnięte pozostałości materiału usuwać jak zaschnięte stare farby lub odpady domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF02

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych,  barwne pigmenty, wypełniacze mineralne, woda, środki błonotwórcze, dodatki, środki konserwujące.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja