Przeskocz nawigację

Masz pytania? Zobacz, czy poniższe odpowiedzi wyczerpują Twoje wątpliwości

Czas wykonania robót budowlanych związanych z ociepleniem elewacji budynku zależny jest od wielu czynników. Najważniejsze z nich to:

 • wielkości elewacji budynku, 
 • liczebność ekipy wykonującej ocieplenie i jej poziom organizacyjny,
 • warunki pogodowe.

Szacunkowy czas wszystkich robót związanych z ociepleniem budynku można wyliczyć na podstawie Katalogu Nakładów Rzeczowych (tzw. KNR), wykorzystywanego do sporządzania kosztorysów. Caparol posiada dla swoich systemów ocieplenia takie opracowanie. KNR zawiera między innymi nakłady rzeczowe robocizny, potrzebne do wykonania wszystkich prac związanych z ociepleniem elewacji budynku. Trzeba jednak pamiętać o tym, że podane w KNR nakłady pracy zostały opracowane dla robót wykonywanych w normalnych (przeciętnych) warunkach organizacyjnych.

Budynek jednorodzinny o łącznej powierzchni użytkowej ok. 150 m2, posiada ok. 200 m2 elewacji. Ocieplenie takiego budynku wg wyliczeń opartych na KNR, powinno zająć ok. 600 roboczogodzin. Oznacza to, że pięcioosobowa ekipa wykonawcza potrzebuje na ocieplenie takiego budynku ok. 12-15 dni roboczych. Żeby zmieścić się w tym czasie - prace muszą być dobrze zorganizowane, nie może być w ich trakcie niezaplanowanych przestojów i przerw.

Nawet najlepiej przygotowany harmonogram prac może ulec znacznemu wydłużeniu na skutek niesprzyjających pracom budowlanym warunków atmosferycznych.  Prace to w dużej mierze tzw. roboty mokre, których nie można wykonywać  w każdych warunkach pogodowych. Takie prace jak przyklejanie styropianu lub wełny, wykonywanie warstwy zbrojonej, tynkowanie czy malowanie powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza pomiędzy +5°C a 30°C. Deszczowa pogoda i duża wilgotność powietrza również mogą wpłynąć na wydłużenie robót.  

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki można stwierdzić, że ocieplenie przeciętnego domu jednorodzinnego trwa ok. 2-3 tygodni.

Producent dostarcza komplet materiałów niezbędnych do wykonania ocieplenia.

Następnie w procesie budowlanym są one przetwarzane - wbudowywane przez Wykonawcę. Od Wykonawcy zależy finalna jakość wykonanego ocieplenia i to on udziela gwarancji na jakość wykonanych przez siebie prac.  Producent może udzielić dodatkowej gwarancji na jakość produktów wchodzących w skład systemu ale po spełnieniu warunków gwarancji określonych przez producenta i opisanych dla poszczególnych systemów (np. zakup kompletnego systemu łącznie z materiałami uzupełniającymi i łącznikami).   

Ogólne warunki gwarancji dla systemów marki Caparol CAPATECT są dostępne pod adresem: 
 http://ekstremalnefasady.pl/uploads/pdfs/zalacznik3abbd098bb366dd1e3ed821d958c9f49abd62b1b.pdf

Właściwości użytych do ocieplenia budynku materiałów są bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na trwałość wykonanego ocieplenia. W związku z tym bardzo istotny jest wybór kompletnego rozwiązania, którego jakość poparta jest Aprobatą Techniczną.

W rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych, system ociepleniowy traktowany jest jako "zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiący integralną całość użytkową...". Konsekwencją niezastosowania się do przepisów może być utrata gwarancji producenta. Wybiórcze traktowanie poszczególnych środków może się bowiem wiązać z następstwami w postaci zmian parametrów systemu, a nawet z jego uszkodzeniem.

Firma Caparol przygotowała - w ramach programu „Czyste Powietrze” - rekomendowany zestaw wyrobów przeznaczonych do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku. W jego skład wchodzą:

 • Capatect 190 S –  klej do przyklejania styropianu 
 • Capatect Dalmatiner 155 – styropian (λ=0,032 W/mK)
 • Capatect 650/110 – siatka z włókna szklanego
 • Capatect 190 – masa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki
 • Putzgrund 610 – farba gruntująca pod tynk nawierzchniowy
 • Capatect AmphiSilan Fassadenputz – silikonowy tynk nawierzchniowy

Wybór takiego zestawu podstawowych produktów zapewni przyszłemu użytkownikowi wysoką odporność elewacji na warunki atmosferyczne i jej nienaganny wygląd na bardzo długi czas. 

Na cenę kompletnego ocieplenia składają się dwa podstawowe elementy:

 • cena materiałów
 • cena robocizny

Oczywiście ceny ocieplenia, podobnie jak ceny wszystkich innych dóbr, podlegają tym samym mechanizmom rynku. Na cenę wpływają cechy i funkcjonalność samego produktu, ale również inne czynniki, m.in. podaż i popyt, konkurencja, koniunktura na rynku. Ceny tych samych dóbr będą inne w dużych i w małych miastach, na wschodzie i na zachodzie kraju. W związku z tym trudno jest podać precyzyjną cenę kompletnego ocieplenia. Z naszego długoletniego doświadczenia wynika, że cena 1 m2 wykonania ocieplenia wykonanego metodą ETICS (dawniej nazywaną lekko-mokrą lub BSO) wraz z materiałami waha się od 100 zł do 250 zł.

Firma Caparol przygotowała w ramach programu „Czyste Powietrze” rekomendowany zestaw wyrobów przeznaczonych do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku. W jego skład wchodzą:

 • Capatect 190 S –  klej do przyklejania styropianu 
 • Capatect Dalmatiner 155 – styropian (λ=0,032 W/mK)
 • Capatect 650/110 – siatka z włókna szklanego
 • Capatect 190 – masa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki
 • Putzgrund 610 – farba gruntująca pod tynk nawierzchniowy
 • Capatect AmphiSilan Fassadenputz – silikonowy tynk nawierzchniowy

Cena katalogowa netto takiego zestawu przeliczona na 1 m2, wg normatywnego zużycia poszczególnych materiałów, wraz ze styropianem grubości 12 cm - wynosi 60 zł (podatek VAT w przypadku zakupu materiałów wraz z usługą montażu wynosi 8%). W programie „Czyste powietrze” zostały określone limity tzw. jednostkowych kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych zakresów prac w ramach przedsięwzięcia. Dla docieplenia ścian zewnętrznych limit ten ustalono na poziomie 150 zł/m2. W ramach programu „Czyste powietrze” nawet 90% tej kwoty inwestor może otrzymać w formie dotacji. 

Zgodnie z wymaganiami, trwałość systemu ocieplającego według metody ETICS (nazywanej wcześniej BSO lub lekko-mokrą), powinna wynosić minimum 30 lat. W tym czasie muszą być spełnione warunki użytkowe systemu ocieplającego, takie jak:

 • stabilność zachowania się wobec ognia;
 • stabilność w odniesieniu do wodoszczelności;
 • odporność na działanie zmiennej temperatury;
 • stabilność w zakresie właściwości termoizolacyjnych;
 • odporności na ruchy bryły budynku;
 • odporności na działanie sił udarowych.

Trwałość systemu ocieplającego jest wypadkową kilku czynników: projektu systemu ocieplenia, właściwości użytych materiałów (materiału izolacyjnego, zaprawy klejącej, siatki zbrojącej, zaprawy tynkarskiej i elementów pomocniczych), jakości wykonania,  jak również konserwacji i eksploatacji. Aby ocieplenie przetrwało 30 lat, powinno być wykonane przez doświadczonego wykonawcę, w oparciu o systemowe produkty, w dobrych warunkach pogodowych, na podstawie fachowego projektu technicznego i zgodnie z zaleceniami producenta, oraz eksploatowane w prawidłowy sposób.

Czy po 30 latach należy zdemontować istniejący, a zamontować nowy system ociepleń?

Prawidłowo wykonana elewacja będzie wciąż posiadała swoją wartość. Można na niej zamocować dodatkowe centymetry izolacji termicznej, które poprawią całkowity współczynnik przenikania przegrody, dostosowując ją do obowiązujących uwarunkowań prawnych. Wykończenie natomiast, wykonane w oparciu o systemowe produkty, przedłuży życie całego systemu o kolejne 20-30 lat.

Wysokie rachunki za ogrzewanie domu są wynikiem przede wszystkim tego, że stare budynki są słabo izolowane. Przepisy budowlane obowiązujące w latach 50-tych, 60-tych, 70-tych oraz 80-tych XX wieku, nie stawiały w tym zakresie wysokich wymagań, a ceny paliw (a więc i ogrzewania) z roku na rok rosną.

Warto zatem w domach budowanych w tamtym czasie wprowadzić zmiany zmniejszające ucieczkę ciepła, umożliwiające znaczne obniżenie kosztów ogrzewania oraz poprawiające komfort mieszkania. Te zmiany to termomodernizacja. Oznacza ona też działanie na korzyść środowiska naturalnego - mniejsza ilość spalanych paliw to mniejsza emisja emitowanych do atmosfery gazów i pyłów.

Z analizy wykonanej przez Narodową Agencję Poszanowania Energii„Analizy wpływu termomodernizacji budynku jednorodzinnego na obniżenie rachunków za ogrzewanie oraz na redukcję emisji spalin”- opracowanie wykonane na zlecenie Caparol Polska Sp. z o.o.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami

Nasi eksperci odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą wybrać system ociepleń Twojego domu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Caparol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 393 (02-801) dalej „Administrator”, moich danych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że: (i) podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi na wysłaną wiadomość, (iii) odbiorcami danych są: Organizator, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe, (iv) dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z odpowiedzią na przesłaną wiadomość, (v) przetwarzanie danych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwę i nr ulicy/mieszkania, kod pocztowy, miasto, (vi) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych RODO, (vii) posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (viii) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez markę Caparol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 393 (02-801) dalej „Administrator”, moich danych w celach otrzymywania informacji handlowej drogą elektroniczną. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że: (i) podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi na wysłaną wiadomość, (iii) odbiorcami danych są: Organizator, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe, (iv) dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z odpowiedzią na przesłaną wiadomość, (v) przetwarzanie danych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwę i nr ulicy/mieszkania, kod pocztowy, miasto, (vi) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych RODO, (vii) posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (viii) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: „RODO”, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caparol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 393 (02-801).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: iod@caparol.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz uczestnictwa w programie „Czyste powietrze” prowadzonym przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B.
4. Państwa dane będą przez nas przetwarzane przez czas współpracy , a po tym terminie, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz upływu ustawowych terminów przechowywania dokumentacji.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i zleceniobiorcy Administratora na podstawie nadanych upoważnień oraz współpracownicy i podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, m.in:
◦ DAW SE, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Niemcy, odpowiedzialny za programowanie bazy danych CRM, z siedzibą w Niemczech,
◦ Aurea Software, Inc., 401 Congress Avenue, Suite 2650, Austin, TX 78701, Stany Zjednoczone, który świadczy usługi hostingowe dla naszego systemu IT oraz zapewnia wsparcie systemu;
◦ Partnerzy Handlowi Administratora w celu realizacji inwestycji w programie „Czyste Powietrze”;
◦ Bezpośredni realizator inwestycji/ wykonawca techniczny.
Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się jedynie w celu realizacji ww. celów.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować odmową uczestnictwa w programie „Czyste powietrze” przez administratora;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.


* Pola obowiązkowe