caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/256706/068745_DecoLasurGlanzend_2_5_L_PL.png

Deco-Lasur glänzend

Dyspersyjna, błyszcząca lazura do powierzchni wewnętrznych.

Zastosowanie

Do wykonywania dekoracyjnych powłok lazurniczych wewnątrz pomieszczeń. Przeznaczona do stosowania na gładkich podłożach i tynkach. We wnętrzach do wykonywania dekoracyjnych powlok na tapetach typu Rauhfaser i tapetach z włókna szklanego jak rówież FantasticFleece i MultiStructurStyle.

Właściwości

 • Transparentna
 • Odporna na szorowanie na mokro - 1 klasa wg PN EN 13 300
 • Hydrofobowa
 • Dyfuzyjna
 • Wysoce przyczepna
 • Wodorozcieńczalna, przyjazna dla środowiska, o słabym neutralnym zapachu
 • Tiksotropowa
 • Standard E.L.F.

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945.

Wielkość opakowań

2,5 l, 5 l

Barwa

Transparentna.

Można barwić w systemie barwienia maszynowego ColorExpress lub samodzielnie barwnikami CaparolColor (dawne AlpinaColor).  

Uwaga:
Barwniki AVA oraz pasty barwiące na bazie organicznych pigmentów są światłotrwałe i odporne na działanie promieniowania UV w ograniczonym zakresie.

Stopień połysku

Błyszcząca.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu powyżej temp. 0°C. Napoczęte opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Gęstość

ok. 1,00 g/cm3

Produkty uzupełniające

 • Perlatec Gold/Silber
 • Pearl White/Red/Green/Blue
 • Switch Desert Light/Lagoon Water

Pigmenty Perlglanz nadające powierzchniom atrakcyjny perłowy połysk. Przeznaczone do powierzchni wewnętrznych.

Ilośc pigmentu na 5,0 l-Deco-Lasur glänzend:
1 % = 50 g
2 % = 100 g
3 % = 150 g
4 % = 200 g
5 % = 250 g
6 % = 300 g
7 % = 350 g

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Sposób przygotowania podłoża zależy od jego rodzaju i właściwości. Przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych produktów użytych do przygotowania podłoża.

Wskazówki:
Lazury ścienne to środki bezbarwne, które eksponują barwę i fakturę podłoża. Poprzez kolor, stopień rozcienczenia, grubość warstwy lazury, rodzaj użytego narzędzia oraz chłonność i stan podłoża możemy wpływać na ostateczny wygląd powłoki. W celu uzyskania właściwego efektu niezbędne jest wykonanie próby na obiekcie. Wrażenie dużego kontrastu uzyskuje się nanosząc zabarwioną na ciemny kolor lazurę na jasną warstwę pośrednią.

Sposób nakładania

Do nanoszenia lazury DecoLasur nadają się używane szczotki malarskie, pędzle, gąbki naturalne lub szmatki. Wybór odpowiedniego narzędzia zależy od wybranej metody lazurowania.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa pośrednia:
Wykonać środkiem Caprol-Haftgrund, Putzgrund 610, MultiStrukturStyle lub Amphibolin. Matowe farby dyspersyjne, ze względu na swoją chłonność nie nadają się do stosowania jako warstwa pośrednia. Po wykonaniu warstwy pośredniej powierzchnie przeznaczone do lazurowania muszą być jednolite kolorystycznie i równomiernie chłonne.

Warstwa końcowa:
Malować 1–3 razy lazurą DecoLasur glänzend zabarwioną w systemie ColorExpress lub barwnikami CaparolColor (dawna AlpinaColor)  lub Amphibolin Voll- und Abtönfarbe (AVA). W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej lazurę Deco-Lasur glänzend można rozcieńczyć maks. 20% środka CapaSol LF lub wodą.

W wypadku lazurowania powierzchni pokrytych tapetami FantasticFleece należy koniecznie uwzględnić informacje zawarte w KT nr 891. Aby uzyskać wyższy stopień połysku można w drugim przejściu nałożyć szczotką lazurę –neutralną- w sposób jak opisano powyżej. W celu osiągnięcia perłowego połysku w zależności od pożądanego efektu do lazury dodać 1 – 7 % pigmentu (patrz karta nr 816). Po dodaniu pigment równomiernie rozprowadzić w lazurze.

Zużycie

Ok. 80-200 ml/m2 na jedną powłokę. W zależności od chłonności i struktury podłoża zużycie może być odpowiednio większe. Podane wartości są danymi orientacyjnymi. Dokładne zużycie należy ustalić na podstawie bezpośredniej próby na obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+5°C dla otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia

W zależności od zastosowanej techniki lazurowania kolejne warstwy należy nakładać metodą „mokrym w mokre” lub pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw pozostawić 12 godzinne przerwy technologiczne. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu myć wodą z ew. dodatkiem detergentów.

Wskazówka

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na kontakt z wodą. Aby uniknąć śladów po wałku warstwę gruntującą i pośrednią nakładać szczotką.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiałów do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska.
Bliższe informacje patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/b) wynosi: 100 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 1 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF01

Deklarowany skład produktu

Żywica poliakrylanu, woda, dodatki, konserwanty.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl