caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/225371/063165_Capadur_Wetterschutz_NQG_2_5L_PL.png

Capadur Wetterschutzfarbe NQG

Zaawansowana technologicznie, odporna na warunki atmosferyczne, farba do wykonywania kryjących ochronnych powłok na drewnie. Do stosowania na zewnątrz.

Zastosowanie

Farba do wykonywania barwnych powłok ochronnych na ograniczenie wymiarowych elementach drewnianych jak okiennice, bramy, szkielety drewniane itp. nie wymiarowych elementach drewnianych jak odeskowania, ogrodzenia, balustrady, oszalowania, pergole a także do malowania rynien lub rur spustowych z twardego PCW lub blachy ocynkowanej.

Mineralizowana polimerowa powłoka zapewnia poprzez zastosowanie technologii sieci nanokwarcowych, długotrwałą czystość powierzchni bez utraty elastyczności powłoki.
Zawiera środki konserwujące chroniące powłokę przed porażeniem grzybami i algami.

Konserwanty zapewniają w większości wypadków wieloletnią skuteczną ochronę powłoki przed porażeniem glonami i grzybami. W zależności od biologicznego obciążenia, może jednak dojść do przedwczesnego porażenia. Na płytach drewnopochodnych (takich jak sklejka, sklejka fornirowa, fornir laminowany itp.) należy zasadniczo spodziewać porażenia przed upływem standardowych okresów gwarancyjnych. W zależności od konstrukcji i wykonania, podsufitki dachowe są również bardzo podatne na infekcję grzybami ze względu na zwiększone obciążenie kondensatu, jednak zastosowanie konserwantu jest jedyną metodą ochrony przed porażeniem grzybami lub glonami.

Właściwości

 • Wodorozcieńczalna.
 • O słabym zapachu.
 • Łatwa i przyjemna w nakładaniu.
 • Nie kapiąca.
 • Dyfuzyjna.
 • Wysoce odporna na każde warunki atmosferyczne.
 • Elastyczna.
 • Tworzy powłoki czasowo odporne na porażenie algami i grzybami.
 • Grubość warstwy powietrza równoważna dla dyfuzji pary wodnej przy grubości warstwy suchej 150 µm:sd H2O ok. 0,50 m.
 • Technologia NQG - dla trwale czystej fasady.

Spoiwo

NQG-modyfikowana nanocząsteczkowo dyspersja tworzyw sztucznych, opracowana specjalnie dla elementów drewnianych.

Wielkość opakowań

  • Weiß: 750 ml, 2,5 l, 10 l
  • Schokobraun: 750 ml, 2,5 l
  • Lichtgrau: 750 ml, 2,5 l
  • Tiefschwarz: 750 ml, 2,5 l
  • Schwedenrot: 750 ml, 2,5 l
  • ColorExpress: 700 ml, 2,4 l, 9,6 l

Barwa

Barwy standardowe: Weiß, Schokobraun, Lichtgrau, Tiefschwarz, Schwedenrot.

Może być barwiony maszynowo w systemie ColorExpress. Aby uniknąć ewentualnych
błędów barwienia, należy przed użyciem sprawdzić dokładność koloru. Na dużych i/lub stykających się powierzchniach należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej.
Powierzchnie pomalowane, obciążone wodą mogą ulec rozjaśnieniu. Jest to typowe dla tego produktu i nie powoduje osłabienia funkcjonalności powłoki.
Czyste, intensywne kolory np. żółty, pomarańczowy, czerwony itd. nie zawsze są w pełni kryjące. Dlatego przy wyborze takich kolorów zaleca się kolorystyczne przygotowanie podłoża poprzez przemalowanie go zbliżonym kolorem.

Trwałość koloru według BFS-Merkblatt Nr. 26
Klasa: A
Grupa: 1-3 w zależności od koloru

Stopień połysku

Satynowy mat. Stopień połysku może się zmieniać w zależności od rodzaju powierzchni malowanego drewna.

Składowanie

W pomieszczeniach chłodnych. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Gęstość

ok. 1,3 g/cm3

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Ograniczenie wymiarowe i niewymiarowe elementy drewniane.
Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać 15% dla drewna ograniczenie i nie wymiarowego.
Należy przestrzegać zasad ochrony drewna konstrukcyjnego. Są one warunkiem długotrwałego zabezpieczenia drewna powlekanego środkami ochronnymi.

Przygotowanie podłoża

Nowe elementy drewniane:
Gładkie powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie.

Stare nie powlekane elementy drewniane:
Zszarzałe, zniszczone warstwy wierzchnie zeszlifować aż do zdrowej, nośnej warstwy drew-na. Dokładnie oczyścić. Złagodzić ostre krawędzie.

Drewno powlekane:
Nienośne stare powłoki usunąć aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna.
Powłoki nośne przeszlifować i oczyścić.

Ocynk, twarde PCV:
Oczyścić wodą amoniakalną i flizem korundowym.

Sposób nakładania

Wskazówki do natrysku w urządzeniach zamkniętych:

 dyszakąt natrysku
ciśnienierozcieńczenie
Airless 0,012 - 0,014 inch40 - 60°180 - 220 bar -


Capadur Wetterschutzfarbe NQG  jest dostarczany w konsystencji gotowej do nakładania. Aplikować pędzlem lub wałkiem. Przed użyciem zamieszać. Ze względu na zawartość konserwantów powłokowych Capadur Wetterschutzfarbe NQG można aplikować metodą natrysku tylko urządzeniami zamkniętymi.Układ warstw na przygotowanych podłożach

PodłożeZastosowaniePrzygotowanie podłożaImpregnacja 1)GruntowanieWarstwa pośredniaWarstwa wierzchnia
Elementy
drewniane
na zewnątrzBFS Nr. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
oder
Capalac
Holz-Imprägniergrund

W wypadku jasnych kolorów 2)
Capalac GrundierWeiß
lub
Capacryl Holz-IsoGrund
Capadur
Wetterschutzfarbe NQG
Capadur
Wetterschutzfarbe
NQG
Ocynkna zewnątrzBFS Nr. 5Capacryl HaftprimerW razie konieczności
Capadur
Wetterschutzfarbe NQG
Twarde PCVna zewnątrzBFS Nr. 22Capacryl HaftprimerW razie konieczności 
Capadur
Wetterschutzfarbe NQG
Istniejące nośne
powłoki
na zewnątrzSzlifowanie/ ługowanie–3)Capacryl Haftprimer 3)W razie konieczności 
Capadur
Wetterschutzfarbe NQG
1)Na elementach drewnianych zagrożonych sinizną konieczna jest impregnacja zgodnie z  BFS-Merkblatt Nr. 18 i VOB DIN 18363 część C
2)Drewno zawierające rozpuszczalne w wodzie składniki mogące powodować powstawanie przebarwień gruntować materiałem Capacryl Holz-IsoGrund, sęki gruntować dwukrotnie.
3)Uszkodzone miejsca naprawiać i gruntować odpowiednio do rodzaju podłoża.

Zużycie

Ok. 150 ml/m2/na jedną warstwę. 
Podane wartości są wartościami orientacyjnymi mogącymi się różnić zależnie od podłoża i jego chłonności. Dokładne wartości ustalić metodą próby.

Warunki obróbki

Temperatura materiału, otoczenia  i podłoża:
Min. 8 °C

Czas schnięcia

Przy 20°C i 65% względnej wilgotności powietrzaPyłosuchośćMożliwość dalszego malowaniaOdporność na deszcz
po godzinach11224

Przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności powietrza powyżej podane czasy ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Nach Gebrauch mit Wasser.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Podczas szlifowania używać filtra przeciwpyłowego typu P2. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Stosować filtr typu A2/P2.

Zawiera: Butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylowy, propikonazol (PN), 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ten produkt jest zaliczany do kategorii „wyrób poddany działaniu produktów biobójczych” (nie jest produktem biobójczym) i zawiera następujące substancje czynne: Butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylowy (Nr CAS 55406-53-6), propikonazol (PN) (Nr CAS 60207-90-1), 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (Nr CAS 64359-81-5), 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on (Nr CAS 26530-20-1).

Utylizacja

Opakowanie oraz resztki materiału usuwać w sposób bezpieczny, zgodnie z lokalnymi, krajowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Odpadów nie należy wyrzucać do kanalizacji. Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktu (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Ten produkt zaw. maks. 130 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-LW01F

Deklarowany skład produktu

Żywica polioctanu winylu, ditlenek tytanu (biel tytanowa), kolorowe pigmenty, węglan wapnia, woda, glykoether, glikole, alkohol estrowy, dodatki, konserwanty (Iodpropinylbutylcarbamat, Propiconazol, Dichloroctylisothiazolinon, Octylisothiazolinon)

Bliższe informacje

patrz karta charakterystyki

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Cerkiew św. Michała Archanioła w Bielsku…

Cerkiew św. Apostoła Jakuba w Łosince