caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/64793/029222_Capatect-SockelFlex_18_kg.png

Capatect SockelFlex

Do wymieszania z cementem, organiczna masa szpachlowa do klejenia, zbrojenia  i jako powłoka hydroizolacyjna w obszarze cokołu / przyziemia.

Zastosowanie

Masa klejowo-szpachlowa do klejenia i zbrojenia płyt termoizolacyjnych w strefie cokołu/przyziemia oraz do tworzenia powłoki hydroizolacyjnej w systemach "Capatect ETICS A" i "Capatect ETICS B".

Właściwości

  • wszechstronnego zastosowania, mieszalna z cementem masa dyspersyjna o wysokiej sile klejenia
  • konsystencja pasty
  • przylega do bitumów
  • wodoodporna
  • dobra wytrzymałość
  • mrozoodporna
  • paroprzepuszczalna

Wielkość opakowań

wiadro 18 kg

Barwa

biało-szara bez cementu, szarość cementu po wymieszaniu z cementem.

Składowanie

W suchym, chłodnym miejscu, w temperaurze powyżej 0 stopni Celsjusza.
Chronić przed promieniowaniem słonecznym.

Gęstość

około 1,1 g/cm3  bez cementu

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

(2 mm) wg PN-EN 7783 około 2,7 m

Przepuszczalność wody (wartość - w)

< 0,01 kg/(m2 · h0,5) wg  PN-EN 1062-3

Przygotowanie podłoża

Mur, beton lub dobrze przylegające powłoki malarskie muszą być czyste, suche i nośne. Zanieczyszczenia i substancje rozdzielające (np. olej szalunkowy) oraz wystające zadziory należy usunąć. Wadliwe, łuszczące się stare powłoki malarskie i tynki należy usunąć.  Miejsca ubytków zapraw i tynków oczyścić, puste  przestrzenie  odbić i uzupełnić równo z powierzchnią. 

Powierzchnie silnie chłonne, piaszczące lub pylące należy dokładnie oczyścić  i zagruntować preparatem gruntującym Sylitol-Kon­zentrat 111.

Zużycie

Ta informacja służy wyłącznie do określania ilości. Materiał należy zawsze mieszać z cementem.


bez cementuz cementem
Klejenie płyt termoizolacyjnych:
ok. 2,0 kg/m2ok. 4,0 kg/m2
Warstwa zbrojona:
ok. 1,3 kg/m2ok. 2,6 kg/m2
Hydroizolacja na 1 warstwę:
ok. 0,5 kg/m2ok. 1,0 kg/m2
Dokładne zużycie materiału można określić na podstawie wykonania próby na obiekcie.

Warunki obróbki

Temperatura pracy:
Podczas obróbki i w fazie suszenia temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 ° C i wyższa niż +30 ° C. Nie używać w bezpośrednim świetle słonecznym, przy silnym wietrze, mgle lub wysokiej wilgotności. Patrz "Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS".

Czas schnięcia

Ewentualnie konieczne mocowanie łącznikami mechanicznymi powinno nastąpić dopiero po wystarczającym utwardzeniu się warstwy kleju, tzn. po około 1 dniu. Klej jest całkowicie suchy i trwały po 2 - 3 dniach. Warstwa zbrojona jest sucha powierzchniowo po 24 godzinach przy 20°C i wilgotności względnej 65%.

Capatect-SockelFlex wysycha poprzez hydratację i fizycznie, tzn. przez odparowanie wody zarobowej. Dlatego też w chłodnym sezonie i przy wysokiej wilgotności wysychanie jest wydłużone.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychniast po użyciu.

Zastosowanie produktu

Bezpośrednio przed obróbką należy wymieszać Capatect-SockelFlex w stosunku 1: 1 z cementem CEM II 42,5 R za pomocą mieszadła tak, by nie występowały żadne grudki w masie.
Alternatywnie mozna zastosować cement CEM I 32,5 N. Materiał stwardniały nie nadaje się w żadnym wypadku do rozcieńczania wodą i ponownego używania. 

Gdy stosowany jako powłoka do wymalowań rozcieńczyć ok. 5 % wodą.

Nie przygotowywać więcej materiału niż będzie potrzebne do zastosowania w ciągu 1-2 godzin w temperaturze 20 - 25°C.

Warstwa zbrojona

Eventualnie istniejące występy i nierówności na stykach płyt z polistyrenu zeszlifować, a następnie usunąć wszelkie przylegające pyły po szlifowaniu. 
Po zainstalowaniu narożników ochronnych oraz wzmocnieniu naroży otworów okiennych i drzwiowych siatką diagonalną, nałożyć  na płyty termoizolacyjne zaprawę  tworząc warstwę o powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą Capatect-Gewebe 650/110 z zakładką na okolo 10cm i zatapia w masie przy użyciu pacy, szpachlując "mokre w mokre" na gładko, tak by zapewnić pełne pokrycie siatki.  Całkowita grubość warstwy musi wynosić około 2 mm. 

Krawędzie budynku: Korzystając z narożnych szyn ochronnych Capatect, siatka zbrojąca Capatect-Gewebe 650/110 powinna przechodzić przez krawędź z zakładką 10 cm. Przy stosowaniu narożników Capatect z siatką  wystarczy pasy siatki zbrojącej doprowadzić do krawędzi budynku.

Uszczelnić / powłoka

Powłoka uszczelniająca
W przypadku malowania i szczotkowania uszczelniającego rozcieńczyć Capatect-SockelFlex do 5 % wodą. Przy wykonywaniu powłoki wierzchniej w przyziemiu, należy wykonać podwójną warstwę do wysokości około 5cm ponad poziom terenu. Na całym obwodzie budynku, w części pod powierzchnią ziemi umieścić folię kubełkową  dla ochrony przd uszkodzeniem mechanicznym. 


Warstwa wierzchnia:
Przed ostatecznym nałożeniem tynku należy zagruntować gruntem Putzgrund 610.
Możliwe są następujące powłoki końcowe: tynk mozaikowy Capatect-Buntstein-Sockelputz, tynki AmphiSilan-Fassadenputz, , Capatect-Fassadenputz, Capatect-Fassadenputz Fein und Sylitol-Fassaden­putz. Capatect-SockelFlex można przemalować farbą Muresko-Premium, ThermoSan lub AmphiSilan.

Klejenie płyt izolujących

W strefie cokołu:
Capatect-SockelFlex nakładać na płyty termoizolacyjne do strefy cokołowej za pomocą pacy zębatej 10 x 10mm lub 15 x 15mm całopowierzchniowo lub metodą obwodowo-punkową (wzdłuż brzegów płyty nałożyć wałek masy klejowej o szerokości ok. 5cm, a na środku płyty 3  owalne placki masy klejowej wielkości dłoni).
Powierzchnia kontaktu z masą oraz grubość warstwy zależy od tolerancji podłoża – materiał należy nanosić tak, aby powierzchnia kontaktu z klejem wynosiła minimum 40%.
Płyty termoizolacyjne układać na wiązanie mijankowo pasami, przykładając i przyciskając dobrze do powierzchni.  Nie nakładać kleju w miejscach styku płyt. Zapobiegać obsuwaniu się płyt i odchyleniom od pionu.
Zabezpieczyć przed deszczem podczas fazy wysychania zawieszając siatki na rusztowaniu lub plandeki ochronne.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, cieków wodnych lub gleby.
Dalsze szczegóły: patrz Karta charakterystyki.

Utylizacja

Tylko puste pojemniki oddawać do recyklingu. Płynne pozostałości materiału można zutylizować jako odpady farb na bazie wody, wysuszone pozostałości materiału jako utwardzone farby lub odpady z gospodarstwa domowego.

Kod produktu farby i lakiery

M-GF01

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Informacja