caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/239490/065321_CapaSol_RapidGrund_PL.png

Capasol RapidGrund

Niekapiący, dyspersyjny grunt penetrujący, zoptymalizowany do aplikacji wałkiem.

 • Zastosowanie

  Skuteczny i bezproblemowy w stosowaniu bezbarwny, penetrujący grunt dyspersyjny zoptymalizowany do aplikacji wałkiem. Zalecany przede wszystkim do gruntowania wałkiem słabych, silnie chłonnych gładzi, które wymywają się podczas wcierania gruntów wodnych pędzlem, a sytuacja nie pozwala na użycie gruntów rozpuszczalnikowych. Nadaje się także do stosowania tradycyjną metodą wcierania jak i do aplikacji wałkiem na wewnętrznych i zewnętrznych podłożach mocnych, porowatych, silnie lub nierównomiernie chłonnych, takich jak: tynki, mury, beton komórkowy, kamień naturalny, płyty GK, beton, beton lekki, zaprawy i masy szpachlowe.

  Właściwości

  • niekapiący, nadaje się do aplikacji wałkiem
  • czysta i pewna aplikacja
  • głęboko penetrujący dzięki nowej technologii spoiwa pozwalającej na skuteczną aplikację wałkiem

  Spoiwo

  Modyfikowana, wodna dyspersja tworzyw sztucznych.

  Wielkość opakowań

  2,5 l, 10 l

  Barwa

  transparentny

  Składowanie

  Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C.

  Gęstość

  ok. 1,0 g/cm3

  Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

  wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
  +++++
  (–) nie nadaje się  / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

  Wymagany stan podłoża

  Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

  Przygotowanie podłoża

  Prosimy o zapoznanie się z naszymi informacjami technicznymi nr. 650 w celu doboru odpowiedniego
  przygotowania podłoża.

  Sposób nakładania

  Idealnie nadaje się do aplikacji wałkiem, aplikacja Airless, pędzlem lub ławkowcem jest również możliwa. Przed użyciem należy rozmieszać.

  Rozcieńczenie

  Jeżeli jest to konieczne rozcieńczyć 2 częściami wody, jednak nie zaleca się w takim przypadku aplikacji wałkiem.

  Układ warstw na przygotowanych podłożach

  Optymalna aplikacja w postaci nierozcieńczonej. Po rozcieńczeniu (maks. 2 częściami wody) można aplikować jedynie w tradycyjny sposób, wcierając grunt za pomocą pędzla lub ławkowca metodą "mokrym w mokre" aż do pełnego wysycenia podłoża. Gruntowanie nie może tworzyć zamkniętej błyszczącej powłoki.

  Zużycie

  W zależności od chłonności i stanu podłoża ok. 50–200 ml/m2

  Dokładne zużycie należy ustalić poprzez
  malowanie próbne.

  Warunki obróbki

  dla materiału, otoczenia i podłoża: min. +5 °C do maks. +30 °C.

  Czas schnięcia

  W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadająca się do powtórnego malowania po 12 godz. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

  Narzędzia

  Wałkiem (poliamidowym 13-15 mm), pędzlem lub ławkowcem.

  Czyszczenie narzędzi

  Narzędzia oczyścić wodą natychmiast po użyciu.

  Natrysk typu airless

  Kąt: 60°
  Dysza: 0,029"
  Ciśnienie: 50 bar

  Wskazówka

  CapaSol RapidGrund nie należy stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

  Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

  Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one.

  Utylizacja

  Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

  Dopuszczalna zawartośc LZO

  ten produkt zawiera maks < 1 g/l LZO.

  Kod produktu farby i lakiery

  GISCODE: BSW20.

  Deklarowany skład produktu

  Żywica poliakrylowa, polisiloksany, woda, środki pomocnicze, konserwanty.

  Infolinia

  Doradztwo techniczne:
  Tel. (22) 544 20 40
  Fax (22) 544 20 41
  techniczny@caparol.pl

  Zajezdnia autobusowa, Rokietnica