caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/241054/065716_VarioColl_12,5L_PL.png

Capadecor VarioColl

Nie powodujący żółknięcia klej do stosowania z płatkami VarioChips.

Zastosowanie

Wodorozcieńczalny, nie zawierający rozpuszczalników ani substancji zmiękczających specjalny klej o słabym zapachu przeznaczony do stosowania w połączeniu z płatkami VarioChips.

Właściwości

  • E.L.F.
  • Łatwy i ekonomiczny w obróbce
  • Dobra przyczepnośc do podloża
  • Długi czas zachowania właściwości roboczych (ok. 15-20 min.)
  • Odporny na alkalia
  • Nieżółknący

Spoiwo

Dyspersja żywic syntetycznych wg DIN 55945.

Wielkość opakowań

12,5 l okrągły pojemnik z tworzywa sztucznego.

Barwa

Biała. Uwaga - przy natryskiwaniu niektórych deseni płatków klej VarioColl należy odpowiednio zabarwić, patrz tabela w karcie technicznej nr. 810.

Składowanie

W chłodnym miejscu, w temperaturach dodatnich.

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Tynki grupy P II i P III:
Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki zagruntować środkami CapaSol RapidGrund lub CapaSol Konzentrat

Maszynowe  tynki  gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV:
Zagruntować środkiem Haftgrund EG. Tynki z zeszkliwiona powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Ścianki z elementów gipsowych:
Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem CapaSol LF, Capasol RapidGrund. Silnie utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą Haftgrund EG.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Dupa-Putzfestiger. Wykonać gruntowanie całości środkami HaftGrund EG, CapaSol RapidGrund oder CapaSol Konzentrat. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Beton:
Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące.

Beton komórkowy:
Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

Mur licowy z cegły  wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Nośne powłoki malarskie:
Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powierzchnie błyszczące i powłoki z lakierów zmatowić, odpylić i gruntować środkiem Haftgrund EG. W wypadku podłoży krytycznych jak np. stare powłoki z lakierów, farb olejnych lub powierzchnie wyługowane itp., z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Filtergrund grob. Podłoża w  ekstremalnie złym stanie np. płyty wiórowe z przebarwieniami, mocno zabrudzone nikotyną i/lub z plamami z wody gruntować środkiem Disbon 481 EP Uniprimer. W razie wątpliwości prosimy o kontakt  z konsultantami firmy Caparol.

Nienośne powłoki:
Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Haftgrund EG. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkiem CapaSol LF. Nienośne powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, powierzchnie oczyścić. Zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Farby klejowe:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Tapety nieprzylegające:
Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Nie powlekane tapety z włókna szklanego:
Gruntować środkiem Capaver Gewebegrundierung.

Powierzchnie pokryte pleśnią:
Nalot z pleśni i grzybów usunąć. Powierzchnie zmyć nie rozcieńczonym środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Powierzchnie zaplamione nikotyną, wodą, sadzą lub tłuszczem:
Wykonać izolującą warstwę gruntującą środkiem Caparol Filtergrund grob (karta informacyjna nr 845).

Niewielkie ubytki:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Uwaga:
Jeśli został zastosowany środek gruntujący Disbon EP Uniprimer 481 powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia na minimum 12 godz. Zwracamy również uwagę, iż czas schnięcia kleju VarioColl w połączeniu z płatkami VarioChips może ulec znacznemu wydłużeniu, jeśli mamy do czynienia ze szczególnie zwartym podłożem lub niekorzystnymi warunkami klimatycznymi panującymi w pomieszczeniu. Z uwagi na długi czas zachowania wlasciwości roboczych i w efekcie dłuższy czas oddziaływania na rozpouszczalne w wodzie składniki podłoża, należy najpierw zaizolować podłoża problematyczne środkiem Caparol Filtergrund grob. W przypadku obróbki mas szpachlowych zawierających gips należy z uwagii na długi okres oddziaływania wilgoci zapewnić szybkie wysychanie poprzez wietrzenie i odpowiednią temperaturę (aby uniknąć pęcznienia i powstawania pęcherzy).

Sposób nakładania

Nakładać wałkiem lub pędzlem.

Natrysk airless (pompa tłokowa: dysza 0,021–0,025 " i ciśnienie 170–190 bar; pompa membranowa: dysza 0,021–0,026 " i ciśnienie 150–180 bar).

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Nanosić obficie i równomiernie w celu uzyskania odpowiednio grubej warstwy umożliwiającej zatopienie płatków. Nanosić wałkiem z runa jagnięcego (średnia długość włosia) lub natryskiwać. Niektóre desenie płatków VarioChips wymagają zabarwienia kleju na odpowiedni odcień (patrz tabela w karcie nr. 810).

Zużycie

Zależnie od podłoża:
ok. 280 ml/m2 prz nakładaniu wałkiem,
ok. 350 ml/m2 przy natrysku airless.
Dokładne wartości zużycia należy ustalić na podstawie próby.

Warunki obróbki

conajmniej +5°C dla otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia

W temperaturze +20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 24 godzinach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2Hisothiazol-3-one.

Utylizacja

Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Kat. A/a: 30 g/l (2010)
Ten produkt zawiera maksymalnie 2 g/l LZO

Giscode

D1

Deklarowany skład produktu

żywica poliwinylowa, węglan wapnia, ditlenek tytanu, woda, środki pomocnicze, konserwanty

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja