caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/122363/043056_IDS_Meistermoertel_Sack.png

Capatect IDS Meistermörtel

Mineralna sucha zaprawa do przyklejania płyt termoizolacyjnych, do wykonywania warstw zbrojonych a także do stosowania jako wyprawa wierzchnia w systemach ocieplania ścian od wewnatrz IDS Aktiv i IDS Mineral.

Zastosowanie

Sucha zaprawa mineralna wg PN EN 998-1 do przyklejania płyty izolacyjnej do ściany oraz jako składnik systemu ocieplania ścian od wewnątrz Capatect IDS.

Właściwości

  • bardzo wysoka przepuszczalność pary wodnej
  • bardzo dobra przyczepność
  • wysoka odporność na oderwanie na podłożach mineralnych
  • niskoskurczowa dzięki dodatkowi włókien
  • łatwa w obróbce
  • duża trwałość

Wielkość opakowań

25 kg worek

Barwa

Naturalna biel.

Składowanie

Składować w suchym miejscu zabezpieczonym przed wilgocią. Chronić przed słońcem. Oryginalnie zamknięte opakowanie, można przechowywać przez okres ok. 12 miesięcy.

Gęstość

ok. 1,5 kg/dm3

Przewodność cieplna

0,78 W/(mK)

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

10

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

ok. 0,05 m według DIN EN 7783 – w przypadku aplikacji grubości zgodnych z założeniami.

Wytrzymałość na ściskanie

5,3 N/mm2

Współczynnik nasiąkliwości wodą

Absorbcja kapilarna ≤ 0,20 kg/(m2 · h0,5) według EN 998-1

Przygotowanie podłoża

Przyklejanie płyt izolacyjnych:
Przylegające  powłoki, podłoża murowane lub betonowe muszą byc czyste, suche, nośne i pozbawione zanieczyszczeń i substancji zmniejszających przyczepność.
Uszkodzone i odspojone powłoki lub okładziny jak również wszelkiego rodzaju powłoki zawierające gips, należy całkowicie usunąć ponieważ tego typu podłoża jako wrażliwe na oddziaływanie wilgoci, nie nadają się do systemów ID. Luźne tynki należy zbić i zatynkować zaprawą IDS Meistermörtel lub tynkiem cementowo-wapiennym. Podłoże musi być wyrównane. Ściany które będa poddane obróbce muszą być zabezpieczone przed zawilgoceniem. Płyty należy kleić całopowierzchniowo.
Nie jest wymagane stosowanie dodatkowych łączników mechanicznych w systemach izolacji wewnętrznej IDS Aktiv i IDS Mineral.

Gruntowanie
Gruntowanie zwykle nie jest wymagane.
W przypadku szlifowania wiekszych powierzchni płyt IDS Mineral, można przed nałożeniem warstwy zbrojonej zastosować Sylitol-Konzentrat 111 aby związać powstały po szlifowaniu pył.

Warstwa zbrojona:
Ewentualne wzajemne nierówności stykających się płyt termoizolacyjnych ID zeszlifować. Dokładnie usunąć pył.

Sposób nakładania

Przyklejanie płyt izolacyjnych:
Na płyty izolujące nanosimy masę klejącą pacą zębatą. Ilość kleju jak i rozmiar zębów dobieramy w zależności od nierówności podłoża, W ten sposób jesteśmy w stanie wypełnić małe nierówności. Duże nierówności wstępnie równamy masą klejową, a następnie nanosimy warstwę właściwą za pomocą pacy zębatej tak, aby ślady po pacy krzyżowały się pod kątem 90 stopni (ściana na pionowo a płyty w poziomie). Płyty delikatnie dociskamy i przesuwamy na swoje miejsce około 2 cm tak by 100% powierzchni było szczelnie wypełnione klejem.
Należy unikać wprowadzaniu zaprawy klejącej pomiędzy styk płyt. Płyty powinny być ułożone równo w pionie i poziomie.
Powierzchnie stykające się z płytami IDS a posiadające inną rozszerzalność, należy oddzielić  taśmą rozdzielającą (IDS Hanf-Filz Dämmstreifen).

Warstwa zbrojona:
Po zamontowaniu kątownika termoizolacyjnego IDS Thermowinkel na przylegające elementy ściany i sufitu oraz narożników na krawędzie i narożniki, należy nałożyć zaprawę pasami na szerokość siatki IDS Armierungsgewebes na odpowiednią grubość. Następnie należy zatopić siatkę z 10 cm zakładem i następnie wygładzić. Należy zwrócić uwagę aby siatka była zatopiona w 1/3 grubości warstwy (patrząc od zewnątrz). 

Wyprawa wierzchnia:
Aby wykonać wyprawę wierzchnią należy nałożyć IDS Meistermörtel na istniejące podłoże na grubość ok. 2 mm. W procesie utwardzania zaprawy można zatrzeć powierzchnię zwilżonym filcem lub gąbką.

Należy uwzględnić że w przypadku filcowanych powierzchni wskutek nagromadzenia spoiwa przy powierzchni może dojść do powstania delikatnych rys skurczowych. Nie stanowi to jednak wady produktu.

Wskazówka:
Szczegółowe informacje dotyczące stosowania systemów IDS Aktiv i IDS Mineral można znaleźć w broszurze zamieszczonej na naszej stronie internetowej.

Zużycie

Klejenie:
oka. 6,0-7,0 kg/m2

Warstwa zbrojona:
ok. 7,0 kg/m2 przy 5 mm grubości warstwy.

Wyprawa wierzchnia filcowana:
ok. 2,8-3,0 kg/m2 przy 2 mm grubości warstwy.

Powyższe dane stanowią wartości przeciętne i mogą się różnić zależnie od obiektu lub warunków stosowania. Dokładne ilości określa się, wykonując próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

W czasie nakładania i w fazie schnięcia temperatura otoczenia i temperatura podłoża nie mogą spadać poniżej +5 °C i wzrastać powyżej +30 °C.
Należy unikać przeciągów w pomieszczeniach.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65%, warstwa zbrojona jest powierzcniowo sucha po 24 godzinach.
Klej jest ostatecznie wyschnięty i można go obciążać po upływie 1-2 dni. Przed dalszą obróbką warstwy zbrojonej należy z reguły zachować przerwę technologiczną ok. 1 dzień na 1 mm grubości warstwy (w zależności od panujacej temperatury i wilgotności). 

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Zastosowanie produktu

IDS Meistermörtel można przyrządzać ręcznie za pomocą silnego, wolnoobrotowego mieszadła, przy użyciu czystej, zimnej wody aż do uzyskania jednolitej gęstej masy. Masę tą pozostawić na ok. 5 minut, żeby dojrzała, i jeszcze raz krótko wymieszać. Po tym czasie dojrzewania można w razie potrzeby skorygować konsystencję, dodając nieco wody.
Zapotrzebowanie wody: ok. 5 - 6 l na worek o wadze 25 kg.
Nie przyrządzać więcej materiału, niż można zużyć w ciągu dwóch godzin.

Zależnie od pogody okres przydatności do użytku ręcznie przyrządzonego materiału wynosi maks. 2 godziny. Już zesztywniałego materiału nie rozrabiać ponownie wodą.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Ten mineralny proszek reaguje alkalicznie. Podrażnia skórę. Grozi poważnym uszkodzeniem oczu. Uważać, by nie dostał się w ręce dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie dostania się do oczu natychmiast dokładnie przepłukać je wodą i zgłosić się do lekarza. W czasie pracy zakładać odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne/maskę przeciwpyłową. W razie połknięcia natychmiast zgłosić się do lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. Nie wdychać pyłu.

Utylizacja

Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiazującymi przepisami.

Giscode

ZP1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Dopuszczenie

Deklaracja właściwości użytkowych.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl