caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/204871/059564_CT_694_10_Anputzleiste_PL.png

Anputzprofil 694/10

Jednoczęściowy profil przyokienny nie kompensujący przemieszczeń, do montowania w płaszczyźnie ocieplenia.

Zastosowanie

Profil z tworzywa sztucznego przeznaczony do wykonywania wodoszczelnych (np. na zacinający deszcz) połączeń warstwy zbrojącej ze stolarką okienną i drzwiową w systemach ociepleń Capatect. Listwy montuje się bez łączenia, mogą być stosowane w oknach o powierzchni do 2,5 m2, grubości termoizolacji do 160 mm i współczynniku HBW≥ 20 dla fasady i ram oraz ościerzy.  

Właściwości

 • Montaż przed przyklejeniem materiału termoizolacyjnego
 • Połączenie bez skręcania
 • Taka sama siatka jak w warstwie zbrojonej, brak obcego materiału w systemie
 • Pasek foli do ochrony ram okiennych
 • samoprzylepny
 • wodoszczelny
 • odporny na UV
 • odporny na starzenie

Wielkość opakowań

Karton: 50 sztuk o długości 1,5 m = 75 m
Karton: 50 sztuk o długości 2,2 m = 110 m

Barwa

Profil: biały

Składowanie

Przechowywać w pozycji leżącej, chronić przed nagrzewaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Dane Techniczne

 • Listwa z tworzywa termoplastycznego
 • Pas z siatki zbrojącej Capatect-Gewebe 650 o szerokości ok. 130 mm
 • Szerokość profilu = 16 mm

Produkt nr.

694/10
694/20

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do przyklejania listew musi być czysta, pozbawiona olejów, smarów i luźnych cząstek, a także posiadać nieuszkodzone krawędzie. Przed użyciem wykonać próbę przyczepności do zastanego podłoża.

Uwaga: bezpieczny montaż listew zapewniony jest wyłącznie w przypadku prawidłowego i zgodnego z aktualnym stanem wiedzy technicznej zamocowania stolarki wykluczającego niekontrolowane ruchy elementów.

Zużycie

1,0 m/m

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia i podłoża podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C.

Montaż

Profil należy przykleić bezpośrednio przed montażem płyt. Dłuższy czas montażu może mieć niekorzystny wpływ na mocowanie profilu. Planowaną krawędź zwymiarować i oznaczyć na podłożu. Podłoże na którym będziemy kleić musi być gładkie, czyste, suche, nie zmarźnięte, stabilne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Przed mocowaniem profilu należy koniecznie wcześniej wykonac na podłozu próbę klejenia. Wszystkie czynności dotyczące profilu (przycinanie na odpowiednią długość, ukosowanie itp.) należy wykonać przed klejeniem. Następnie ułożyć odpowiednio profil i docinąć od góry do dołu. Po właściwym spozycjonowaniu profilu należy go docinąć na całej długości. Siła docisku jest decydująca dla siły klejenia i późniejszej ostatecznej przyczepności.

Paski z foli służą do przykrycia ramy okiennej i należy je odpowiednio dopasować. Na klejącym pasku zewnętrznej foli można w razie potrzeby zamocować folię ochronną na okna. Następnie przykleić płyty termoizolacyjne tak aby były zlicowane z przednią krawędzią litwy PCV.
Pas siatki należy zatopić warstwie zbrojącej. Po związaniu tynku wierzchniego, odrywamy delikatnie pasek folii.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne