Histolith Trass-Porengrundputz

Zastosowanie

Histolith® Trass-Sanierputzsystem nadaje się do tynkowania wilgotnego i zasolonego muru, na zewnątrz i wewnątrz. Dzięki dużej porowatości szkodliwe sole nie dyfundują. W ten sposób na wilgotnym murze można uzyskać suchą powierzchnię bez wykwitów, jeżeli warunki zewnętrzne pozwalają na wyschnięcie.

Granice stosowania:
Histolith® Trass-Sanierputzsystem nie nadaje się do uszczelniania stykających się z ziemią elementów budowlanych przed wodą napierającą, wodą stagnującą i wilgocią z gleby. W takich przypadkach należy uprzednio zastosować odpowiednie środki uszczelniające. Dotyczy to także murów bardzo silnie zawilgoconych przez podsiąkanie.

Histolith® Trass-Sanierputzsystem nie zapobiega szkodom powodowanym przez wodę z roztopów.

Składniki systemu:

 • Histolith® Trass-Vorspritzputz:
  Obrzutka tynkowa jako warstwa przyczepna na murze.
 • Histolith® Trass-Porengrundputz:
  Podkład tynkowy gromadzący sole, tynk wyrównawczy na bardzo nierównym murze
 • Histolith® Trass-Sanierputz:
  Tynk renowacyjny do wytwarzania suchych powierzchni
 • Histolith® Feinputz:
  Gładź tynkowa do wytworzenia powierzchni którą daje się filcować

Budowa systemu:
Budowa i grubości warstw systemu zależą od stopnia zasolenia muru.

Stopień zasoleniaBudowa systemuGrubości warstw /mm
mały i średni1. Histolith® Trass-Vorspritzputz
2. Histolith® Trass-Sanierputz
3. Histolith® Trass-Sanierputz
2–4
> 10
> 10
duży1. Histolith® Trass-Vorspritzputz
2. Histolith® Trass-Porengrundputz
3. Histolith® Trass-Sanierputz
2–4
> 10
> 15

W obydwu przypadkach można dodatkowo nanieść Histolith® Feinputz. Przy całkowitej grubości tynku ponad 30 mm jako podkład tynkowy do wyrównywania  muru zawsze należy stosować Histolith® Trass-Porengrundputz.

Stopień zasolenia:
Stopień zasolenia podłoża został zdefiniowany w specyfikacji WTA-Merkblatt 2-9-04/D.


małyśredniduży
Siarczany< 0,5 %0,5–1,5 %> 1,5 %
Chlorki< 0,2 %0,2–0,5 %> 0,5 %
Azotany< 0,1 %0,1–0,3 %> 0,3 %

Właściwości

Histolith® Trass-Sanierputzsystem zawiera mineralne spoiwo według normy DIN EN 197-1 (cement, Suevit-Trass) i DIN EN 459-1 (wapno) oraz dodatki mineralne według normy DIN EN 13139. Są spełnione wymagania specyfikacji WTA-2-9-04/D.

Wielkość opakowań

 • Histolith® Trass-Vorspritzputz, Histolith® Trass-Porengrundputz, Histolith® Trass-Sanierputz:
  worek 30 kg
 • Histolith® Feinputz:
  worek 25 kg

Składowanie

Histolith Trass-Sanierputz: w suchym pomieszczeniu 6 miesięcy od daty produkcji. Okres redukcji chromianów przy prawidłowym składowaniu wynosi 9 miesięcy.

Histolith Trass-Vorspritzputz, Histolith Trass-Porengrundputz, Histolith Feinputz: w suchym pomieszczeniu 9 miesięcy od daty produkcji. Okres redukcji chromianów przy prawidłowym składowaniu wynosi 9 miesięcy.

Dane Techniczne

Histolith® Trass-Vorspritz­putzHistolith® Trass-Poren­grund­putzHistolith® Trass-Sanier­putzHistolith® Feinputz
Wytrzymałość na ściskanie /N/mm2ok. 10,0ok. 5,0ok. 2,5ok. 1,5
Opór dyfuzyjny pary wodnej µ7,88,98,5
Głębokość przenikania wody /mm> 5> 5< 5
Maksymalna wielkość ziaren /mm2,01,31,30,5
Kolorszaryszaryszarystara biel

nie można określić ze względu na niepełne pokrycie.

Wymagany stan podłoża

Histolith® Trass-Sanierputzsystem nadaje się do muru według normy DIN 1053.

Przygotowanie podłoża

Uszkodzony tynk usunąć przynajmniej w obszarze 80 cm od widocznego obrzeża uszkodzenia. Uszkodzone spoiny w murze wydrapać na głębokość przynajmniej 20 mm. Mur dokładnie oczyścić. Silnie chłonny mur uprzednio zwilżyć (matowo-wilgotny).

Przygotowanie materiału

Histolith®
Trass-Vorspritzputz
Histolith®
Trass-
Porengrundputz
Histolith®
Trass-
Sanierputz
Histolith®
Feinputz
Zapotrzebowanie wody na 1 worek7,06,56,56,5
Okres przydatności do użycia przy 20 °C, 65 % względnej wilgotności powietrza /minuty120120120120

Histolith® Trass-Vorspritzputz:
Materiał wymieszać ręcznie.

Histolith® Trass-Porengrundputz i Histolith® Trass-Sanierputz:
Materiał wymieszać ręcznie lub także przy użyciu maszyny tynkarskiej. Przy ręcznym przyrządzaniu materiału zastosować mieszadło spiralne z elementem mieszającym 16 cm. Mieszać produkt aż do pozbycia się grudek, a następnie pozostawić na ok. 5 minut, żeby dojrzał, i jeszcze raz krótko wymieszać. W razie potrzeby skorygować konsystencję, dodając nieco wody.

Histolith® Feinputz:
Materiał wymieszać ręcznie lub także przy użyciu maszyny tynkarskiej. Przy ręcznym przyrządzaniu materiału zastosować mieszadło spiralne z elementem mieszającym 16 cm.

Sposób nakładania

Nakładanie materiału:

Histolith® Trass-Vorspritzputz:
Materiał narzucać kielnią tak, by uzyskać strukturę "brodawkowatą" grubości ok. 1 - 2 ziarna przy ok. 50 % pokryciu. Obrzutką nie wolno wypełniać szczelin.

Histolith® Trass-Porengrundputz:
Materiał nanieść ręcznie lub maszynowo. Wszystkie szczeliny w murze muszą być zamknięte. Ostatecznie ściągnąć łatą aluminiową. Świeżą powierzchnię przeciągnąć pacą zębatą lub grzebieniem tynkarskim, alternatywnie po stężeniu nadać szorstkości zdzierakiem, jednak nie zagęszczać ani nie filcować.

Histolith® Trass-Sanierputz:
Materiał nanieść ręcznie lub maszynowo. Świeżą powierzchnię przeciągnąć pacą zębatą lub grzebieniem tynkarskim, alternatywnie po stężeniu nadać szorstkości zdzierakiem, jednak nie zagęszczać ani nie filcować.

Histolith® Feinputz:
Materiał równomiernie naciągnąć pacą, a po stężeniu sfilcować.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Do malowania nadają się tylko wysoce paroprzepuszczalne farby. Zalecane są farby silikatowe z programu Histolith® / Sylitol, farba silikonowa AmphiSilan/ThermoSan lub do użytku wewnętrznego farba wapienna Histolith® Kalkfarbe. W przypadku kolorowych powłok malarskich zalecane jest uprzednie fluatowanie przy użyciu Histolith® Fluat.

Zużycie

Histolith®
Trass-
Vorspritzputz
Histolith®
Trass-
Porengrundputz
Histolith®
Trass-
Sanierputz
Histolith®
Feinputz
Przybliżone zużycie w kg/m25,0
Przybliżone zużycie w kg na m2/mm grubości warstwy1,11,11,5

Przy nanoszeniu w postaci siatki z 50 % pokryciem podłoża. Dane dotyczące zużycia stanowią wartości przeciętne. Dokładne ilości określa się, wykonując próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+5°C dla podłoża, otoczenia i materiału.
Nie tynkować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, deszczu lub w silnym wietrze. W razie potrzeby powiesić specjalne osłony/plandeki.

Czas schnięcia

W czasie schnięcia chronić powierzchnie przed zbyt szybkim  wysychaniem. W pomieszczeniach zamkniętych zapewnić odpowiednio szybkie wysychanie przez odpowiednie wentylowanie lub osuszanie.

Przed naniesieniem następnej warstwy tynku zachować następujące czasy schnięcia:

Histolith® Trass-Vorspritzputz: przynajmniej 1 dzień aż do uzyskania jasnej barwy

Histolith® Trass-Porengrundputz: 1 dzień na 1 mm grubości warstwy

Histolith® Trass-Sanierputz:
- przy dwukrotnym nakładaniu Histolith Trass-Sanierputz pierwsza warstwa co najmniej 1 dzień, maksymalnie 4 dni; druga warstwa co najmniej 3 dni, maksymalnie 7 dni
- przy jednokrotnym nakładaniu na Histolith Trass-Porengrundputz  co najmniej 3 dni, maksymalnie 7 dni.

Histolith® Feinputz: można malować najwcześniej po 7 dniach.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Wskazówki dotyczące maszynowej aplikacji Histolith® Porengrundputz i Histolith® Trass-Sanierputz:
Nadają się tutaj popularne maszyny tynkarskie (np. m- tec, PFT G4). Konieczna jest podatkowa mieszarka, która umożliwia powstanie odpowiednich porów.
Długość węża: maks. 25 m.
Średnica węża: przynajmniej 25 mm.
Do wylotu pompy zawsze musi być przyłączony wąż o średnicy nominalnej 35 mm.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Histolith® Trass-Vorspritzputz, Histolith® Trass-Porengrundputz i Histolith® Trass-Sanierputz:
Reaguje alkalicznie. Drażni skórę. Grozi poważnym uszkodzeniem oczu.
Uważać, by nie dostał się w ręce dzieci.
Nie wdychać pyłów. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie dostania się do oczu natychmiast dokładnie przepłukać je wodą i zgłosić się do lekarza. W czasie pracy zakładać odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne/maskę przeciwpyłową. W razie połknięcia natychmiast zgłosić się do lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Histolith® Feinputz:
Reaguje alkalicznie. Grozi poważnym uszkodzeniem oczu.
Uważać, by nie dostał się w ręce dzieci.
Nie wdychać pyłów. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie dostania się do oczu natychmiast dokładnie przepłukać je wodą i zgłosić się do lekarza. W czasie pracy zakładać odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne/maskę przeciwpyłową. W razie połknięcia natychmiast zgłosić się do lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Bliższe informacje: patrz karta charakterystyki wyrobu.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przestrzegać normy DIN 18 550, Znormalizowane warunki zlecenia i wykonywania robót budowlanych, część C, normy DIN 18 350 i specyfikacji WTA 2-9-04/D.
Tynku Histolith® Trass-Sanierputzsystem nie wolno obkładać żadnymi szczelnymi okładzinami, jak np. glazura, tapety izolacyjne itd.

Gładź tynkowa Histolith® Feiputz położona na zewnątrz musi być pomalowana.
Gładź tynkowa Histolith® Feinputz nie nadaje się na tynk cokołowy. Jeżeli na powierzchni cokołu ma być wykonana filcowana powierzchnia, można alternatywnie zastosować jako tynk wierzchni Histolith® Renovierspachtel.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione worki nadają sie do utylizacji. Utwardzone resztki materiału utylizować jako mieszane odpady budowlane i wyburzeniowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Giscode

ZP 1

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl