caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/117957/042260_SAP-812559_25_KG_Putzgrund_610_PL.png

Putzgrund 610

Wypełniający, zwiększający przyczepność środek gruntujący. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na nośnych powierzchniach mineralnych.

Zastosowanie

Wypełniający, dobrze kryjący środek gruntujący przeznaczony do wstępnego, zwiększającego przyczepność przygotowania podłoża. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na nośnych powierzchniach mineralnych. Szczególnie jako środek do gruntowania i wykonywania zwiększających przyczepność warstw pod tynki dyspersyjne, silikonowe, silikatowe, mozaikowe. Składnik systemów ociepleń:
- Capatect CLASSIC A i B
- Capatect LONGLIFE B
- Capatect - CARBON A i B
- Capatect 100

Wewnątrz jako nadająca fakturę warstwa gruntująca do technik laserunkowych materiałami Arte-Lasur i Deko Lasur a także podkład pod Capadekor-Putz i Capadecor Calcino-Dekor.

Właściwości

Odporny na działanie warunków atmosferycznych, hydrofobowy, dobrze kryjący, zwiększający przyczepność, wodorozcieńczalny, przyjazny dla środowiska o neutralnym zapachu, barwiony w systemie ColorExpress. Niepalny w systemie BSO Capatect 100, NRO w systemach Capatect Classic B.

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych wg DIN 55 945.

Wielkość opakowań

25 kg

Barwa

Biała.

Można barwić samodzielnie poprzez dodanie maks. 25% barwników CaparolColor lub AVA - AmphiColor Vollton- und Abtönfarben). 

Putzgrund 610 można barwić także w systemie barwienia maszynowego ColorExpress na w wszystkie kolory o współczynniku jasności >70. 

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Gęstość

około 1,6 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
Proszę zapoznać się z kartą techniczną nr 650, w której opisane są rodzaje podłoża i ich przygotowanie.

Sposób nakładania

Tynki wierzchnie Kolor tynku i podkładu tynkrskiego190186M133
LEICHT
700699Carbon-
Spach-
tel
Carbo-
Nit
ArmaReno SockelSockel-
flex
OrCa-Spach-
tel
gotowe do nakładaniaCapatect-
Fassadenputz R und K
biały
barwiony
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2
1
2
AmphiSilan-
Fassadenputz R und K
biały
barwiony
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2
1
2

Sylitol-
Fassadenputz R und K
biały
barwiony
3, 4
2, 3, 4
3, 4
2, 3, 4
3, 4
2, 3, 4
3, 4
2, 3, 4
1
2
1
2
1
2
3, 4
2, 3, 4
1
2

Capatect-
Faschenputz K10
biały
barwiony
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2


Capatect-
Fassadenputz Fein
biały
barwiony
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
1
1
1
2

Capatect-
Buntstein-Sockelputz
barwiony22222222
Capatect-
CS-Strukturputze
biały
barwiony


ThermoSan-Fassadenputz NQGbiały
barwiony
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2
1
2
5
5
sucha zaprawaCapatect-Mineral-
Leichtputz R und K
biały
barwiony
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 43, 4
3, 4


Capatect-
Mineralputz R und K
biały
barwiony
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 43, 4
3, 4


Capatect-
Modellier- und Spachtelputz
biały
barwiony
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 43, 4
3, 4


Capatect-ArmaReno 700biały3, 43, 43, 43, 43, 4
Capatect-Feinspachtelbiały3, 43, 43, 43, 43, 4
Capatect-
Edelkratzputz K40
biały
barwiony


3, 4
3, 4Capatect-ArmaReno Sockelbiały
barwiony
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4


1 =Gruntowanie jest wymagane
2 =Wymagane gruntowanie w kolorze tynku wierzchniego
3 =Gruntowanie jest zalecane przy bardzo niskiej wilgotności powietrza i wysokiej temperaturze jako zabezpieczenie przed przesuszeniem tynku
4 =Gruntowanie jest wymagane w wypadku dłuższego przestoju (np. pozostawienie nie pokrytej warstwy zbrojącej na okres przerwy zimowej)
5 =Kombinacja nie jest możliwa z uwagi na ochronę przeciwpożarową
– =Kombinacja nie jest możliwa

Rozcieńczenie

Wyłącznie wodą.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Na porowatych, lekko piaszczących i/ lub chłonnych powierzchniach zewnętrznych wykonać gruntowanie środkiem OptiGrund E.L.F. Tynki piaszczące, kredujące gruntować środkiem Dupa-grund, na systemów ociepleń BSO stosować środek gruntujący AmphiSilan Putzfestiger.

Powierzchnie wewnętrzne – miękkie podłoża gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe gruntować środkiem Caparol-Tiefgrund TB. Płyty z zawartością składników wodorozcieńczalnych i mogących powodować przebarwienia gruntować środkiem Caparol-Filtergrund grob. Na normalnie chłonne, nośne powierzchnie nakładać beż ich wcześniejszego przygotowania.

Jako środek gruntujący lub warstwa pośrednia Putzgrund 610 rozcieńczyć maks. 10 % wody.

W wypadku stosowania jako podkład pod barwne tynki syntetyczne (w tym mozaikowe) zabarwić na kolor powłoki końcowej. Receptura barwienia pod tynk Capa-stone podana jest w karcie technicznej tego tynku (nr 230).

Zużycie

Na podłożach gładkich ok. 250 - 350 g/m2 zależnie od podłoża i zastosowania. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce na powierzchni próbnej.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+5°C (otoczenia, podłoża i materiału).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.

Narzędzia

Pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Narzędzia natychmiast po użyciu myć wodą.

Wskazówka

Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody. Przy zastosowaniu środka Caparol-Tiefgrund TB może pojawić się typowy zapach rozpuszczalników. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację malowanych pomieszczeń. W miejscu przebywania osób szczególnie wrażliwych stosować AmphiSilan-Putzfestiger, łagodny środek gruntujący o nikłym zapachu.

Tolerancja na inne materiały:
W celu zachowania specyficznych właściwości środek Putzgrund 610 można mieszać wyłącznie z barwnikami CaparolColor (dawna  Alpinacolor) , AVA lub barwić w systemie ColorExpress. Nie mieszać lub nie łączyć z żadnymi innymi środkami.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je wodą. Podczas natryskiwania nie wdychać oparów. Zapobiegać przedostaniu się materiału do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Utylizacja

Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/a) wynosi: 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 10 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-GP01

Deklarowany skład produktu

Dyspersja żywic akrylowych, ditlenek tytanu, węglan wapnia, krzemiany, woda, dodatki uszlachetniające, konserwanty.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Kamienica Żelazko, ul. Ogrodowa 10

Collegium Novum UAM

Pałac Miłków