Capatect IDS Elektroquader

Zintegrowane gniazdka elektryczne i wyłączniki do systemów ociepleń do wnętrz.

Zastosowanie

Kostki elektryczne w systemach ociepleń wewnętrznych Capatect IDS Mineral wkleja się jako moduły systemowe na całej powierzchni bezpośrednio przy wykonywaniu izolacji, co znacznie oszczędza czas pracy.

Właściwości

  • Gotowa do użycia puszka elektroinstalacyjna Ø 60 mm jako pojedynczy lub podwójny moduł, lub płyta nośna pod lampę ścienną.
  • Materiały izolujący i instalacyjny są ze sobą połączone i gotowe do użycia.
  • Wywiercony otwór Ø 10 mm na przewód elektryczny.
  • Możliwość indywidualnego dopasowania do grubości warstwy izolującej od 60 do 120 mm.
  • Przystosowany do prac instalacyjnych styropian EPS o dużym ciężarze objętościowym.
  • Możliwość przykręcania lekkich przedmiotów (lampy, domofony, ...) bez wiercenia otworów pod wkręty do drewna lub blachowkręty.
  • Brak mostków cieplnych.

Składowanie

W suchym miejscu.

Dane Techniczne

Wymiary: 200 x 200 mm
Minimalna grubość: 60 mm; styropian EPS o dużym ciężarze objętościowym
Materiał izolujący: 60 – 120 mm EPS o współczynniku przenikania ciepła λ = 0,031 W/(mK) - możliwość indywidualnego skracania

IDS ElektroquaderSztuk/Opakowanie
Moduł pojedynczy


Do nabycia w sztukach!

Moduł podwójny
Lampa

Montaż

Informacje dotyczące fachowego wykonania można znaleźć w broszurze "Capatect Innendämmsysteme"

Utylizacja

Unikać odpadów przez staranne przycinanie i dalszą obróbkę. Pomimo to niewielkie pozostałości materiału zutylizować wg EAK 170203 (tworzywa sztuczne) lub EAK 170604 (materiał izolujący).

Infolinia

Tel.: (+34) 937323556
Fax: (+34) 937323554
Correo electrónico: caparol@caparol.es

Informacje techniczne