caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/204864/059560_91572_PL.png

Capatect Putzabschlußprofil 661

Profil z tw. sztucznego, oddzielający lub kończący strefy - warstwy tynku,  perforowany, z siatką o szerokości 13 cm

Zastosowanie

Do formowania zakończeń lub oddzielania powierzchni wypraw tynkarskich. Umożliwia dokładne i czyste, boczne odzielenie różnych struktur lub kolorów w  jednej płaszczyźnie roboczej.

Właściwości

- Profil z tworzywa sztucznego, perforowany, z krawędzią oddzielającą
- Ta sama siatka jak w warstwie zbrojonej (zachowane materiały systemowe)
- Odporny na UV
- Czyste i wyraźne oddzielenie różnych faktur i kolorów w jednej płaszczyźnie
- Odporny na starzenie
- Łatwy montaż

Wielkość opakowań

25 Sztuk  x 2,5 m = 62,5 m, w kartonie

Barwa

Profil: biały

Składowanie

Przechowywać w pozycji leżącej , wolnej od naprężeń, chronić przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych, nagrzewaniem i obciążeniami mechanicznymi.

Dane Techniczne

- Szerokość profilu 24 mm (część z tw. sztucznego)
- Krawędź oddzielająca 5 mm
- Długość 2,50 m
- Wysokość siatki: pas ok. 130mm (Capatect - Gewebe 650)

Produkt nr.

661

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, czyste, suche, mocne, stabilne i pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Zużycie

1,0 m/m

Warunki obróbki

Podczas obróbki powierzchni i w fazie suszenia temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż + 5 ° C i wyższa niż + 30 ° C.

Montaż

Montaż profilu oddzielającego różne powłoki (struktury tynku)  następuje po wysuszeniu warstwy zbrojącej.

Profile montować na warstwie zbrojącej, łącząc ze sobą  na styk, doczołowo jako poziome i pionowe listwy. W tym celu nanieść szpachlę na całą szerokość profilu z siatką , profil z pasem siatki dokładnie ustawić i wcisnąć w masę, tak by patrząc z góry nie były widoczne  żadne wystające krawędzie na powierzchni elewacji. Pas siatki wskazuje kierunek nanoszenia warsty tynku. Profil należy  montować w taki sposób, aby ewentualnie pojawiająca się woda mogła zawsze, bez przeszkód odpłynąć.

Dalsze prace tynkarskie wykonywać po dokładnym wysuszeniu. Warstwa wykończeniowa musi  być wyrównana w jednej płaszczyźnie z krawędzią profilu tak, aby zapobiec zbieraniu się wody na krawędzi. Krawędź oddzielająca pozostaje widoczna jako optyczna linia podziału.

Utylizacja

Utylizować jak odpady budowlane.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne