Ochrona gleby i wody

W przypadku stosowania substancji stanowiących zagrożenie dla wód nie wolno popełnić najmniejszego błędu. Wszystkie instalacje i obiekty przeznaczone do magazynowania, napełniania i przeładunku oraz produkcji, obróbki i stosowania tych substancji muszą być zatem starannie zabezpieczone przed przedostawaniem się do środowiska cieczy stanowiących potencjalne zagrożenie dla wód gruntowych. Dlatego należy unikać nieszczelności w podłogach betonowych lub jak najszybciej skutecznie i trwale je zamykać. Nie ma przy tym znaczenia, czy dana substancja jest palna czy nie.

UNIEMOŻLIWIENIE PRZECIEKÓW

Chemikalia mogą potencjalnie przedostawać się do gleb. Wykonanie w odpowiednim momencie powłoki przy zastosowaniu właściwie dobranego produktu ochrony budynków DISBON zapewni szczelną powierzchnię, uniemożliwiając przedostawanie się agresywnych substancji do stalowych konstrukcji zbrojących czy nawet do rdzenia elementu konstrukcyjnego. Dzięki temu posadzki z fachowo wykonaną powłoką długo pozostają nienaruszone.

POWSTRZYMANIE CHLORKÓW

Odpowiednio wczesne zastosowanie produktów ochrony budynków DISBON znacznie opóźnia procesy korozji pod wpływem chlorków. Trwałe powłoki posadzkowe zatrzymują szkodliwe chlorki już na powierzchni elementu konstrukcyjnego, uniemożliwiając im przedostanie się do stalowych elementów zbrojenia, na których z pewnością w krótkim czasie powstałyby wżery korozyjne. Do wykonania powłok takich powierzchni stosowane są niezawierające rozpuszczalników systemy na bazie sprężystych żywic epoksydowych o wysokim stopniu sieciowania. Systemy te zostały poddane badaniom zgodnie z niemiecką ustawą o gospodarce wodnej (WHG) i dopuszczone do stosowania jako systemy do ochrony wód gruntowych. DISBON chroni zatem środowisko przed dostępem substancji szkodliwych dla wód gruntowych.