caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/100911/037804_VarioPutz_13.png

Capadecor VarioPutz

Wielobarwna, matowa, bardzo ekonomiczna, wewnętrzna powłoka dekoracyjna z drobnych płatków, do nakładania wałkiem lub metodą natrysku.

Zastosowanie

Wielobarwna, odporna na uszkodzenia, ścienna powłoka wewnętrzna. Doskonale nadaje się do wykańczania ścian wewnętrznych w biurach, korytarzach, klatkach schodowych, poczekalniach, itp. pomieszczeniach.

Właściwości

  • Sprawdzone według AgBB
  • Ekonomiczna obróbka
  • Wysoce podatna na czyszczenie
  • Odporna na mechaniczne obciążenia
  • Możliwe wykonywanie poprawek i korekt powierzchni
  • Niepalna, klasa A2 wg DIN 4102 (klasyfikacja niemiecka)

Spoiwo

Dyspersja żywic tworzyw sztucznych, transparentne spoiwo z barwnymi płatkami.

Wielkość opakowań

12,5 kg

Barwa

Bezbarwne spoiwo z barwnymi płatkami.

Uwaga: Wszystkie desenie VarioPutz wymagają warstwy pośredniej z odpowiednio zabarwionego środka gruntujacego Putzgrund 610. Odpowiednie receptury znajdują sie w systemie ColorExpres w kolekcji "CD VarioPutz".

Desenie:Numer koloru:Oznaczenie koloru:
VarioPutz Nr. 13VP Nr. 13VP Nr. 13
VarioPutz Nr. 14VP Nr. 14VP Nr. 14
VarioPutz Nr. 19VP Nr. 19VP Nr. 19
VarioPutz Nr. 21VP Nr. 21VP Nr. 21
VarioPutz Nr. 23VP Nr. 23VP Nr. 23
VarioPutz Nr. 25VP Nr. 25VP Nr. 25
VarioPutz Nr. 27VP Nr. 27VP Nr. 27
VarioPutz Nr. 29VP Nr. 29VP Nr. 29
VarioPutz Nr. 30VP Nr. 30VP Nr. 30
VarioPutz Nr. 31VP Nr. 31VP Nr. 31
VarioPutz Nr. 32VP Nr. 32VP Nr. 32
VarioPutz Nr. 35VP Nr. 35VP Nr. 35
VarioPutz Nr. 41VP Nr. 41VP Nr. 41
VarioPutz Nr. 49VP Nr. 49VP Nr. 49
VarioPutz Nr. 51VP Nr. 51VP Nr. 51
VarioPutz Nr. 53VP Nr. 53VP Nr. 53
VarioPutz Nr. 55VP Nr. 55VP Nr. 55

Wskazówka:
Desenie zawierają płatki metaliczne, które są widoczne tylko przy bezpośrednim oświetleniu.

Rezeptury do barwienia Putzgrund 610 według 3D i kolekcji VarioPutz nie są identyczne. Z tego względu nie należy stosować receptur według 3D.

Stopień połysku

Matowy

Składowanie

Składować opakowania oryginalnie, fabrycznie zamknięte w pomieszczeniach chłodnych powyżej 0°C.

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

wartość-sd: ok. 0,10 m

Produkty uzupełniające

Putzgrund 610
Capadecor Vario-Finish Matt/Seidenmatt (zalecane jako ochronna powłoka zamykająca)

Wymagany stan podłoża

Podłoża powinny być nośne, czyste, suche i pozbawione wszelakich substancji mogących utrudniać przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Podłoża strukturalne:
Dobrze przylegające tapety rauhfaser lub z włókna szklanego, także tynki o delikatnej lub średniej strukturze po nałożeniu podkładu z materiału Putzgrund 610 można pokrywać masą VarioPutz. Należy uwzględnić przy tym, że różnice w strukturze podłoża nie zostaną zniwelowane. Może się okazać konieczne nałożenie drugiej warstwy VarioPutz.

Tynki cementowo-wapienne i cementowe:
Tynki zwarte, normalnie chłonne pokrywać bez wcześniejszego przygotowania. Tynki porowate i silnie chłonne zagruntować wstępnie środkiem OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat

Tynki gipsowe i maszynowe z grupy PIV:
Tynki gipsowe z zeszkliwiona powierzchnią przeszlifować, odkurzyć, gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger. Powierzchnie normalnie chłonne gruntować środkami Haftgrund EG lub Putzgrund 610.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Usunąć pozostałości szpachlówki. Miękkie szpachlowane miejsca wzmocnić przez zagruntowanie środkiem Dupa-Putzfestiger. Powierzchnie normalnie chłonne gruntować środkami Haftgrund EG lub Putzgrund 610. Płyty z zawartością wodorozcieńczalnych składników mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol AquaSperrgrund.

Beton:
Oczyścić, usunąć ewentualne pozostałości substancji zmniejszających przyczepność. Powierzchnie normalnie chłonne gruntować środkami Haftgrund EG lub Putzgrund 610.

Nienośne powłoki:
Nienośne powłoki z lakierów, farb dyspersyjnych lub powłok tynków na bazie żywic syntetycznych usunąć całkowicie aż do podłoża. Podłoża porowate, osypujące się lub silnie chłonne gruntować środkami OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat.

Podłoża z nalotami grzybów i pleśni:
Nalot grzybów lub pleśni usunąć mechanicznie przez zeszczotkowanie na mokro, zeskrobanie lub zdrapanie. Podłoża zmyć grzybobójczym środkiem Capatox i dobrze wysuszyć.

Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów rozpuszczających tłuszcze i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol - AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384).

Niewielkie ubytki w podłożach:
Niewielkie ubytki uzupełniać szpachlówkami z grupy Caparol Akkordspachtel i odpowiednio zagruntować.

Sposób nakładania

Nakładanie wałkiem lub metodą natrysku.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa pośrednia:
Putzgrund 610 zabarwiony odpowiednio do wybranego deseniu VarioPutz. Na kontrastowych i/lub słabo chłonnych podłożach może wystąpić potrzeba nałożenia podwójnej warstwy pośredniej. Podkłady nie zawierające piasku kwarcowego są nieodpowiednie.

Zwischenbeschichtung:
Nach erfolgter Untergrundvorbereitung wird Putzgrund 610 farblich abgestimmt auf den ausgewählten Farbton von VarioPutz (siehe Farb­ton-Übersicht) gleichmäßig deckend und kontrastfrei auftragen. Beschneidebereiche soweit möglich nachrollen.  
Auf schwach saugenden bzw. kontrastreichen Unter­gründen kann eine 2-malige Zwischen­­beschichtung erforderlich werden. Nicht quarzgefüllte Beschichtungen sind ungeeignet. Der Putzgrund muss gleichmäßig deckend und frei von Streifen/ Ungleichmäßigkeiten sein.

Nakładanie wałkiem:
Przed użyciem tynk VarioPutz dobrze wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym lub ręcznie. Odpowiedni wałek przed rozpoczęciem pracy nasączyć i "rozwałkować" na osobnej powierzchni. Tynk nakładać obficie, nierozcieńczony, równomiernie krzyżowo metodą „mokrym na mokre” Po krótkim przeschnięciu (ok. 10 - 30 min) wygładzić miękkim pędzlem. W narożnikach wewnętrznych nakładać mniejszym wałkiem.

Beschichtung im Rollauftrag:
1. Arbeitsgang:

Aufrühren des Materials mit einem langsam ­laufenden Rührwerk oder per Hand. Rolle vor der Beschichtung der Oberflächen bis zur Sättigung auf separater Fläche gründlich einarbeiten.
VarioPutz unverdünnt mit geeigneter Rolle ohne Rollenverlängerung nass in nass aufwalzen und gleichmäßig ­verteilen. 
Nach ausreichender Ablüftzeit mit weichen Bürstwerkzeugen (z.B. Oval­bürsten) nachwischen und Rollstruktur verschlichten. Die Ablüftzeit ­richtet sich nach den Objektbedingungen und beträgt ca. 10 - 30 Minuten. Bei sehr hoher Luftfeuchte kann es zu längeren Ablüftzeiten kommen. 

2. Arbeitsgang:
VarioPutz auf die getrocknete Fläche unverdünnt mit geeigneter Rolle ohne Rollenverlängerung nass in nass aufwalzen und gleichmäßig ­verteilen. 
Nach ausreichender Ablüftzeit mit weichen Bürstwerkzeugen (z.B. Oval­bürsten) nachwischen und Rollstruktur verschlichten. Die Ablüftzeit ­richtet sich nach den Objektbedingungen und beträgt ca. 10 - 30 Minuten. Bei sehr hoher Luftfeuchte kann es zu längeren Ablüftzeiten kommen. 

Hinweis: Bei widrigen Objektbedingungen wie zum Beispiel sehr hohen Temperaturen (über 30°C) sollte VarioPutz nicht mehr verarbeitet werden.


Natrysk:
Masę VarioPutz wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym i natryskiwać nie rozcieńczoną odpowiednim urządzeniem ruchami kolistymi. Powierzchni nie wykańczać wałkiem.

Dysza: 4–5 mm
Ciśnienie: 2,5–3,5 bar
Odległość od ściany ok.: 60 - 80 cm

Zużycie

Zużycie przy nakładaniu wałkiem:
Ok. 350 g/m2, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie metodą próby na danym podłożu.

Zużycie przy natrysku:
Ok. 800-1100 g/m2, dokładne zużycie można ustalić wyłącznie metodą próby na danym podłożu.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+8°C przy wilgotności powietrza poniżej 65 %.

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65% wilgotności  warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 6-8 godz. Całkowicie wyschnięta i obciążalna po ok. 3 dniach. Przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności powyższe czasy ulegają proporcjonalnemu wydłużeniu.

Narzędzia

Odpowiednie wałki:
  • Wysokości włosa powinna wynosić pomiędzy 12 i 16 mm. Narzędzia umyć woda natychmiast po użyciu.

Odpowiednie narzędzie do natrysku:

  • Pistolet koszowy
    Narzędzia umyć woda natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Celem uniknięcia powstawania widocznych styków pasm roboczych oraz różnic kolorystycznych nakładać na większych powierzchniach bez przerw w jednym ciągu i stosować materiał z tej samej partii produkcyjnej.

Przy gruntowaniu materiałem Caparol-Tiefgrund TB wewnątrz pomieszczeń może pozostawać typowy dla niego zapach. Zapewnić dobrą wentylację. W pomieszczeniach wrażliwych stosować niskoaromatyczny materiał AmphiSilan-Putzfestiger.

W przypadku obróbki mas szpachlowych zawierających gips, moze dojść w wyniku wnikania wilgoci do powstania pęcherzy i odprysków. W związku z tym należy zapewnić szybkie wysychanie poprzez odpowiednie wietrzenie, wentylację pomieszczeń.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, mieszanina 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) < 15 ppm.

Utylizacja

Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF02

Deklarowany skład produktu

żywica poliwinylowa, węglan wapnia, pigmenty mineralne/ wypełniacze, woda, konserwanty

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja