caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/102660/038306_VarioColl_12,5L.png

Capadecor VarioColl

Nie powodujący żółknięcia klej do stosowania z płatkami VarioChips.

Zastosowanie

Wodorozcieńczalny, nie zawierający rozpuszczalników ani substancji zmiękczających specjalny klej o słabym zapachu przeznaczony do stosowania w połączeniu z płatkami VarioChips.

Właściwości

  • E.L.F.
  • Łatwy i ekonomiczny w obróbce
  • Dobra przyczepnośc do podloża
  • Długi czas zachowania właściwości roboczych (ok. 15-20 min.)
  • Odporny na alkalia
  • Nieżółknący

Spoiwo

Dyspersja żywic syntetycznych wg DIN 55945.

Wielkość opakowań

12,5 l okrągły pojemnik z tworzywa sztucznego.

Barwa

Biała. Uwaga - przy natryskiwaniu niektórych deseni płatków klej VarioColl należy odpowiednio zabarwić, patrz tabela w karcie technicznej nr. 810.

Składowanie

W chłodnym miejscu, w temperaturach dodatnich.

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Tynki grupy P II i P III:
Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez specjalnego przygotowania. Chropowate porowate i chłonne tynki zagruntować środkiem CapaSol LF.

Maszynowe  tynki  gipsowe oraz wapienno-gipsowe grupy P IV:
Zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Tynki z zeszkliwiona powierzchnią przeszlifować, oczyścić z pyłu i zagruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger.

Ścianki z elementów gipsowych:
Silnie chłonne płyty zagruntować środkiem CapaSol LF, Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan Putzfestiger. Silnie utwardzone, gładkie płyty powlec zwiększającą przyczepność warstwą gruntującą Caparol-Haftgrund.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachlówki. Miękkie i gładkie miejsca szpachlowane gipsem wzmocnić środkiem Caparol-Tiefgrund TB lub AmphiSilan-Putzfestiger. Całą powierzchnię zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Beton:
Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące.

Beton komórkowy:
Gruntować środkiem Capaplex rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.

Mur licowy z cegły  wapienno-piaskowej lub ceramicznej:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Nośne powłoki malarskie:
Matowe i słabo chłonne powłoki malować bezpośrednio. Powierzchnie błyszczące i powłoki z lakierów zmatowić, odpylić i gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. W wypadku podłoży krytycznych jak np. stare powłoki z lakierów, farb olejnych lub powierzchnie wyługowane itp., z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Filtergrund grob. Podłoża w  ekstremalnie złym stanie np. płyty wiórowe z przebarwieniami, mocno zabrudzone nikotyną i/lub z plamami z wody gruntować środkiem Disbon 481 EP Uniprimer. W razie wątpliwości prosimy o kontakt  z konsultantami firmy Caparol.

Nienośne powłoki:
Słabe powłoki z lakierów, farb lub tynków dyspersyjnych całkowicie usunąć. Słabo chłonne, gładkie powierzchnie gruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Piaszczące, pylące, porowate i/lub silnie chłonne tynki gruntować środkiem CapaSol LF. Nienośne powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, powierzchnie oczyścić. Zagruntować środkiem Caparol Tiefgrund TB.

Farby klejowe:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Nie malowane tapety typu „Rauhfaser” oraz papierowe tapety wytłaczane:
Malować bez wcześniejszego przygotowania.

Tapety nieprzylegające:
Całkowicie usunąć, zmyć resztki kleju i papieru. Gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB.

Nie powlekane tapety z włókna szklanego:
Gruntować środkiem Capaver Gewebegrundierung.

Powierzchnie pokryte pleśnią:
Nalot z pleśni i grzybów usunąć. Powierzchnie zmyć nie rozcieńczonym środkiem grzybobójczym Capatox i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Powierzchnie zaplamione nikotyną, wodą, sadzą lub tłuszczem:
Wykonać izolującą warstwę gruntującą środkiem Caparol Filtergrund grob (karta informacyjna nr 845).

Niewielkie ubytki:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Uwaga:
Jeśli został zastosowany środek gruntujący Disbon EP Uniprimer 481 powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia na minimum 12 godz. Zwracamy również uwagę, iż czas schnięcia kleju VarioColl w połączeniu z płatkami VarioChips może ulec znacznemu wydłużeniu, jeśli mamy do czynienia ze szczególnie zwartym podłożem lub niekorzystnymi warunkami klimatycznymi panującymi w pomieszczeniu. Przy zastosowaniu środka Caparol-Tiefgrund TB może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W pomieszczeniach „szczególnie wrażliwych” stosować AmphiSilan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu. Z uwagi na długi czas zachowania wlasciwości roboczych i w efekcie dłuższy czas oddziaływania na rozpouszczalne w wodzie składniki podłoża, należy najpierw zaizolować podłoża problematyczne środkiem Caparol Filtergrund grob. W przypadku obróbki mas szpachlowych zawierających gips należy z uwagii na długi okres oddziaływania wilgoci zapewnić szybkie wysychanie poprzez wietrzenie i odpowiednią temperaturę (aby uniknąć pęcznienia i powstawania pęcherzy).

Sposób nakładania

Nakładać wałkiem lub pędzlem.

Natrysk airless (pompa tłokowa: dysza 0,021–0,025 " i ciśnienie 170–190 bar; pompa membranowa: dysza 0,021–0,026 " i ciśnienie 150–180 bar).

Układ warstw

Nanosić obficie i równomiernie w celu uzyskania odpowiednio grubej warstwy umożliwiającej zatopienie płatków. Nanosić wałkiem z runa jagnięcego (średnia długość włosia) lub natryskiwać. Niektóre desenie płatków VarioChips wymagają zabarwienia kleju na odpowiedni odcień (patrz tabela w karcie nr. 810).

Zużycie

Zależnie od podłoża:
ok. 280 ml/m2 prz nakładaniu wałkiem,
ok. 350 ml/m2 przy natrysku airless.
Dokładne wartości zużycia należy ustalić na podstawie próby.

Warunki obróbki

conajmniej +5°C dla otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia

W temperaturze +20°C i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 24 godzinach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. W trakcie szlifowania stosować wklady filtrujace A2/P2. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów, nie przyjmować pokarmów, plynow i nie palić tytoniu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska.

Utylizacja

Całkowicie opróżnione opakowania nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiazujacymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Kat. A/a: 30 g/l (2010)
Ten produkt zawiera maksymalnie 2 g/l LZO

Giscode

D1

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic polioctanu winylu, ditlenek tytanu (biel tytanowa), węglan wapnia, woda, dodatki, konserwanty.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja