caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/122343/043040_Capatect_Innendaemmsysteme_IDS_Mineral.png

Capatect IDS Mineraldämmplatte

Mineralna płyta izolująca do stosowania w systemach ocieplania ścian od wewnątrz Capatect IDS Mineral.

Zastosowanie

Mineralna płyta izolacyjna do systemu ocieplania ścian od wewnątrz Capatect IDS Mineral.

Właściwości

  • Niepalna
  • Przepuszczalna dla pary wodnej i aktywna kapilarnie 
  • Czysto mineralna; ekologiczna
  • Stabilna wymiarowo

Barwa

Biała

Składowanie

w suchym miejscu, chronić przed wilgocią.

Dane Techniczne

  • Przewodnictwo cieplne:0,040 W/(mK) według EN 12667 / 0,042 W/(mK) nach DIN 4108-4
  • Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 150 kPa według EN 826
  • Wytrzymałaość na rozciąganie: ≥ 80 kPa według DIN EN 1607
  • Klasa palności: A1, niepalna według EN 13501
  • Współczynnik oporu dyfuzyjnego: µ = 3 / 7 według EN 12086

Produkty uzupełniające

IDS Meistermörtel
IDS Armierungsgewebe
IDS Mineral Laibungsplatte
IDS Mineraldämmkeil
Grubość
(mm)
Wymiary L x B
(mm)
Ilość płyt na palecie(m2) na palecie
50600  x 38014432,83
60600  x 38012027,36
80600  x 3808419,15
100600  x 3807216,41
120600  x 3806013,68
140600  x 3804810,94
160600  x 380368,20
180600  x 380368,20
200600  x 380368,20
Wskazówka: Płyta IDS Mineraldämmplatte dostarczana jest tylko w ilościach paletowych !

Wymagany stan podłoża

Podłoża mineralne, mocne istniejące tynki oraz nośne istniejące powłoki i wymalowania sylikatowe.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być czyste, suche i nośne. Należy usunąć zanieczyszczenia, substancje zmniejszające przyczepność oraz nadmiar zaprawy. Uszkodzone, warstwy malarskie i tynki strukturalne należy całkowicie usunąć. Odspojony tynk należy usunąć (odbić), a powierzchnię ponownie dokładnie wytynkować. Podłoża silnie chłonne, piaszczące lub pylące należy dokładnie oczyścić aż do nośnych warstw, a następnie zagruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C.

Rozkład płyt izolujących

Na płyty izolujące masę klejącą nanosimy pacą zębatą. Ilość kleju jak i rozmiar zębów dobieramy w zależności od nierówności podłoża. W ten sposób jesteśmy w stanie wypełnić małe nierówności. Duże nierówności wstępnie równamy masą klejową, a następnie nanosimy warstwę właściwą za pomocą pacy zębatej tak, aby ślady po pacy krzyżowały się pod kątem 90 stopni (ściana na pionowo a płyty w poziomie). Płyty delikatnie dociskamy i przesuwamy na swoje miejsce około 2 cm tak by 100% powierzchni było szczelnie wypełnione klejem.
Nie należy wprowadzać kleju pomiedzy płyty. Zwrócic uwagę aby nie było przesunięć pomiedzy plytami.
W przypadku szlifowania płyt, należy powierzchnię odpylić a następnie zagruntować środkiem Sylitol Konzentrat 111.

Utylizacja

Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiazujacymi przepisami.

Dopuszczenie

ETA-05/0179

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl