caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/227003/063474_TopLasur_NQG_PL.png

TopLasur NQG

Gotowa do użycia lazura z formułą NQG, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie

Dekoracyjna lazura do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na nośnych, strukturalnych podłożach. Wewnątrz do stosowania na podłożu wykonanym produktem - MultiStructur Style.

Bardzo dobrze nadaje się do odświeżania kamieni naturalnych, odświeża barwę kamienia, i zapewnia ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Właściwości

  • Szybkie wysychanie po opadach i rosie
  • Odporna na praktycznie każde warunki atmosferyczne
  • Bardzo dobra trwałość barwy
  • Wysoce dyfuzyjna
  • Przepuszczalna dla CO2
  • Transparentna, możliwe barwienie
  • Dobra przyczepność do podłoży mineralnych
  • Przyjazna dla środowiska

Spoiwo

Hybrydowe spoiwo silikatowo / organiczne.

Wielkość opakowań

5 l, 10 l

Barwa

Biała-transparentna.

TopLasur NQG można barwić w systemie barwienia maszynowego ColorExpress na wszystkie dostępne kolory. Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia, należy sprawdzić przed użyciem dokładność koloru. Barwę oraz transparentność lazury należy ustalić poprzez próbne malowanie. Dopuszcza się nieznaczne różnice koloru między różnymi partiami produkcyjnymi.

Na stykających się obszarach jednej powierzchni używać produktu z jednej partii produkcyjnej. Jeśli nie jest to możliwe (np. na dużych powierzchniach) – aby uniknąć ewentualnych różnic kolorystycznych, produkt pochodzący z różnych partii produkcyjnych zmieszać ze sobą przed użyciem.

W przypadku stosowania słabo kryjących kolorów (np. czerwonych, pomarańczowych, żółtych), zaleca się wykonanie warstwy podkładowej jaśniejszym lub mniej intensywnym kolorem kryjącym o zbliżonej barwie, zrobionym na bazie białej (B1). Potrzebne może okazać się także naniesienie dodatkowej warstwy nawierzchniowej.

TopLasur NQG można barwić wyłącznie odpornymi na działanie światła, nieorganicznymi pigmentami. Tylko takie pigmenty w połączeniu z odpornym na kredowanie spoiwem hybrydowym NQG zapewniają technologicznie najlepszą stabilność koloru.

Stopień połysku

Satynowy mat, G2

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C. Napoczęte opakowania przechowywać szczelnie zamknięte. Składować do 12 miesięcy.

Gęstość

ok. 1,1 g/cm3

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

< 0,1 m (wysoka), V1

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość-w): ok. 0,25 [kg/(m2· h0,5)] (średnia) W2
Barwienie może w nieznacznym stopniu zmieniać parametry techniczne farby.

Produkty uzupełniające

Sylitol-Minera
AmphiSilan Compact
MultiStructur Style

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nowe i bezusterkowe systemy ociepleń z wyprawami z tynków, akrylowych, silikonowych, cementowo-wapiennych (PII)/minmalna wytrzymałość na ściskanie 1,5 N/mm2 według PN EN 998-1:
Stare tynki oczyścić na mokro odpowiednią metodą. W przypadku zmywania tynków ciepłą wodą pod ciśnieniem, temperatura wody nie może przekraczać 60°C a ciśnienie maks. to 60 bar. Po oczyszczeniu pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nanosić farbę odpowiednią dla istniejącego tynku wierzchniego zgodnie ze wskazówkami opisanymi poniżej.

Tynki PII, PIII/minmalna wytrzymałość na ściskanie 1,5 N/mm2 według PN EN 998-1:
W zależności od warunków atmosferycznych, nowe tynki można malować po około 2 tygodniach o ile wysychały w odpowiednich warunkach atmosferycznych tzn. temp. +20˚C i wilgotność powietrza 65%. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (deszcz, mgła) czas ten ulega wydłużeniu. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wykwitów wapiennych w wypadku barwnych wymalowań zalecane jest wykonanie warstwy podkładowej środkiem gruntującym CapaGrund Universal.

Stare tynki: miejsca naprawiane musza być związane i suche.  Porowate i/lub silnie chłonne, lekko piaszczące tynki zagruntować środkiem OptiSilan TiefGrund. Na mocno piaszczące, pylące tynki, zastosować środek Dupa-Putzfestiger.

Nowe tynki silikatowe:
Malować Histolith Antik Lasur.

Istniejace powłoki farb i tynków silikatowych:
Usunąć mechanicznie lub wodą pod ciśnieniem. Nie przylegające, zwietrzałe powłoki usunąć poprzez zeszlifowanie, zeskrbanie, zdrapanie. Zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Beton komórkowy z istniejącą nośną powłoka malarską:
Nieuszkodzone powierzchnie oczyścić. Zagruntować środkiem gruntującym CapaGrund Universal. W przypadku uszkodzonych powłok na betonie komórkowym, zalecamy program produktów Disbon.

Beton:
Zabrudzone lub pylące i ścierające się powierzchnie betonowe oczyścić mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Powierzchnie słabo chłonne, względnie gładkie gruntować CapaGrund Universal. Powierzchnie silnie chłonne gruntować środkami OptiSilan TiefGrund lub CapaSol RapidGrund. Powierzchnie pylące gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Płyty wiórowo-cementowe:
Z powodu wysokiej alkaliczności, aby zapobiec wykwitom wapiennym należy zagruntować środkiem Disbon 481 EP-Uniprimer.

Mur licowy z cegły ceramicznej:
Do malowania nadają się tylko mrozoodporne cegły licowe lub klinkierowe bez zanieczyszczeń. Mur nie może mieć spękanych spoin i wykazywać wykwitów solnych. Gruntować środkiem Dupa-grund. Jeśli po położeniu warstwy pośredniej pojawiają się brązowe przebarwienia, warstwę wierzchnią wykonać rozpuszczalnikową farbą Duparol.

Nośne powłoki farb dyspersyjnych i na bazie żywic silikonowych:
Zanieczyszczone, kredujące stare powłoki, oczyścić woda pod ciśnieniem. Wykonać gruntowanie środkiem CapaGrund Universal. W przypadku innej metody czyszczenia (zmywanie, szczotkowanie) zastosować środek gruntujący Dupa-Putzfestiger.

Nośne powłoki tynków dyspersyjnych i silikonowych:
Stare tynki oczyścić odpowiednią metodą. W przypadku czyszczenia na mokro powierzchnie dobrze osuszyć przed dalsza obróbką.

Nienośne powłoki mineralne:
Całkowicie usunąć stosując odpowiednią metodę. W wypadku czyszczenia na mokro, przed dalszą obróbką pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Zagruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Nienośne powłoki farb dyspersyjnych, na bazie żywic silikonowych, powłoki tynków dyspersyjnych i na bazie żywic silikonowych:
Całkowicie usunąć stosując odpowiednia metodę, np. mechanicznie lub przez wytrawianie i następnie czyścienie na mokro wodą pod ciśnieniem.

Na słabo chłonnych bądź gładkich powierzchniach zastosować gruntowanie środkiem CapaGrund Universal. Na pylących, piaszczycach, chłonnych powierzchniach zastosować środek gruntujący Dupa-Putzfestiger.

Powierzchnie zanieczyszczone spalinami lub sadzą:
Pomalować bezwodną fasadową farbą Duparol.

Spękane tynki lub beton:
Stosować produkty PermaSilan lub Cap-elast.

Kamień naturalny:
Kamień naturalny powinien być zwarty, suchy i pozbawiony wykwitów. Kamień zwietrzały na powierzchni przed malowaniem wzmocnić przez wielokrotne nasączanie środkiem Histolith Steinfestiger. Kamień zabrudzony oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem. Naprawy kamienia nie powinny być wykonywane zaprawami tynkarskimi, lecz specjalnymi materiałami stosowanymi jako substytut kamienia. Miejsca naprawiane muszą dobrze związać i przed malowaniem powinny być odpowiednio fluatowane i zmyte.

Wstępująca wilgoć:
Wstępująca wilgoć przedwcześnie niszczy powłoki. Trwały efekt uzyskuje się tylko przez założenie odpowiedniej izolacji. Dobre i długotrwałe rozwiązanie stanowi zastosowanie materiałów z systemu tynków renowacyjnych Histolith Sanierputz-system. Szczególnie w przypadku starszych budynków korzystne jest wykonanie pomiędzy cokołem a gruntem warstwy drenażowej ze żwiru.

Powierzchnie z wykwitami solnymi:
Występującą na powierzchni sól usunąć przez zeszczotkowanie na sucho. Zagruntować środkiem Dupa-grund.  W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji trwałego przylegania warstwy i likwidacji wykwitów solnych.

Ubytki:
Małe ubytki naprawić szpachlówką Caparol-Fassaden‑Feinspachtel. Większe ubytki do 20 mm zaleca się reperować mineralną szpachlówką Histolith-Renovierspachtel. Miejsca szpachlowane należy zagruntować. Uwzględnić informacje techniczne.

Powierzchnie wewnętrzne

Tynki grupy PII i PIII/minmalna wytrzymałość na ściskanie 1,5 N/mm2 według PN EN 998-1:
Mocne, normalnie chłonne tynki malować bez uprzedniego przygotowania. Na porowatych, piaszczących, chłonnych tynkach zastosować środek gruntujący OptiSilan TiefGrund bzw. CapaSol RapidGrund.

Gips i tynki maszynowe z grupy PIV/minmalna wytrzymałość na ściskanie 1,5 N/mm2 według PN EN 998-1:
Wykonać gruntowanie środkiem Haftgrund EG. Tynki gipsowe ze szklistą powierzchnią przeszlifować, odpylić i wykonać gruntowanie środkiem Dupa-Putzfestiger.

Płyty gipsowe:
Na silnie chłonących elementach zastosować gruntowanie środkiem OptiSilan TiefGrund lub Dupa-Putzfestiger. Na twardych, gładkich płytach wykonać  warstwę zwiększająca przyczepność środkiem Haftgrund EG.

Płyty gipsowo-kartonowe.
Zeszlifować nadmiar masy szpachlowej. Miękkie i szlifowane miejsca utwardzić środkiem Dupa-Putzfestiger. Wykonać gruntowanie środkiem Haftgrund EG, OptiSilan TiefGrund lub CapaSol RapidGrund. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-AquaSperrgrund.

Beton:
Usunąć pozostałości środków zmniejszających przyczepność, a także substancje pylące i piaszczące.

Beton komórkowy:
Wykonać gruntowanie środkiem Capaplex, rozcieńczonym wodą 1:3.

Mur licowy z cegły wapienno-piaskowej i cegły ceramicznej:
Malować bez specjalnego przygotowania.

Powłoki nośne:
Powłoki matowe i słabo chłonne malować bez wcześniejszego przygotowania. Powłoki błyszczące i powłoki lakiernicze zmatowić (przeszlifować). Wykonać gruntowanie środkiem Haftgrund EG.

Powłoki nienośne:
Nienośne powłoki z farb dyspersyjnych, lakierów, tynków z żywic syntetycznych usunąć. Podłoża słabo chłonne i gładkie malować bez gruntowania. Podłoża porowate, piaszczące, względnie silnie chłonne gruntować środkami OptiSilanTiefGrund lub CapaSol RapidGrund. Nienośne powłoki z farb mineralnych usunąć mechanicznie, podłoża odkurzyć. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Powłoki z farb klejowych:
Zmyć do podłoża. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Niemalowane tapety papierowe, wytłaczane i typu „Rauhfaser”:
Malować bez przygotowania.

Tapety nie przyczepne do podłoża:
Całkowicie usunąć. Zmyć pozostałości kleju i tapety. Gruntować środkiem Dupa-Putzfestiger.

Podłoża zagrzybione:
Nalot z pleśni i grzybów usunąć mechanicznie przez zeszczotkowanie lub zeskrobanie na sucho. Powierzchnie zmyć środkiem grzybobójczym i zostawić do całkowitego wysuszenia. Gruntować zgodnie z rodzajem i właściwościami podłoża. Na podłożach silnie zaatakowanych wykonać warstwę wierzchnią farbami Indeko-W, Malerit-W lub Fungitex-W.

Podłoża z plamami wodnymi, nikotynowymi, z sadzy lub tłuszczu:
Zabrudzenia nikotyną, sadzami, tłuszczami zmyć wodą z dodatkiem detergentów i dobrze wysuszyć. Wyschnięte zacieki wodne zeszczotkować na sucho. Wykonać powłokę izolująco- odcinającą środkiem Caparol AquaSperrgrund (karta informacyjna nr 384). Na powierzchniach silnie zabrudzonych wykonać warstwę wierzchnią farbą Aqua-Inn Nr.1

Drewno i materiały drewnopochodne:
Malować wodorozcieńczalnymi, przyjaznymi dla środowiska lakierami Capacryl Acryl-Lack lub Capacryl PU-Lack.

Uzupełnianie drobnych ubytków:
Po odpowiednim przygotowaniu uzupełniać szpachlówkami Caparol-Akkordspachtel, w razie potrzeby miejsca naprawione zagruntować.

Sposób nakładania

Do wykonania powłoki lazurowej nadają się szczotki malarskie, pędzle, gąbka naturalna, lub ściereczka. Wybór zależny jest od wymaganego efektu końcowego.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwę pośrednia wykonać środkiem Sylitol-Minera, AmphiSilan-Compact lub MultiStructure Style (tylko we wnętrzach) nadając gąbką strukturę powierzchni, w kolorze białym lub zbliżonym do koloru lazury. Tynki strukturalne również nadają się jako warstwa pośrednia. W przypadku gładkich podłoży nie jest możliwe uzyskanie powierzchni bez smug.

Warstwę wierzchnią wykonać zależnie od wymaganego efektu końcowego, poprzez 1-3 krotne nałożenie lazury TopLasur NQG w wybranym kolorze. Transparentność lazury regulujemy poprzez rozcieńczanie wodą do maksymalnie 30%. Kolejne warstwy mogą być nakładane zależnie od potrzeb, metodą „mokre na mokre” lub po przeschnięciu. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, lazurę nakładać w jednym cyklu roboczym metodą mokre na mokre.

Zużycie

Ok. 100-150 ml/m2 na jedna warstwę.
Zużycie zwiększa się w zależności od chłonności i struktury podłoża. Podane wartości są jedynie szacunkowe. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez malowanie próbne.

Warunki obróbki

Temperatura minimalna +8°C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

Zachować co najmniej 12 godzinne przerwy technologiczne pomiędzy malowaniem poszczególnych warstw. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu. W pomieszczeniach wewnętrznych należy po obróbce zapewnić odpowiednie wietrzenie pomieszczenia.

Czyszczenie narzędzi

Woda, ewentualnie z dodatkiem detergentu natychmiast po użyciu. W czasie przerw technologicznych, narzędzia pozostawić zanurzone w wodzie lub farbie.

Wskazówka

Nie nakładać przy bezpośrednim nasłonecznieniu, podczas deszczu, przy bardzo dużej wilgotności powietrza (mgła) ani przy silnym wietrze. W takim przypadku na rusztowaniu założyć osłony. Należy sprawdzić możliwość wystąpienia nocnych przymrozków. Nie nadaje się do malowania powierzchni poziomych obciążonych wodą.

Elewacje które podlegają specjalnym uwarunkowaniom obiektowym lub są narażone na silniejszy wpływ wilgoci poprzez niekorzystne warunki  atmosferyczne, narażone są na zagrzybienie. Zaleca się w takim wypadku zastosowanie produktów specjalnych takich jak np.: ThermoSan, Muresko-Premium. Produkty te zawierają środki które opóźniają wzrost grzybów i glonów.
W wypadku ciemnych kolorów duże obciążenie mechaniczne powierzchni np. zadrapania może powodować pojawienie się widocznych jasnych smug (tzw. efekt pisania).  Jest to typowa cecha wszystkich elewacyjnych farb matowych.

Na zwartych, chłodnych podłożach lub wskutek wydłużonego wysychania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgła) na powierzchni farby mogą pojawić się żółtawo-przeźroczyste lekko błyszczące i klejące się wycieki. Te substancje pomocnicze są wodorozpuszczalne i ulegają spłukaniu po wystąpieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu. Jakość wyschniętej powłoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu.
W razie chęci / potrzeby przemalowania powierzchni na której wystąpiły wycieki substancji pomocniczych należy je najpierw usunąć - zmoczyć i po krótkim czasie zmyć całkowicie. Należy wykonać dodatkowe gruntowanie środkiem CapaGrund Universal. Przy nakładaniu farby w sprzyjających warunkach atmosferycznych zjawisko to nie występuje.

Wykonanie poprawek na powierzchniach pokrytych lazurą nie jest możliwe.

Tolerancja na inne materiały:
Aby zachować specjalne właściwości, nie należy mieszać TopLazur NQG z innymi materiałami malarskimi.

Zabezpieczenie elementów budowli:
Wystające części budynku takie jak gzymsy, parapety okienne, zwieńczenia murów itd., należy odpowiednio zabezpieczyć, aby uniknąć powstawania zabrudzeń lub silnego zawilgocenia ścian.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2- methyl-2H-isothiazol-3-one.

Utylizacja

Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 30 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF02

Deklarowany skład produktu

Spoiwo hybrydowe (organiczno-silikonowe/akrylat), silikaty, woda, etery glikolowe, alifatyczne, dodatki, substancja konserwująca

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja

Osiedle Wilgi Park 1, ul. Wilgi 15,…

Pałac Miłków