caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/60888/028312_Capalac_AllGrund_mix.png

Capalac Allgrund

Szybkoschnący, niskoaromatyczny środek gruntujący o bardzo dobrej przyczepności.

Zastosowanie

Do wykonywania dobrze przyczepnych, szybko schnących warstw gruntujących z pełną ochroną antykorozyjną na podłożach żelaznych, stalowych, jak również  jako uniwersalny środek gruntujący na aluminium, ocynk, twarde PCV, drewno i materiały drewnopochodne.

Właściwości

 • Pełna ochrona antykorozyjna na podłożach z żelaza i stali (wg DIN 18 363)
 • Szybkoschnący, po 3 godz. ( kolor biały i jasne barwy) do 6 godz. (kolory ciemne i w intensywne), możliwość dalszego malowania wszelkimi lakierami alkidowymi.
 • Doskonała przyczepność do większości podłoży
 • Dobra odporność na warunki atmosferyczne
 • Niskoaromatyczny

Spoiwo

Specjalna kombinacja żywic tworzyw sztucznych z aktywnymi pigmentami antykorozyjnymi i rozpuszczalnikami niskoaromatycznymi.

Wielkość opakowań

 • Kolory standardowe:
  125 ml, 375 ml, 750 ml 2,5 l, 10 l
 • ColorExpress:
  500 ml, 1,0 l, 2,5 l, 10 l

Barwa

Biała.

Biały zbliżony do RAL 9010, czerwień tlenkowa RAL 3009, zielona rezeda RAL 6011, srebrnoszary RAL 7001, brąz orzechowy RAL 8011, czarny RAL 9005 oraz wiele innych barw  w systemie Color-Express (Capalax mix).

W przypadku stosowania słabo kryjących kolorów takich jak czerwony, pomarańczowy, żółty, zaleca się wykonanie warstwy gruntującej w odpowiednio dopasowanym kolorze.

Stopień połysku

Satynowy mat.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0° C. Pojemniki szczelnie zamykać.

Gęstość

około 1,27–1,33 g/cm3, zależnie od barwy.

Odpowiednie podłoża

Drewno, materiały drewnopochodne, żelazo, stal, ocynk, aluminium, twarde PCV, nośne istniejące powłoki. Nie przeznaczony do aluminium eloksalowanego. Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać średnio 13% dla drewna wymiarowego a dla ograniczenie wymiarowego i niewymiarowego15%.

Uwaga: Na ocynkowanej stali lub blasze cynkowej po przygotowaniu podłoża, należy wykonać dwie warstwy Capalac Allgrund. Tylko w taki sposób można zapobiec zmniejszeniu przyczepności przez oddziaływanie tlenku cynku, na następne powłoki wykonane z lakierów na bazie żywicy alkidowej. Alternatywnie do Capalac Allgrund można zastosować jako środek gruntujący Capalac 2K-EP-Haftgrund lub Disbon 481 EP-Uniprimer. Kolejnym sprawdzonym systemem na elementach cynkowanych jest zastosowanie Capacryl Haftprimer jako warstwa gruntująca i nastepnie warstwa pośrednia i wierzchnia z Capacryl PU-Satin/Gloss.

Drewno:
Powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie.

Żelazo, stal:
Żelazo i stal oczyścić do stopnia czystości 2½ (piaskowanie) lub ST3 (maszynowo) według DIN EN ISO 12944-4.

Ocynk, twarde PCW:
Oczyścić wodą amoniakalną i flizem korundowym.

Aluminium:
Oczyścić rozpuszczalnikiem nitro lub roztworem kwasu fosforowego i flizem korundowym.

Miedź:
Oczyścić odpowiednim środkiem np. Gescha Multistar 1:5 i flizem korundowym.  

Istniejące powłoki:
Istniejące powłoki przeszlifować lub wyługować. Powłoki słabo przyczepne lub nienośne usunąć.

Sposób nakładania

Wskazówki dotyczące natrysku:
Ø DyszaCiśnienieRozcieńczenie
Wysokociśnieniowy1,5–1,8 mm3–4 barokoło 10 obj. %
Niskociśnieniowy1,5 mm0,2–0,5 barokoło 10 obj. %
Airless0,011–0,013 inch150 barNie rozcieńczać


Obróbka:
Pędzlem wałkiem lub metodą natrysku. Przed użyciem dobrze wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć środkiem CaparolAF-Verdünner.

 

Układ warstw

PodłożeZastosowaniePrzygotowanie podłożaImpregnacjaGruntowanieWarstwa pośredniaWarstwa wierzchnia
Drewno, materiały drewnopochodnewewnątrz

Szlifowanie

/oczyszczenie
Capalac AllGrundW razie potrzeby lakiery Capalac białe lub barwne.

Capalack biały lub barwny.

DrewnozewnątrzBFS Nr. 18Capalac Holz-ImprägniergrundCapalac AllGrundLakiery Capalac białe lub barwne.
Żelazo, Stalwewnątrz

Odrdzewienie

/oczyszczenie
Capalac AllGrundW razie potrzeby lakiery Capalac białe lub barwne.

zewnątrz

Odrdzewienie

/oczyszczenie
2 x Capalac AllGrundLakiery Capalac białe lub barwne.
OcynkwewnątrzBFS Nr. 5Capalac AllGrundW razie potrzeby lakiery Capalac białe lub barwne.
zewnątrzBFS Nr. 5

2 x Capalac AllGrund

lub 1 x Capalac

2K-EP-Haftgrund

lub 1 x Disbon

481 EP Uniprimer

Lakiery Capalac białe lub barwne.

Aluminium/Miedź

wewnątrzBFS Nr. 6

Gescha Multistar 1:5

z flizem korundowym

Capalac AllGrundW razie potrzeby lakiery Capalac białe lub barwne.
zewnątrzBFS Nr. 6

Gescha Multistar 1:5

z flizem korundowym

Capalac AllGrundLakiery Capalac białe lub barwne.
Twarde PVCwewnątrz/zewnątrzBFS Nr. 22Capalac AllGrundW razie potrzeby lakiery Capalac białe lub barwne.
Istniejące powłoki1)wewnątrz/zewnątrzSzlifowanie/ługowanie1)Capalac AllGrund1)Lakiery Capalac białe lub barwne.
1) Uszkodzone miejsca naprawiać i gruntować odpowiednio do rodzaju podłoża.

Wskazówka: w przypadku występowania powłok proszkowych lub typu coil-coating a także innych krytycznych podłoży przeprowadzić próbne malowanie i sprawdzić przyczepność.

Zużycie

Zużycie w ml/m2 na jedna warstwę.Malowanie pędzlemMalowanie wałkiemMalowanie natryskiem
wysokociśnieniowymAirlessniskociśnieniowym
płaszczyzna pionowa90–10080–90120130120
płaszczyzna pozioma110110170170160

Podane wartości są wartościami orientacyjnymi mogącymi wykazywać odchylenia zależne od podłoża i jego właściwości. Dokładne wartości ustalić metodą próby.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura podłoża, otoczenia i materiału powinna wynosić +5°C, (korzystny zakres temperatur to od 10°C do 25°C), wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%.

Czas schnięcia

Przy +20°C i 65% wilgotności względnej powietrza.PyłosuchośćOdporność na dotykMożliwość malowania
Po godzinach0,753–6

Ok. 3 (biały i jasne barwy)

Ok. 6 (intensywne barwy)
przy niskich temperaturach, wysokiej wilgotności powietrza, czasy schnięcia ulegają wydłużeniu
barwa standardowa biała i jasne barwy otrzymywane z bazy białej można malować powtórnie po min 3 godz. schnięcia. Kolory uzyskiwane z bazy transparentnej można malować powtórnie po upływie około 6 godzin, malować powtórnie lakierami na bazie żywic alkidowych. Powtórne malowanie wodorozcieńczalnymi lakierami można wykonać po upływie co najmniej 12 godzin.

Czyszczenie narzędzi

Po użyciu odpowiednikiem terpentyny.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt łatwo palny.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Chronić przed dziećmi. Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nie wprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych. W przypadku niedostatecznego wietrzenia, używać maski ochronnej. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
W przypadku połknięcia nie powodować wymiotów.
Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Zawiera oksym butan-2-onu. Może powodować reakcje alergiczne.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.

Dopuszczalna zawartośc LZO

Zgodnie z Dyrektywą UE wartość dopuszczalna maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktu (typ A/i) wynosi: 500 g/l (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 500 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-GP02

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl