Histolith Strukturierputz

Drobnoziarnisty, silikatowy tynk do modelowania, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie

Drobnoziarnisty tynk silikatowy do wykonywania dekoracyjnych powłok strukturalnych oraz do wyrównywania nierównych podłoży.

Właściwości

  • Paroprzepuszczalny
  • Nietermoplastyczny
  • Nie powoduje napięć powierzchni
  • Wysycha bez pękania 

Spoiwo

Szkło wodne potasowe, odporny na działanie światła pigment (biel tytanowa), wypełniacz mineralny, żywica akrylowa (< 5 %).

Wielkość opakowań

25 kg

Barwa

Biały.
Barwienie fabryczne na wiele różnych kolorów na zapytanie ofertowe. Możliwość samodzielnego barwienia przy użyciu Histolith-Volltonfarben SI dodawanych w ilości maks. do 3%. Barwienie maszynowe w systemie ColorExpress pastami nieorganicznymi w jasnych barwach.

Ze względu na zastosowanie naturalnych wypełniaczy możliwe są różnice odcieni. Dlatego na stykających się powierzchniach należy stosować materiał o takim samym numerze produkcyjnym lub uprzednio zmieszać ze sobą materiały o różnych numerach partii produkcyjnych.

Stopień połysku

Matowy.

Składowanie

W chłodnym miejscu, ale zabezpieczonym przed mrozem.

Odpowiednie podłoża

Podłoża muszą być mocne, nośne, suche i wolne od zanieczyszczeń i substancji utrudniających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie zewnętrzne:

Nowe tynki z grup zapraw PI, PII i PIII:
Przed malowaniem nowych tynków z grupy zapraw PI odczekać co najmniej 4 tygodnie, a z grup zapraw PII i PIII - co najmniej 2 tygodnie. Zeszkliwiona powierzchnię usunąć środkiem Histolith Fluat. Warstwę gruntującą wykonać przy użyciu Histolith Quarzgrund. Warstwę pośrednią przy użyciu Histolith Innengrund.

Stare niemalowane tynki i stare mineralne powłoki malarskie:
Dobrze oczyścić powierzchnię. Usunąć słabe warstwy. Warstwę gruntującą wykonać przy użyciu środka Histolith Silikat-Fixativ rozcieńczonego w stosunku od 2:1 do 1:1, zależnie od chłonności podłoża. Warstwa pośrednią wykonać środkiem Histolith Quarzgrund.

Stare nośne, matowe dyspersyjne powłoki malarskie:
Dobrze oczyścić powierzchnię. Wykonać podkład gruntujący przy użyciu Histolith Quarzgrund rozcieńczony środkiem Histolith Silikat-Fixativ w maksymalnej ilości 10%.

Powierzchnie wewnętrzne:

Nowe tynki z grup zapraw PI, PII i PIII:
Pozostawić na 2 - 4 tygodnie. Zeszkliwioną powierzchnię usunąć środkiem Histolith Fluat. Warstwę gruntującą wykonać środkiem Histolih Quarzgrund.

Tynki gipsowe grupy zapraw PIV:
Na mocnych tynkach: warstwa gruntująca przy użyciu Histolith Innengrund. Miękkie tynki gipsowe wzmocnić przy użyciu specjalnego podkładu Histolith Spezialgrundierung. Tynki gipsowe z zeszkliwioną powierzchnią przeszlifować i odpylić. Warstwę gruntującą wykonać przy użyciu Histolith Spezialgrundierung. Po dobrym wyschnięciu nanieść warstwę pośrednią przy użyciu Histolith Quarzgrund.

Płyty gipsowo-kartonowe:
Zeszlifować nadmiar szpachli. Warstwę gruntującą wykonać przy użyciu Histolith Innengrund. Miękkie obszary szpachlówki gipsowej wzmocnić podkładem Histolith Spezialgrundierung. W przypadku płyt zawierających rozpuszczalne w wodzie, powodujące przebarwienia składniki wykonać warstwe gruntującą przy użyciu Caparol Aqua-Sperrgrund (przestrzegać specyfikacji BFS nr. 12). Po wyschnięciu wykonać warstwę pośrednią środkiem Histolith Quarzgrund.

Płyty gipsowe:
Warstwa gruntująca przy użyciu Histolith Innengrund.

Powłoki malarskie klejowe:
Zmyc do podłoża. Podkład specjalny przy użyciu Histolith Spezialgrundierung. Po wyschnięciu wykonać warstwę pośrednią środkiem Histolith Quarzgrund.

Przygotowanie materiału

Zawartość pojemnika dokładnie wymieszać. W razie potrzeby dla uzyskania odpowiedniej konsystencji, rozcieńczyć środkiem Histolith Silikat-Fixativ w maksymalnej ilości 2 %.

Sposób nakładania

Po naniesieniu kielnią nierdzewną natychmiast nadać fakturę przy użyciu odpowiednich narzędzi modelujących.

Zużycie

Zależnie od wykonywanej faktury od 2–3 kg/m2.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania:
+8°C dla podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia

W temperaturze 20°C i przy względnej wilgotności powietrza 65% po 12 godzinach powłoka staje się powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania, po 24 godzinach wykazuje odporność na deszcz. Czasy te wydłużają się w niskich temperaturach i przy większej wilgotności powietrza.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

Aby zapewnić jednolitą powierzchnię, zawsze nakładać materiał metodą "mokrym na mokre". Produkt ten nie nadaje się do poziomych ani pochylonych powierzchni narażonych na działanie wody. Produkty silikatowe w trakcie procesu wysychania wymagają niewielkiej wilgoci. Nie nanosić bezpośrednio na słońcu, w wysokich temperaturach, na silnym wietrze, przy bardzo dużej wilgotności względnej powietrza, we mgle, na deszczu itd. Ewentualnie zamocować na rusztowaniu siatki lub plandeki. Zwraca się uwagę na niebezpieczeństwo przymrozków nocnych.

W przypadku niedostatecznego wyschnięcia powstaje niebezpieczeństwo wystąpienia zwiększonego kredowania lub stałego rozpuszczania szkła wodnego w wodzie. Wodorozpuszczalne szkło wodne jest wypłukiwane przez deszcz i działa żrąco na powierzchnie stykające się takie jak szkło, metal, lakierowane powierzchnie.

Osłanianie:
Otoczenie pokrywanych powierzchni dokładnie osłonić. Dotyczy to szczególnie szkła, ceramiki, lakierów, klinkieru, kamieni naturalnych, metali i drewna.

Uwaga (stan na dzień wydania)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić oczy i skórę przed pryskaniem. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je wodą. Uważać, by produkt nie przedostał się do kanalizacji, wód gruntowych ani ziemi. Otoczenie pokrywanych powierzchni dokładnie osłonić. Gdyby środek prysnął na lakier, szkło, ceramikę, metal, kamienie naturalne, natychmiast wytrzeć go.
Bliższe informacje patrz karta charakterystyki wyrobu.

Utylizacja

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak farby wodorozcieńczalne, pozostałości zaschnięte usuwać jak odpady domowe. Utylizacja zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Kod produktu farby i lakiery

M-SK01

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl