caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/225126/063151__20190410_080417_PL.png

Forma silikonowa do efektu deski

Forma silikonowa do odciskania wzoru deski w masie szpachlowej ArmaReno 700.

Właściwości

  • Wzmocniona siatką z włókna szklanego
  • Elastyczna
  • Odporna na środki antyadhezyjne
  • Łatwa w stosowaniu

Wymiary: 200 x 20 x 0,7 cm

Barwa

Pomarańczowa

Składowanie

W suchym miejscu, w temperaturze powyżej 0° C.

Przygotowanie podłoża

Do odciskania należy stosować masę szpachlową ArmaReno 700. Minimalna grubość aplikacji powinna wynosić 3 mm. Pożądaną grubość warstwy masy szpachlowej można uzyskać stosując samoprzylepne listwy prowadząco-dystansowe o grubości 3 mm, które ponadto pozwalają osiągnąć efekt wyraźnego podziału pomiędzy poszczególnymi odciskami deski. Odciskanie należy rozpocząć po wstępnym, powierzchniowym związaniu masy szpachlowej (ok. 15-20 minut). W zależności od temperatury i wilgotności powietrza oraz siły wiatru czas ten może ulec zmianie. W każdym przypadku czas wysychania powinien dobrać indywidualnie wykonawca.

Sposób nakładania

Przed odciskaniem formę silikonową należy posmarować preparatem antyadhezyjnym o nazwie Agrol B Multi. Odcisk wykonywać rozwijając formę silikonową i mocno dociskając ją wałkiem gumowym. Pozwala to uzyskać w masie szpachlowej wyraźny rysunek drewna. Ten etap prac zaleca się wykonywać w dwie osoby. Odrywanie formy silikonowej  od podłoża najlepiej jest wykonać zwijając ją w rulon. W przypadku wcześniejszego zastosowania listew prowadząco-dystansowych należy je, po całkowitym wyschnięciu masy szpachlowej ArmaReno 700, usunąć

Po całkowitym wyschnięciu na masę szpachlową ArmaReno 700 należy nałożyć za pomocą pędzla farbę elewacyjną, np. Thermosan NQG, Muresko Premium lub Sylitol Finish 130, w kolorze Palazzo 205 (wzornik 3D System PLUS).

Po wyschnięciu farby za pomocą pędzla nałożyć lazurę TopLasur NQG lub Histolith Antik Lasur (wyłącznie w przypadku wcześniejszego użycia farby silikatowej Sylitol Finish 130)  w  wybranym kolorze (patrz tabela poniżej) metodą ,,mokre w mokre’’, rozcieńczoną max 25% wodą. W przypadku dużych powierzchni zaleca się wykonywać prace w kilka osób stosując metodę ,,mokre w mokre’’

Od razu po nałożeniu lazury, wilgotną gąbką rozcierać i  modelować kolorystycznie powierzchnię. Pozwala to uzyskać wygląd naturalnego drewna z wyraźnym rysunkiem słoi.

Efekt końcowy zależy od ilości nakładanych warstw lazury i sposobu przecierania gąbką.

Warunki obróbki

Temperatura otoczenia i podłoża podczas obróbki materiału i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5°C.

Utylizacja

Utylizować jak odpady budowlane mieszane i rozbiórkowe.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl