caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/248297/066831_ArteLasur_2_5_L_PL.png

Capadecor Arte-Lasur

Gotowa do użycia lazura ścienna na bazie akrylanów z zawartością białych cząstek.

Zastosowanie

Specjalna lazura do uzyskiwania bardzo atrakcyjnych, dekoracyjnych powłok lazurniczych na powierzchniach wewnętrznych.
Składnikiem lazury są jasno pigmentowane cząstki zachowujące swój jasny kolor podczas barwienia materiału i tworzące na jasnych podłożach niepowtarzalny efekt dekoracyjny.

Właściwości

  • Wodorozcieńczalna, ekologiczna, o słabym neutralnym zapachu
  • Klasa 2 odporności na szorowanie na mokro wg PN EN 13300 (Podatna na zmywania wodą z dodatkiem neutralnych/łagodnych detergentów)
  • Umożliwia nanoszenie poprawek
  • Lazurę można barwić maszynowo w systemie ColorExpress

Spoiwo

Dyspersja akrylowa.

Wielkość opakowań

2,5 l, 5 l

Barwa

Przezroczysta z zawartością białych cząstek

Barwienie:
Lazurę Arte-Lasur można barwić maszynowo w systemie ColorExpress na ponad 350 kolorów wg kolekcji kolorystycznej Caparol 3D-System plus. Należy pamiętać, że odcień lazury na ścianie może różnić się od wzoru oryginalnego z wzornika 3D ze względu na swój laserunkowy charakter, sposób nanoszenia, grubość nałożonej warstwy oraz barwę podłoża.

Stopień połysku

Zasycha tworząc powłokę o satynowo matowym połysku.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu powyżej temp. 0°C. Napoczęte opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Gęstość

ok. 1,0 g/m3

Produkty uzupełniające

  • Metallocryl Interior
  • Pearl White
  • Switch Desert
  • Switch Lagoon

Pigmenty nadające powierzchniom atrakcyjny perłowy połysk. Przeznaczone do powierzchni wewnętrznych w połączeniu z produktami: Arte-Lasur, Arte-Lasur Color i Deco-Lasur glänzend. Do produktów Arte-Lasur można dodać od 1 % do 5 % pigmentu (proszę uwzględnić informacje zawarte w karcie technicznej nr. 816).

Ilości pigmentu dla opakowania 2,5 l:
1 % =   25 g 
2 % =   50 g 
3 % =   75 g 
4 % = 100 g
5 % = 125 g

Ilości pigmentu dla opakowania 5,0 l:
1 % =   50 g
2 % = 100 g 
3 % = 150 g 
4 % = 200 g
5 % = 250 g

Wpływ na powierzchnię:
W zależności od rodzaju i barwy warstwy pośredniej jak również ilości dodanego pigmentu do Arte-Lasur, możemy osiągnąć różnorodne efekty powierzchni.

Wskazówki i porady

Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody, w szczególności złą jakość wymalowania, będące wynikiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w tej karcie.

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1 zewnętrzne typ2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo/ (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste, pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto podłoża powinny być gładkie lub delikatnie fakturowane oraz równe.

Podłoża alkaliczne są nieodpowiednie dla produktu Capadecor ArteLasur.

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być jednorodne kolorystycznie. Zalecamy wcześniejsze przygotowanie podłoża pigmentowanymi na biało, sorpcyjnymi ale nie zbyt mocno chłonnymi materiałami. Na nowych tapetach typu"Rauhfaser" lub tapetach z włókna szklanego, nakładać warstwę pośrednią bez ich wcześniejszego gruntowania. Należy przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych materiałów stosowanych jako warstwy podkładowe i posrednie.

Wskazówki wykonawcze:
Lazury ścienne to materiały bezbarwne, które eksponują barwę i fakturę podłoża. W celu uzyskania właściwego efektu niezbędne jest wykonanie próby na obiekcie.

Wrażenie dużego kontrastu uzyskuje się nanosząc zabarwioną na ciemny kolor lazurę na jasną warstwę pośrednią. W przypadku stosowania lazur bardzo jasnych na podłożach o mocnej i wyrazistej fakturze, jasno pigmentowane cząstki są słabo widoczne.

Im większa grubość nakładanej powłoki tym większy jest jej stopień połysku. Powierzchnie o szlachetnym, eleganckim wyglądzie uzyskiwane są poprzez dodanie do lazury pigmentów o perłowym połysku w ilości od 1 do 5 %. Pigmenty należy równomiernie rozprowadzić (przestrzegać wytycznych zawartych w karcie technicznej 816).

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Warstwa podkładowa:
Caparol-Haftgrund do wykonywania gładkich powłok
Putzgrund 610 do wykonywania lekko szorstkich powłok o mineralnej optyce
MultiStructurStyle fein/mittel do strukturalnych powłok o mineralnej optyce
Metallocryl INTERIOR do wykonywania powłok o metalicznej optyce

Uwaga:
Aby uniknąć śladów po wałku warstwę gruntującą i pośrednią nakładać szczotką. Lazury Arte-Lasur nie nakładać bezpośrednio na alkaliczne podłoża (np. farby lub tynki silikatowe).

Warstwa wierzchnia:
Arte-Lasur ma konsystencję gotową do nakładania, nie należy jej rozcieńczać. Zalecamy cało-powierzchniowe nakładanie owalnymi szczotkami lub szerokimi pędzlami. Narzędzie prowadzić krótkimi, krzyżowymi pociągnięciami. Po krótkim czasie odpowietrzenia się świeżo nałożonej lazury powierzchnię wygładzić i nadać jej ostateczny wygląd suchą, miękką szczotką. Zależnie od oczekiwanego efektu można nałożyć kolejny kolor metodą „mokrym w mokre” lub po wyschnięciu pierwszej powłoki. Dwukrotne nałożenie lazury powoduje powstanie powłoki o bardziej intensywnej barwie, w powłoce występuje znacznie więcej białych cząstek, wzrasta również odporność mechaniczna powłoki. Druga nie zabarwiona warstwa lazury powoduje wzrost ilości białych cząstek w powłoce oraz wzrost intensywności koloru powłoki.

Bild 12 (004219.jpg)Bild 13 (004220.jpg)Bild 14 (004221.jpg)

Warstwę podkładową wykonać farbą gruntującą Caparol Putzgrund 610 nakładając szczotką ruchami krzyżowymi lub MultiStructurStyle nakladając wałkiem (barwienie maszynowe systemie ColorExpress )

Po wyschnieciu warstwy podkładowej szczotką, ruchami krzyżowymi nakładać lazurę Arte-Lasur.Po krótkim czasie „odpowietrzenia się” lazury powierzchnię wygładzić miękką, suchą szczotką.

 

Zużycie

Ok. 110–170 ml/m2 na jedną powłokę.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania:
+5°C dla otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po ok. 4 godz.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu myć wodą z ew. dodatkiem detergentów.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Zapobiegać przedostaniu się materiałów do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/l) wynosi: 200 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 50 g/l LZO

Kod produktu farby i lakiery

M-DF02

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych, wypełniacze mineralne, woda, substancje błonotwórcze, dodatki, konserwanty.

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
tel. +48 22 544 20 40
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja