caparol_pim_import/caparol_pl/products/image/223557/062807_Histolith_SolSilikat_PL.png

Histolith Sol-Silikat

Farba zolowo-krzemianowa o wyjątkowych właściwościach na różne podłoża. Szczególnie polecana do obiektów zabytkowych.

Zastosowanie

Histolith® Sol-Silikat jest sylikatową (mineralną) farbą fasadową posiadającą wyjątkowe właściwości. Nowej generacji kombinacja spoiw umożliwia uniwersalny obszar zastosowania. Dodatek litowego szkła wodnego zapobiega wykwitom węglanu potasu oraz umożliwia uzyskanie wyjątkowo barwnej kolorystyki.

Histolith® Sol-Silikat łączy w sobie zalety farb silikatowych i silikonowych. Jest doskonała w obróbce. Nadaje się do stosowania na mineralnych podłożach oraz do przemalowania istniejących matowych powłok farb dyspersyjnych i na bazie żywic silikonowych.

Właściwości

  • Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne i światłotrwała
  • Odporna na zabrudzenia 
  • Tworzy mineralnie matowe powierzchnie 
  • Nie jest termoplastyczna
  • Nie tworzy błony, wysoce przepuszczalna dla CO2 i i pary wodnej
  • Nie zawiera plastyfikatorów
  • Niepalna
  • Spełnia wymagania VOB DIN 18363 dotyczące dodatków dyspersyjnych do farb sylikatowych

Spoiwo

Kombinacja spoiw mineralnych, wysokiej jakości szkła wodnego potasowego i zoli krzemionkowych oraz mineralnych pigmentów i wypełniaczy; udział substancji organicznych <5%.

Wielkość opakowań

12,5 l, 5 l, 1,25 l

Barwa

Biała.
Możliwe barwienie w fabryce po uprzednim zapytaniu.
Można barwić samodzielnie barwnikami Histolith-Vollton­farben SI.
Można barwić w systemie ColorExpress.

Trwałość barwy według BFS-Merkblatt Nr. 26:
Klasa: A
Grupa: 1

Stopień połysku

Matowy

Składowanie

Przechowywać w chłodnym miejscu w temp. powyżej 0°C.
Trwałość składowania ok. 12 miesięcy.

Dane Techniczne

według DIN EN 1062:

Gęstość

ok. 1,44 g/cm³

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

(wartość sd): < 0,14 (0,01) m klasa V1 (wysoka)

Kategoria przepuszczalności wody

(wartość w): 0,10 kg/m2√h klasa W3 (niska)

Produkty uzupełniające

Histolith Sol-Silikat-Fixativ

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1wewnętrzne typ 2wewnętrzne typ 3zewnętrzne typ 1zewnętrzne typ 2
+++++
(–) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się

Wymagany stan podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie podłoża

Nowe tynki z grupy PIc, PII i PIII:
W zależności od warunków atmosferycznych, nowe tynki można malować po około 7 dniach o ile wysychały w odpowiednich warunkach atmosferycznych tzn. temp. +20˚C i wilgotność powietrza 65%. Zaleca się usunięcie zeszkliwionej powierzchni preparatem Histolith® Fluat.

Stare niemalowane tynki i stare powłoki mineralne:Powierzchnię dobrze oczyścić. Powłoki o słabej przyczepności do podłoża - usunąć. Zagruntować środkiem Histolith®Sol-Silikat-Fixativ rozcieńczonym wodą w stosunku 2:1.


Stare matowe nośne powłoki z farb dyspersyjnych i na bazie żywic silikonowych:
Powierzchnię dobrze oczyścić. Powłoki o słabej przyczepności do podłoża - usunąć.

Tynki naprawiane:

Zaprawa używana do naprawy musi być dobrana pod względem rodzaju i struktury  do zaprawy bądź tynku na istniejącym podłożu. Wypełnienia przed malowaniem powinny dobrze związać i wyschnąć. Należy je fluatować środkiem Histolith Flaut i następnie spłukać.

Mur ceglany:
Powierzchnię dobrze oczyścić. Powłoki o słabej przyczepności do podłoża - usunąć. Uszkodzone fugi naprawić. Wykonać malowanie próbne w celu sprawdzenia tolerancji produktu. Chłonną powierzchnię muru zagruntować środkiem Histolith® Sol-Silikat-Fixativ rozcieńczonym 2 : 1 wodą. Cegła glazurowana oraz klinkier nie nadają się do malowania.

Kamień naturalny:
Powierzchnię dobrze oczyścić. Powłoki i spoiny o słabej przyczepności do podłoża - usunąć. Kamień zwietrzały na powierzchni przed malowaniem wzmocnić przez wielokrotne nasączanie środkiem Histolith Steinfestiger.

Uwaga:
Kamień naturalny może zawierać rozpuszczalne w wodzie składniki powodujące wykwity i plamy pojawiające się po wyschnięciu farby. Wykonać próbne malowanie i sprawdzić tolerancję powierzcni na materiał.

Powierzchnie pokryte plęśnią lub algami:
Powierzchnię oczyścic na mokro. Po całkowitym wyschnięciu zastosować środek Capatox zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie technicznej tego produktu. W celu ustaleniu układu warstw malarskich należy skontaktować się z doradcą technicznym.

Sposób nakładania

W przypadku obiektów zabytkowych zaleca się aplikację szczotką (ławkowcem), w innych przypadkach wałek lub natrysk.
Kąt narysku: 50°
Dysza: 0,023–0,027" 
Ciśnienie: 150–180 bar
W przypadku natrysku Airless farbę wymieszać i przecedzić.

Układ warstw na przygotowanych podłożach

Słabo i równomiernie chłonne podłoża:
Warstwa gruntująca, jeśli to konieczne rozcieńczyć maks. 10 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.
Warstwa wierzchnia, jeśli to konieczne rozcieńczyć maks. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Silnie i nierównomiernie chłonne podłoża:

Warstwa gruntująca środkiem Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, rozcieńczonym wodą 2 : 1.
Warstwa pośrednia i wierzchnia, w razie końieczności rozcieńczyć maks. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.
Aby uzyskać działanie szlamujące, można dodać do warstwy gruntującej bądź pośredniej maks. 20% Histolith Schlämmquarz (lub piasku kwarcowego - wtedy wykonać próby na budowie).

Zużycie

Ok. 250-300 ml/m2 na gładkim podłożu na dwie warstwy. Na szorstkich powierzchniach odpowiednio więcej. Dokładne zużycie należy ustalic na podstawie próby na danym obiekcie.

Warunki obróbki

Minimalna temperatura stosowania i wysychania: +8°C (produktu, podłoża i otoczenia).

Czas schnięcia

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% po 12 godzinach powłoka jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania, po 24 godzinach powłoka jest odporna na działanie deszczu.
W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czasy te ulegają wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówka

W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych, większe powierzchnie należy malować w jednym cyklu roboczym metodą „mokre na mokre” (z zachowaniem "mokrego brzegu" dla kolejnej warstwy farby). Nie stosować na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe działanie wody.

W przypadku zwartych, chłodnych podłoży lub z powodu spowolnionego wysychania wynikającego z panujących warunków pogodowych, obciążenie powierzchni wilgocią (deszcz, rosa, mgła) może powodować pojawienie się na powierzchni powłoki żółtawych / przezroczystych, lekko błyszczących i lepkich przebarwień. Przebarwienia te są rozpuszczalne w wodzie i są zmywalne np. po kilkukrotnym opadzie deszczu lub poprzez samodzielne zmywanie. Nie ma to negatywnego wpływu na jakość wysuszonej powłoki. Jeżeli jednak miała by być wykonywana dalsza obróbka, należy zacieki/plamy wstępnie zwilżyć a nastąpnie całkowicie zmyć. Zastosować podkład CapaGrund Universal. Podczas wykonywania powłoki w odpowiednich warunkach klimatycznych ślady te nie występują.

W przypadku ciemnych kolorów, obciążenie mechaniczne powłoki może powodowac jasne zarysowania (efekt pisania). Jest to specyficzna cecha wszystkich matowych powłok.
Odznaczanie się miejscowych poprawek jest zależne od wielu czynników i jest z tego tytułu trudne do uniknięcia.

Zabezpieczenie otoczenia:
Otoczenie, malowane powierzchnie, w szczególności szkło, ceramika, powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny, metal, naturalne lub lakierowane drewno dokładnie zabezpieczyć.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Karta charakterystyki dostępna po uprzednim zapytaniu. Zawiera 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Środek silnie alkaliczny. Chronić oczy i skórę przed oprskaniem.

Utylizacja

Tylko całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Pozostałe resztki materiału utylizować jak odpady budowlane.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktu (kat. A/c): 40 g/l (2010). 
Ten produkt zawiera maks. 20 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-SK01

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

Karty charakterystyki