Capacryl Heizkörper-Lack

Specjalistyczny lakier do grzejników.
caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/235763/064554_CAPACRYL_Heizkoerper-Lack_2,5L_PL.png

Zastosowanie

Do wykonywania wysokiej jakości błyszczących powłok na grzejnikach.

Właściwości

  • Odporny na wysoką temp. do 125 °C
  • Szybkoschnący
  • Bardzo dobrze kryjący
  • Wodorozcieńczalny
  • O słabym zapachu
  • Odporny na żółknięcie w systemach grzewczych o temp. < 60 °C
  • Elastyczny
  • Odporny na domowe środki czystości

Spoiwo

Dyspersja akrylowa

Wielkość opakowań

750 ml, 2,5 Ltr.

Barwa

Biała

Kolorowe lakierowanie grzejników (temperatura pracy od 5 do max. 80°C) wykonywać Capacryl PU-Satin / PU-Gloss (nie stosować koloru białego! Ryzyko zżółknięcia).

Stopień połysku

Błyszczący

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Fabrycznie zamknięte opakowanie można składować przez okres 12 miesięcy.

Dane Techniczne

Gęstość: ok. 1,2 g/cm³

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Zagruntowane lub polakierowane grzejniki. Podłoże musi być suche, czyste i wolne od substancji mogących utrudnić przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Grzejniki nie powlekane:
Powierzchnie metalowe dokładnie oczyścić, zardzewiałe powierzchnie oczyścić do stopnia SA 2½ (met. strumieniowo - ścierna) lub ST3 (maszynowo) wg. DIN EN ISO 12944-4

Zagruntowane fabrycznie grzejnik:
Przeszlifować i oczyścić.

Grzejniki z nośną starą powłoką:
Przeszlifować i oczyścić stare istniejące powłoki. Nienośne powłoki usunąć.

Sposób nakładania

Capacryl Heizkörper-Lack można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiwać. Przed użyciem dokładnie wymieszać i w razie konieczności rozcieńczyć dodając  5% wody.

Wskazówki do natrysku:

Ø DyszaCiśnienie natryskuCiśnienie powietrzaRozcieńczenie
Airless0,008 – 0,012 inch180 – 200 barmax. 5 %
Airmix/Aircode0,008 – 0,012 inch120 bar2,5 bar
Niskociśnieniowy1,5 – 1,8 mm0,2 – 0,5 barmax. 10 %
Wysokociśnieniowy1,5 – 1,8 mm3 – 4 barmax. 10 %

Układ warstw na przygotowanych podłożach

PodłożeZastosowaniePrzygotowanie podłożaGruntowanieWarstawa pośredniaWarstwa wierzchnia
Niepowlekane grzejniki i instalacje grzewczewewnątrzodrdzewić/oczyścićCapalac AllGrundCapacryl
Heizkörper-Lack1)
Capacryl
Heizkörper-Lack1)
Fabrycznie polekane grzejnikiwewnątrzprzeszlifować/oczyścićDisbon 481
EP-Uniprimer
Grzejniki z nośną powłokąwewnątrzprzeszlifować/oczyścić2)Capacryl
Heizkörper-Lack
1) Barwne powłoki wykonać Capacryl PU-Gloss.
2) Uszkodzone miejsca naprawiać i gruntować odpowiednio do rodzaju podłoża.

Zużycie

Ok. 100 – 130 ml/m2

Podane wartości są wartościami orientacyjnymi mogącymi się różnić zależnie od podłoża i jego chłonności. Dokładne wartości ustalić metodą próby.

Warunki obróbki

  • Minimalna temperatura podłoża, otoczenia i materiału winna wynosić +8°C (preferowany zakres: 10 doi 25 °C)
  • Względna wilgotność powietrza: ≤ 70 %

Czas schnięcia

Przy 20°C i 65% względnej wilgotności powietrza.pyłosuchośćmożliwość przemalwoaniacałkowite wyschnięcie
po godzinach1 – 210 – 1248

Przy niskich temperaturach, wysokiej wilgotności powietrza i grubszych warstwach, czasy ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, po użyciu.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera: 2,4,7,9-tetrametylodek-5-yne-4,7-diol, 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).

Utylizacja

Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktu (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 110 g/l LZO.

Giscode

BSW30

Kod produktu farby i lakiery

M-LW01

Deklarowany skład produktu

Żywica poliakrylowa, poliuretan-/żywica poliakrylowa, ditlenek tytanu, woda, glikole, etery glikolowe, estry alkoholi, środki pomocnicze, konserwanty.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne