Caparol-Akkordspachtel fein

Gotowe do zastosowania dyspersyjne masy szpachlowe do wnętrz.

Zastosowanie

Caparol-Akkordspachtel fein:
Uniwersalna szpachlówka do naprawy małych ubytków, kawern i rys, do wygładzania powierzchni tynku i betonu oraz do natryskiwania cienkich warstw na wygładzonych powierzchniach ścian i sufitów.

Caparol-Akkordspachtel mittel:
Uniwersalna szpachlówka malarska do szpachlowania większych nierówności, kawern i rys, do szpachlowania widocznych powierzchni betonu, szorstkich lub uszkodzonych powierzchni tynku oraz do nakrapiania strukturalnego.

Właściwości

  • Bezrozpuszczalnikowa, o zmniejszonej emisji
  • Wodorozcieńczalna, łagodna dla środowiska, o słabym zapachu
  • Wysoka przyczepność do podłoża
  • Bardzo twarde po wyschnięciu, nie pęczniejące
  • Do szlifowania na sucho i filcowania na mokro
  • Dyfuzyjna
  • Łatwa do rozprowadzania i wygładzania
  • Trudno zapalna (B1) według DIN 4102

Spoiwo

Dyspersja tworzyw sztucznych według DIN 55945.

Wielkość opakowań

25 kg wiadro z tworzywa sztucznego

Barwa

Naturalna biel.

Biel naturalna. Można barwić samodzielnie przy użyciu maks. 5% barwników z kolekcji kolorystycznych CaparolColor lub AVA AmphiColor-Volltonfarbe. Przy zamówieniu 1000 kg  i więcej w jednym odcieniu możliwa jest dostawa materiału zabarwionego fabrycznie (kolory pastelowe).

Stopień połysku

Matowy

Składowanie

Składować w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.

Produkty uzupełniające

Caparol-Füllspachtel P

Do pomieszczeń wilgotnych:
Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz
Capatect-Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700

Odpowiednie podłoża

Podłoże musi być nośne czyste, suche oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.
W zależności od rodzaju i właściwości podłoża przed szpachlowaniem należy położyć odpowiednią warstwę gruntującą (TI 650). Stare i połyskujące nośne powłoki przeszlifować.

Sposób nakładania

Szpachlowanie na gładko przy nanoszeniu ręcznym:
Przed przystąpieniem do pracy szpachlówkę Caparol-Akkordspachtel należy dokładnie rozmieszać i nakładać packą stalową. Po zaschnięciu szlifować na sucho lub nawilżyć i filcować. Materiały Caparol-Akkordspachtel fein i mittel nadają się także do natryskiwania po uprzednim nadaniu im właściwej konsystencji (dodać maks. 5% wody).
Po wyschnieciu powierzchni szpachlowanej na gładko, możemy wykonac nakrapianie, nadające delikatną fakturę. w zależności od rozcieńczenia i zastosowanej dyszy, możemy uzyskać różne faktury. Nakrapianie zaleca sie szczególnie dla sufitów, które mają pozostać nie powlekane.

Urządzenia do natryskiwania:
Przy pistoletach airless usunąć wszystkie filtry.
Dysza: 0,035-0,043
Ciśnienie: 150-180 bar
Przestrzegać wytycznych i wskazówek producentów urządzeń airless.
Temperatura materiału przy natryskiwaniu airless nie może być niższa niż +10°C.

Układ warstw

Kolejne warstwy:
Przed malowaniem farbą Sylitol Bio-Innenfarbe powierzchnię zagruntować środkiem Caparol-Haftgrund. Powierzchnie wygładzone szpachlówką Caparol-Akkordspachtel można po wyschnięciu malować wszystkimi nadającymi się do tego celu farbami dyspersyjnymi i lateksowymi oraz lakierami akrylowymi firmy Caparol bez ich wcześniejszego gruntowania.
Przed nakładaniem mas plastycznych lub tapetowaniem tapetami z włókna szklanego lub tkanin, konieczne jest wykonanie warstwy gruntującej środkiem Caparol-Haftgrund, a przed nakładaniem tynków z żywic syntetycznych – gruntowanie wykonać środkiem Putzgrund 610.

Zużycie

  • Typ fein: ok. 1800 g/m2/mm grubości warstwy
  • Typ mittel: ok. 1800 g/m2/mm grubości warstwy

Warunki obróbki

Minimalna temperatura obróbki i wysychania :
+5°C dla podłoża i otoczenie.

Czas schnięcia

Około 12-48 godzin w zależności od wilgotności, temperatury i grubości warstwy.

Czyszczenie narzędzi

Wodą

Wskazówka

Materiały Caparol-Akkordspachtel fein i mittel nie nadają się do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Aby uzyskać szczególnie gładka powierzchnię należy zastosować Caparol-Akkord fein.
Ze względu na użycie naturalnych wypełniaczy możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach. Zaleca się, aby nakrapianie i szpachlowanie powierzchni, na które nie będą nanoszone kolejne powłoki, wykonywać przy użyciu materiałów posiadających ten sam numer partii produkcyjnej.
W przypadku powlekania mas szpachlowych zawierających gips, może dojść w wyniku wnikania wilgoci do powstania pecherzy i odprysków. W związku z tym, należy zapewnić szybkie wysychanie poprzez odpowiednie wietrzenie.
Powierzchnie ścian na których zostało zastosowane nakrapianie, powinny być pomalowane farbami dyspersyjnymi Caparol. W ten sposób możliwe jest osiągnięcie w razie potrzeby większej wytrzymałości powłoki.

Na zwartych, słabo chłonnych podłożachmogą powstawać drobne pęcherzyki powietrza. Mozna je usunąć poprzez wygładzanie po krótkim czasie odpowietrzania. Czas po którym należy powtórnie wygładzać zależy od temperatury i wilgotności na danym obiekcie.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Chronić przed dziećmi. Zapewnic odpowiednie wietrzenie w czasie nakładania i wysychania produktu. Nie jeśc, nie pić i nie palić tytoniu podczas pracy z produktem. W przy­padku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. Zapobiegać przedostaniu się materiałów do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Bliższe informacje patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Kod produktu farby i lakiery

M-DF02

Deklarowany skład produktu

żywica polioctanu winylu, węglan wapnia, krzemiany , woda, dodatki, środki konserwujące.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania, wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

 

Informacje techniczne

Karty charakterystyki

Informacja